Tjänster hemma

Boende

Laddar karta…

Äldreboende Skåne län

Här hittar du äldreboenden i det område där du söker. 

Äldreboende är ett boende för dig som på grund av demens, annan sjukdom eller  ålderdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Under listan med äldreboenden nedan hittar du mer allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Aleris Joneberg Plaza

Rektorsgatan 4, Simrishamn

Välkommen till äldreboendet Joneberg Plaza. Aleris Joneberg Plaza passar dig som är ute efter ett boende rikt på kultur. Boendets profil är ”Konst och kultur på Österlen”.

Attendo Lund äldreboende

Sankt Lars väg 90, Lund

Under 2016 öppnar Attendo Lund ett nytt äldreboende. Det blir ett livsstilsboende boende med inriktningen Kultur och Nöje.

Axeltorp vårdhem AB

Degebergavägen 646, Kristianstad

Axeltorp är ett boende för personer med diagnostiserad demens. Boendet drivs i privat regi sedan 1994 och är ett familjeföretag.

Bellevuegården

Eddagatan 1 , Stadsområde Väster, Malmö

Attendo Bellevuegården är beläget med närhet till centrum, parker och affärscenter. Hos oss möter du kompetent, engagerad och empatisk personal med fokus på individbaserad vård och omsorg i vilken du själv formar din vardag.

Bokebo

Röingevägen 1, Höör

Bokebo är det demensboende där våra boendes individuella behov står i fokus.

Brunnbäcksgatan ( f.d. Lussebäcksgården)

Brunnbäcksgatan 20, Helsingborg

Välkommen till Lussebäcksgården, ett modernt boende med doft av hav med grönområden och fina promenadvägar.

Bunkeflogården

Norra Vägen 7, Stadsområde Väster, Malmö

Attendo Bunkeflogården, ett demensboende vackert beläget med närhet till havet och parkområden i Bunkeflostrand. Hos oss möter du engagerad personal som ger dig en omsorg som är anpassad efter dina behov. Boendet är HBTQ certifierat.

Bäckagården

Vildgåsgatan 1 , Ängelholm

Välkommen till oss på Bäckagården, ett vårdboende beläget i Ängelholm!

Eskilsgården

Norrevångsgatan 51-53, Vellinge

På Eskilsgården har varje lägenhet en egen altan och vi tycker det är viktigt att alla som vill ska ha möjlighet att komma ut. Vi är måna om att lyssna till våra boendes önskemål och försöka tillgodose dessa.

Fridhemmet

Major Nilssons gatan 13 , Stadsområde Innerstaden, Malmö

På Attendo Fridhemmet arbetar vi efter att stärka individen genom hjälp till självhjälp. Vi stöttar dig i din vardag till att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hammenhögs Äldreboende (Tulpanen)

Ystadsvägen 13, Simrishamn

På Pilegårdens äldreboende finns två enheter för särskilt boende och en enhet för personer med demensproblematik. Varje enhet har nio lägenheter.

Högalid

Klörupsvägen 83, Trelleborg

Boendet har en hemlik miljö och ligger i ett lugnt och trevligt villaområde i norra delen av Trelleborg. Högalid är ett boende för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt.

KVS

Victorias väg 4a, Ängelholm

KVS är beläget i det vackra gamla sanatoriet - med havet och naturen runt hörnet.

Läs mer om KVS

Lillevångshemmet

Museigatan 8, Simrishamn

Centralt i ett lugnt område av vackra Simrishamn ligger äldreboendet Lillevångshemmet. Med närhet till café, fiskehamn och restauranger erbjuder vi ljusa och rymliga lägenheter.

Märsgränd

Västra Varvsgatan 19 , Stadsområde Norr, Malmö

Märsgränd är ett nyöppnat modernt boende med inriktningen Sport och SPA vilket är ett koncept som återkommer både i inredning och aktiviteter.

Läs mer om Märsgränd

Nibblegården

Nöbbelövsvägen 2 C , Lund

Välkommen till oss på Nibblegården, ett äldreboende i nordvästra Lund. Vårt trevliga boende ligger i ett lungt bostadsområde omgivet av inbjudande promenadstråk.

Oxie korttidsboende

Oshögavägen 2 , Malmö

Välkommen till nyrenoverade Attendo Oxie korttidsboende, här erbjuder vi korttidsvård med tydligt rehabiliterande profil.

Oxie vårdboende

Oshögavägen 2, Malmö

Attendo Oxie Vårdhem är ett livsstilsboende med inriktning på Kultur & Nöje.

Pilegården

Torget 7 , Staffanstorp

Vi värnar om att ge stimulans till var och en utifrån de egna behoven. Här finns det aktiviteter av alla slag så att alla ska få en meningsfull vardag.

Segevångsgården

Kronetorpsgatan 45, Stadsområde Innerstaden, Malmö

Välkommen till Segevångsgården! Här ges möjlighet att leva ett aktivt liv med service och omvårdnad som är anpassad till dina behov, hälsa och egna möjligheter. Vi har bland annat en certifierad vårdhund och hönor i trädgården under sommarhalvåret.

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende är för dig som behöver vård- och omsorg dygnet runt. Ditt behov kan grunda sig i demens, annan sjukdom eller ålderdom.  Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår när du bor på äldreboende. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre. 

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende  

Olika typer av äldreboende

Du kommer med stor sannolikhet att stöta på olika typer av äldreboende, så som demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende, korttidsboende och servicehus. Ett och samma boende kan också innefatta flera av dessa typer. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan. 

Demensboende/gruppboende

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för biståndsbedömt boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar. 

Omvårdnadsboende/somatiskt boende

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende, även så kallat somatiskt boende. 

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Servicehus

Servicehus erbjuds personer vars omvårdnadsbehov är svåra att tillgodose i det egna hemmet men ändå inte så pass omfattande så att det krävs vård- och omsorg dygnet runt. På servicehus finna vanligtvis gemensamhetslokaler, service via hemtjänst samt tillgång till vårdpersonal. 

Ansöka om äldreboende

Eftersom en plats på äldreboende innefattar vård och service är den jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av kommunen. För att få det behöver du ansöka om plats på äldreboende hos kommunen. Enklast är att ringa till kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den på kommunen som hanterar ansökningar om äldreboende. 

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan ekonomiskt stöd från kommunen.  

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Dina möjligheter att välja äldreboende

Fråga din biståndshandläggare vilka möjligheter du har att välja äldreboende. Olika kommuner har olika system och regler. I vissa kommuner har du rätt att välja vart du vill flytta. Finns det inte plats så ges du möjlighet att ställa dig i kö och vänta på en plats. Under tiden kan du antingen bo kvar hemma om det är möjligt eller flytta till ett annat boende så länge. Valfriheten i dessa kommuner innebär också att du rätt att byta äldreboende om du inte trivs. Många kommuner som har denna typ av valfrihetssystem har även avtal med boenden i andra kommuner som du då också har rätt att välja bland. I Seniorval.se:s söktjänst hittar du valbara äldreboenden i andra kommuner om du kryssar i rutan ”Visa alternativ utanför kommunen”. 

Dessvärre är det dock många kommuner i Sverige som fortfarande inte ger sina medborgare möjlighet att välja vilket äldreboende de vill flytta till. Om detta är fallet i den kommun där du ansöker om äldreboende så kan du ändå alltid framföra dina önskemål och du har alltid rätt att tacka nej till en plats på ett äldreboende och ansöka igen. 

Det finns sedan 2009 en lag (lagen om valfrihet, LOV) som ger alla kommuner möjlighet att låta sina medborgare välja äldreboende/särskilt boende.

Läs mer om att välja äldreboende 

Tips för att välja äldreboende 

Bedöma kvalitet på äldreboende

De flesta som ska flytta till ett äldreboende undrar: Hur vet jag att det håller hög kvalitet? Hur hittar jag ett bra äldreboende? Kvaliteten på äldreboende kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundesökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem. Läs mer här.

Vad kostar äldreboende

På äldreboende betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat på vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften för äldreboende är den samma oavsett vilket äldreboende du väljer i kommunen. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?