Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Äldreboende Linköping

Här hittar du äldreboenden i Linköping. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Linköping hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Brushanens äldreboende

S:t Larsgatan 8 A-B, Linköping

Välkommen till Brushanens äldreboende som ligger i centrala Linköping med närhet till vårdcentral, affärer, kommuniktioner m m.

Gammelgården

Barrskogsvägen 16, Linköping

Välkommen till Gammelgården, ett vårdboende naturskönt beläget i det lilla samhället Vikingstad strax väster om Linköping.

Garnisonen

Kompanigatan 7-9, Linköping

Välkommen till Garnisonen, ett vårdboende som ligger i stadsdelen Hagaberg med närhet till vacker natur och Linköpings stadskärna.

Läs mer om Garnisonen

Gottfridsbergs gård

Hunnebergsgatan 34, Linköping

Tryggt och modernt boende för äldre somatiskt sjuka och personer med demenssjukdom

Gröna Gården

Torkelbergsgatan 14 B, Linköping

Välkommen till Gröna Gården där du får ett tryggt boende med närhet till både vacker natur och ett livligt centrum.

Hagalund

Korpralsgatan 8, Linköping

Välkommen till Hagalund, ett vårdboende beläget ligger centralt i Linköping, vackert inhägnad av en fin äppelträdgård.

Kanalgårdens äldreboende

Trossvägen 1, Linköping

Kanalgårdens äldreboende är beläget vid Göta kanal strax utanför Linköping och erbjuder trivsamma lägenheter med egen uteplats.

Kastanjen

Skogslyckegatan 11 F, Linköping

Välkommen till oss på Kastanjens vårdboende, beläget i den lugna och trevliga stadsdelen Johannelund. Här får du stöd, omvårdnad och trygghet.

Kvarnbacken

Stationsgatan 3, Linköping

Äldreboende med prisbelönt trädgård

Kärna Vårdby

Kärnavägen 3, Linköping

Kärna vårdby bjuder med sitt läge till promenader i trivsam miljö och bra närhet till affärer och kringliggande service.

Landeryds vårdboende

Slatteforsvägen 2, Linköping

Välkommen till Landeryds vårdbostäder, ett boende för personer med demenssjukdom beläget strax utanför Hjulsbro i Linköping.

Möjetorp

Tallholmsvägen 117, Linköping

Tryggt och modernt boende för yngre och äldre med somatisk- och demenssjukdom

Servicehuset Blandaren

Repslagaregatan 2, Linköping

Att bo på servicehuset Balndaren är perfekt för dig som vill ha tillgång till funktionella och trevliga lägenheter, samt/kompletterat med möjlighet till lunchservering och närhet till service.

Servicehuset Tannefors

Tegelbruksgatan 20, Linköping

Att bo på servicehuset Tannefors är perfekt för dig som vill ha tillgång till funktionella och trevliga lägenheter, samt/kompletterat med möjlighet till lunchservering och närhet till service.

Skräddaregården

Skräddaregatan 2, Linköping

Välkommen till Skräddaregården, ett vårdboende beläget i stadsdelen Barhäll i Linköping, ca 10 minuters promenad från Linköpings centrum.

Stiglötsgatan

Stiglötsgatan 34, Linköping

Vi finns på Stiglötsgatan 34 som ligger i ett naturskönt område i närheten av Skäggetorps Centrum. Ledorden för att ge god vård och omsorg inom Aleris är att "utgå från det friska". Välkommen att läsa mer om oss!

Ullstämma Servicehus

Stenåldersgatan 8, Linköping

Välkommen till oss på Ullstämma servicehus! Vi erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten på uppdrag av Äldrenämnden i Linköpings kommun.

Vasastaden

Platensgatan 24, Linköping

Välkommen till Vasastaden, ett vårdboende som ligger centralt i Linköpings vackra stenstadskärna.

Villa Ryd Demensboende

Rydsvägen 9 C, Linköping

I området Ryd strax utanför Linköping finns Villa Ryd demensboende och där arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att personer som drabbats av demenssjukdom ska få en god vård och omsorg utifrån sina egna behov.

Äldreboendet Bastuplan

Klostergatan 39, Linköping

Äldreboendet Bastuplan är det familjära boendet med social gemenskap som grundpelare för din trygghet och livskvalitet.

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende i Linköping erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboenden i Linköping

Det finns olika typer av äldreboende i Linköping, exempelvis  demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende, korttidsboende och servicehus. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende i Linköping

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende i Linköping

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Linköping

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Servicehus i Linköping

Servicehus erbjuds personer vars omvårdnadsbehov är svåra att tillgodose i det egna hemmet men ändå inte så pass omfattande så att det krävs vård- och omsorg dygnet runt.  På servicehus finna vanligtvis gemensamhetslokaler, service via hemtjänst samt tillgång till vårdpersonal.

Ansöka om äldreboende i Linköping

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Linköping kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Linköping kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Linköping kommuns webbsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Linköping kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende

Bedöma kvalitet på äldreboende i Linköping

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Linköping? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Linköping?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Linköping, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar äldreboende i Linköping?

När du bor på äldreboende i Linköping betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Linköping som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?