Anpassa textstorlek:

Årstagården

Fyrislundsgatan 66, Uppsala

Område:
Årsta
Typ av boende:
Demens

I östra delen av Uppsala ligger Årstagården, ett boende med enheter för personer med olika typer av demenssjukdom. Här finns stor erfarenhet av och kunskap om demensproblematik. Många har specialutbildning inom demens. Vi har också ett särskilt demensteam med specialkunskap om beteendeförändringar vid demenssjukdom, så kallad BPSD. Aleris samarbetar med Karolinska Institutet kring demensfrågor.

Aleris, som Årstagården drivs av, bygger upp något som heter kunskapscentrum för demens. Just nu har vi kunskapscentrum på två ställen – Båthöjden Plaza i Nacka och här på Årstagården i Uppsala. Det innebär att Aleris kommer att kunna erbjuda den bästa och mest efterfrågade vården och omsorgen för personer med demenssjukdom, delvis med vår kompetens.

God samverkan med anhöriga är viktig och därför värdesätter vi det högt. Vi ser anhöriga som en viktig och värdefull resurs så att vi kan arbeta åt samma håll. Därför anordnar vi anhörigmöten där vi samlar anhöriga för att ge information, ta emot förslag och synpunkter. Vi har regelbundna närståendemöten för att skapa kontinuitet och det är viktigt att vi följer upp och återkopplar på de synpunkter som kommer in.

Närståendeträffar syftar till att ge allmän information om verksamheten, planer och utvecklingsarbetet men lika mycket är det ett forum för diskussion och möten mellan närstående.

Till Årstagården tar man sig enkelt med buss, som stannar utanför våra grindar.

Årstagården drivs av Aleris Omsorg AB.

På Årstagården finns personal med engagemang och kunskap i arbete med dementa. Vårdplatserna är avsedda för personer med olika typer av demenssjukdomar. Vi har bland annat specialinriktningarna yngre dementa, alkoholdemens och BPSD. Lokalerna planeras så att vardagen ska underlättas för våra boende. Som exempel är alla dörrkarmar målade i rött, vilket ska underlätta för dementa personer att se och hitta dörrarna.
Antal lägenheter 79
Avdelningar På 8 enheter finns det 9 lägenheter, på en enhet finns 7 lägenheter.
Lägenhet
 • Planlösning: varje lägenhet har ett stort rum med ”kökshörn”, liten hall med garderober och ett stort duschrum/toalett.
 • Rummet är utrustat med en ”vårdsäng”. Boende möblerar själv med egna möbler utöver denna.
 • Ytan är 27 m2 i de flesta av lägenheterna, men på markplan har lägenheterna både större och mindre yta (växelvårdsrum).
På boendet
 • Varje enhet har gemensamt kök, vardagsrum, matsal, två stora inglasade balkonger med fin utsikt samt korridor med sällskapsytor.
 • Årstagården har tillgång till en stor aula där fester och annat anordnas.
 • Här finns en vacker trädgård, ”Sinnenas trädgård” där man kan samtala och njuta av friskluft
Hyra: 4 482 kr/mån
Språk
 • Engelska
 • Finska
 • Persiska
 • Svenska
 • Tyska
Inneboende partner Nej
Tillåter husdjur Ja
Det är viktigt att personer med demenssjukdom fortsätter vara aktiva och att de får stöd i att klara vardagliga sysslor så länge som möjligt. Aktiviteterna ska utgå från de boendes vanor och intressen. För personer med demens är glädje och välbefinnande i aktiviteterna är extra viktigt för att motverka oro. Vad som ger glädje är individuellt. Det är vanligt att musik, dans eller kontakt med djur och barn uppskattas.
Individuella aktiviteter
 • Utifrån varje persons önskemål, förväntningar och drömmar vill vi stödja den enskilde till en meningsfull vardag.
 • Kontaktmannaskapet och levnadsberättelsen är viktiga verktyg för att skapa individuella aktiviteter, som exempelvis att titta i den boendes fotoalbum och prata om minnen från förr.
Gemensamma aktiviteter
 • Olika former av gruppaktiviteter erbjuds dagligen. Exempel på sådana aktiviteter är:
 • Sällskapsspel
 • Musikstunder
 • Baka tillsammans
 • Högläsning
 • Gruppgymnastik
 • Samtal runt olika intressen
 • Gemensamma promenader
 • Små utflykter i omgivningarna
 • Förbereda måltider tillsammans
Mat tillhör livets glädjeämnen. Vi behöver mat och dryck för att må bra. Vi vill att våra boende ska uppleva matglädje genom gemenskap, dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad för äldre med tanke på energi- och näringsintag. Hos oss äter de boende som vill i vår restaurang, Kost & Restaurang, på bottenplanet.
Leverantör Uppsala kommuns Kost & Restaurang, samt Dafgårds och Menigo
Måltider
 • På boendet serveras frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål.
 • Hänsyn tas till kundens individuella behov och önskemål om var måltiden serveras (matsal eller lägenhet) och också när den serveras i viss utsträckning.
 • Uppsala kommuns riktlinje för nutrition utgör grunden för våra måltider.
 • En av sjuksköterskorna ansvarar för nutritionsområdet. På varje enhet finns ett kostombud med särskilt ansvar för kost och måltider för dem som bor där (i samarbete med kundens kontaktman).
Specialkost
 • Om våra boende har behov av specialkost tillgodoses detta.
 • Aleris egen kostchef/dietist rådfrågas om kunden har särskilda behov.
Dryck
 • Mjölk, vatten, saft, juice, lättöl.
 • Vid festliga tillfällen kan alkoholhaltig dryck serveras om så önskas, dock inte på enheten för personer med alkoholdemens.
Förutom att se vilket behov av stöd och hjälp våra boende har, ser vi till deras friskfaktorer. Vi: Ser människan bakom sjukdom, funktionshinder och ohälsa. Har alltid ha ett respektfullt till bemötande. Har fokus på det friska och det som är möjligt. Medarbetarna kompetensutvecklas bl.a. via Aleris OmsorgsAkademi. Alla våningsplan har bemannat med omvårdnadspersonal dygnet runt.
Omvårdnad
 • I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning, hjälp med personlig hygien, social gemenskap och aktiviteter.
 • Medarbetare finns tillgängliga dygnet runt.
Sjukvård
 • Sjuksköterska finns på plats dagtid måndag-fredag.
 • Läkare kommer till huset två gånger per vecka, denna tillkallas också vid behov dagtid måndag-fredag
 • Kvälls-, natt- och helgtid finns tillgång till joursjuksköterska och jourläkare.
Rehabilitering
 • Vardagar finns arbetsterapeut och sjukgymnast i huset. Dessa ansvarar för bedömningar, individuella utprovningar av hjälpmedel, förebyggande åtgärder, träning/rehabilitering samt handledning av medarbetare.
 • Övriga vardagar finns dessa att tillgå för akuta ärenden.
 • Rehabiliteringen bedöms och planeras individuellt.
 • Vissa aktiviteter, som sittgymnastik, sker i grupp
Vi har en tydlig ambition och ett uppdrag att vara en kvalitetsaktör. Genom att hela tiden utveckla och förbättra oss skapar vi förutsättningar för att erbjuda bästa möjliga insatser. Vi utgår i vårt arbete från det som kallas evidensbaserad praktik. Detta innebär en kombination av bästa tillgängliga kunskap, individens egna önskemål och förutsättningar och en hög grad av professionalitet hos våra medarbetare.
Certifieringar Kvalitetscertifierade enligt det internationella systemet ISO 9001:2008.
Organisation Aleris
Hemsida http://www.aleris.se/Har-finns-vi/Uppsala/Arstagar...
Telefonnummer 018-727 75 78, 018-727 69 34
e-post helen.jaktlund@aleris.se, anna.jakobsson@aleris.se
Kontaktperson Helén Jakltlund, Anna Jakobsson
Gatuadress Fyrislundsgatan 66
Postnummer 754 46
Postort Uppsala

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande Ring

* Du måste fylla i ett namn.

Telefon: Visa telefonummer

* Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

Obligatoriska fält är markerade med


Tyck till