Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Äldreboende Uppsala

Här hittar du äldreboenden i Uppsala Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Uppsala hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Villa Hovstallet

Kungsängsgatan 68, Uppsala

Nyöppnat boende i egen regi med omvårdnads- och demensplatser. Kultur och kulturhistoria är vårt fokus.

Aleris Salabacke Plaza

Svärdsliljegatan 5, Uppsala

I september 2017 öppnade vi äntligen vårt nybyggda äldre- och demensboende Aleris Salabacke Plaza i Uppsala.

Ferlin

Ferlinsgatan 31A, Uppsala

Trevligt boende med moderna lägenheter straxt norr om Uppsala.

Fortuna-Onnela

Stenbrohultsvägen 6, Uppsala

Välkommen till Attendo Fortuna-Onnela, ett livsstilsboende med utevistelse och trädgård som profil. En av våra avdelningar är inriktad mot finskspråkiga personer med demensdiagnos och stort vårdbehov.

Granbommen

Malmvågsvägen 9, Uppsala

På Granbommens äldreboende, som ligger i ett lugnt och vackert område vid Hammardammen Vattholma. Här får du din egen lägenhet och service i en trygg miljö.

Läs mer om Granbommen

Gutasunds Äldreboende

Valthornvägen 53, Uppsala

Gutasund är ett helt nybyggt modernt äldreboende som även återknyter till traditioner och lokal kulturhistoria.

Hasselparken

Årstagatan 23A, Uppsala

Hasselparkens vårdboende är fyllt av trivsel och aktivitet. Här finns gymnastiksal för aktiviteter. Varje dag hos oss ska vara trevlig och meningsfull.

Lillsjögården

Lillsjövägen 14D, Uppsala

Välkommen till oss på Lillsjögårdens äldreboende, beläget i ett lugnt område nära både vacker natur och ett mindre centrum.

Sandelska Huset

Sandels Gata 2, Uppsala

Välkommen till Attendo Sandelska huset, här arbetar vi efter en IT-profil och låter våra aktiviteter och samtal gärna ske med stöd av IT eller annan teknik.

Skogsgården

Vretlundsvägen 10, Uppsala

Välkommen till oss på Skogsgårdens äldreboende som ligger i ett lugnt område nära vacker natur!

Läs mer om Skogsgården

Sävjahus

Västgötaresan 58, Uppsala

Sävjahus är beläget i natursköna Sävja med närhet till natur och fina promenadstråk.

Topelius

Topeliusgatan 18, Uppsala

Välkommen till det moderna livsstilsboendet Attendo Topelius, här arbetar vi med konceptet Sport och Spa och låter hälsobegreppet genomsyra hela verksamheten.

Årstagården

Fyrislundsgatan 66, Uppsala

Årstagården är Uppsalas kunskapscenter för demensvård. Vi erbjuder korttidsvård och permanent boende för personer med demensdiagnos. Till oss hör Uppsalas stödteam för demensvård.

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende i Uppsala erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboenden i Uppsala

Det finns olika typer av äldreboende i Uppsala, exempelvis  demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende och korttidsboende. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende i Uppsala

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende i Uppsala

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Uppsala

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Ansöka om äldreboende i Uppsala

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Uppsala kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Uppsala kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Uppsala kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Uppsala kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende 

Bedöma kvalitet på äldreboende i Uppsala

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Uppsala? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Uppsala?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Uppsala, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundesökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar äldreboende i Uppsala?

När du bor på äldreboende i Uppsala betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Uppsala som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?