Anpassa textstorlek:

Årstagården

Fyrislundsgatan 66, Uppsala

Område:
Årsta
Typ av boende:
Demens

Årstagården är ett boende med enheter för personer med olika typer av demenssjukdom. Här finns enheter med inriktningarna:

- BPSD, beteende och psykiska symptom vid demens.
- Yngre med demenssjukdom.
- Alkoholdemens.
- Demenssjuka som fortfarande har många förmågor kvar.
- Demenskorttids, korttids- utredningsenhet.
- Fyra enheter med traditionell demensinriktning.

Många av våra medarbetare har specialutbildning inom demens, bland annat Silviasystrar liksom demensspecialiserade undersköterskor.

Årstagården ansvarar för Uppsala kommuns Demensteam som har specialkunskap om beteendeförändringar vid demenssjukdom, så kallad BPSD. Årstagården drivs av Aleris Omsorg som också står bakom Kunskapscentrum för demens som Årstagården är en del av. Tack vare dessa satsningar kan vi erbjuda den bästa vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Vi lägger stor vikt vid mötet mellan dig, anhöriga och närstående samt personal. För oss är det viktigt att alla känner sig som hemma.

Årstagården ligger i östra delen av Uppsala i området Årsta. I närheten finns fina parker, Årsta centrum, Brantingstorg och köpcentret Gränby centrum. Hit tar du dig enkelt, både med bil och buss.

Ledorden för att ge god vård och omsorg inom Aleris Omsorg är att "utgå från det friska". Trots att man drabbats av en sjukdom så vill vi inom Aleris Omsorg ändå utgå från det friska och hitta saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

På Årstagården i Uppsala finns personal med engagemang och kunskap i arbete med personer med demens. Vårdplatserna är avsedda för personer med olika typer av demenssjukdomar. Lokalerna planeras så att vardagen ska underlättas för våra boende. Som exempel är alla dörrkarmar målade i rött, vilket ska underlätta för personer med demenssjukdom att se och hitta dörrarna.
Antal lägenheter 79
Avdelningar På 8 avdelningar finns det 9 lägenheter, på en avdelning finns 7 lägenheter.
Lägenhet
 • Varje lägenhet har ett stort rum med kökshörn, liten hall med garderober och ett stort badrum med dusch och toalett.
 • Lägenheterna är omöblerade men vi tillhandahåller en vårdsäng.
 • De flesta av lägenheterna är på 27 kvadratmeter. På markplan finns lägenheter som är både större och mindre till ytan.
På boendet
 • Varje avdelning har gemensamt kök, vardagsrum, matsal, två stora inglasade balkonger med fin utsikt samt sällskapsytor.
 • Här finns en vacker trädgård, ”Sinnenas trädgård” där man kan samtala och njuta av friskluft.
Hyra: 4 482 kr/mån
Språk
 • Engelska
 • Finska
 • Persiska
 • Svenska
 • Tyska
Inneboende partner Nej
Tillåter husdjur Ja
Det är viktigt att personer med demenssjukdom fortsätter vara aktiva och att de får stöd i att klara vardagliga sysslor så länge som möjligt. Aktiviteterna ska utgå från de boendes vanor och intressen. För personer med demenssjukdom är glädje och välbefinnande i aktiviteterna extra viktigt för att motverka oro. Vad som ger glädje är individuellt. Det är vanligt att musik, dans eller kontakt med djur och barn uppskattas. Olika former av gruppaktiviteter erbjuds också dagligen.

På Årstagården finns en äldrepedagog. Denna tar fram aktiviteter utifrån de boendes intressen, behov och önskemål.
Individuella aktiviteter
 • Genom att utgå från varje persons önskemål, förväntningar och drömmar vill vi stödja den enskilde till en meningsfull vardag.
 • Kontaktmannaskap och din levnadsberättelse är viktiga verktyg för att skapa individuella aktiviteter, som exempelvis att titta i den boendes fotoalbum och prata om minnen från förr.
Gemensamma aktiviteter
 • Sällskapsspel
 • Musikstunder
 • Bakning
 • Högläsning
 • Gruppgymnastik
 • Samtal runt olika intressen
 • Gemensamma promenader
 • Små utflykter i omgivningarna
 • Förbereda måltider tillsammans
På Årstagården vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss synpunkter gällande mat och måltidsmiljö. Hos oss har du möjlighet att påverka.

All omsorgspersonal har genomgått en grundutbildning i näringslära som en del i ett utvecklingsarbete kring kost och måltider. Detta har bidragit till att skapa en måltidssituation som är en källa till glädje, social gemenskap och en meningsfull vardag.
Leverantör Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.
Måltider
 • På boendet serveras frukost, lunch och middag samt mellanmål och kvällsmål.
 • Förfrukost och nattmål erbjuds om du önskar och har behov för det.
 • Till lunch serveras efterrätt.
 • Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten.
 • Vid högtider serverar vi festligare måltider.
 • Vi bakar ofta till fikastunden.
 • Uppsala kommuns riktlinje för nutrition utgör grunden för våra måltider.
 • Maten är anpassad för äldre med tanke på energi- och näringsintag.
 • På varje avdelning finns ett kostombud med särskilt ansvar för kost och måltider för dem som bor där.
Specialkost
 • Vid behov anpassas kosten. Exempelvis erbjuder vi fettreducerad-, glutenfri-, laktosreducerad- och proteinreducerad kost.
 • Alla har rätt att få den konsistens på maten de behöver. Vi följer konsistensguiden med hel och delad, grov paté, timbal, gelé, flytande och tjockflytande konsistenser.
 • Vi serverar också vegetarisk kost i form av lakto-ovo-vegetarisk och vegankost.
 • För dig som av kulturella eller religiösa skäl har speciella önskemål erbjuder vi självklart alternativ.
Dryck
 • Till måltiderna serveras: mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk.
 • Till frukost och mellanmål erbjuds kaffe, te, juice, mjölk eller mjölkchoklad.
 • Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.
På Årstagården ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

På vardagar finns både arbets- och fysioterapeut i huset. Dessa ansvarar för bedömningar, individuella utprovningar av hjälpmedel, förebyggande åtgärder, träning/rehabilitering samt handledning av personal.
Omvårdnad
 • I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning, hjälp med personlig hygien, social gemenskap och aktiviteter.
 • Personal finns tillgängliga dygnet runt.
Sjukvård
 • Sjuksköterska finns på plats dagtid, måndag till fredag.
 • Läkare kommer till huset två gånger per vecka och kan tillkallas vid behov dagtid måndag till fredag.
 • Kvälls-, natt- och helgtid finns tillgång till joursjuksköterska och jourläkare
Rehabilitering
 • Vardagar finns arbets- och fysioterapeut i huset.
 • Rehabiliteringen bedöms och planeras individuellt.
Aleris Omsorg har ett uppdrag att vara en kvalitetsaktör. Genom att hela tiden utveckla och förbättra oss skapar vi förutsättningar för att erbjuda bästa möjliga insatser. Vårt arbete utgår från evidensbaserad praktik, det vill säga en kombination av bästa tillgängliga kunskap, dina önskemål och förutsättningar liksom en hög grad av professionalitet.

Vi har gjort stora satsningar för att höja den grundläggande kunskapsnivån hos vår personal. Satsningen innebär att alla medarbetare ska gå en utbildning som ger dem verktyg och kunskap för att kunna ge dig den bästa omsorgen och servicen utifrån dina behov och förutsättningar. Utbildningen fokuserar bland annat på det friska hos dig som individ samt är personcentrerad liksom rehabiliterande och motiverande.
Certifieringar Kvalitetscertifierade enligt det internationella systemet ISO 9001:2008.
Övrigt
 • Ett oberoende företag genomför årligen attitydundersökningar utifrån boendes-, närstående-, uppdragsgivar- och medarbetarperspektiv. Alla deltagare får kännedom om resultaten som sedan ligger till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete.
 • På Årstagården arbetar vi aktivt med flera olika kvalitetsregister som ett steg i att säkra att vi ger god och säker vård. De kvalitetsregister vi arbetar enligt och med är: Senior Alert, BPSD-registret, Palliativa registret.
 • Årstagården drivs på uppdrag av Uppsala kommun på entreprenad av Aleris Omsorg AB.
 • Vi arbetar även med följande bedömningsverktyg: Oro- och aktivitetschema, Checklista för problemidentifiering vid BPSD, Aggressivitetsschema (ett verktyg där man registrerar alla tillfällen av aggressivitet) och CMAI (ett verktyg som mäter frekvens av a
 • Klicka här för att komma till en tidningsartikel från lokala tidningen Uppsala Nya Tidning med ett omdöme om Årstagården.
Organisation Aleris
Hemsida http://www.aleris.se/Har-finns-vi/Uppsala/Arstagar...
Telefonnummer 018-727 75 78, 018-727 69 34
e-post helen.jaktlund@aleris.se, anna.jakobsson@aleris.se
Kontaktperson Helén Jakltlund, Anna Jakobsson
Gatuadress Fyrislundsgatan 66
Postnummer 754 46
Postort Uppsala
Vill du bo här? Du får plats hos oss via biståndsbeslut från Uppsala kommun. Vänd dig till kommunen för att få reda på hur du går tillväga.

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande Ring

* Du måste fylla i ett namn.

Telefon: Visa telefonummer

* Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

Obligatoriska fält är markerade med


Tyck till