Söka äldreboende i en annan kommun?

Kanske vill du ansöka om äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) i en annan kommun. Du kanske vill flytta tillbaka till din hemort, komma närmre närstående eller har hört talas om ett boende i en annan kommun som motsvarar dina behov.

Du har enligt lag rätt att ansöka om äldreboende i vilken kommun du vill. Du får då vända dig direkt till den kommun dit du vill flytta. Den kommunen är skyldig att behandla din ansökan på samma sätt som om de fick en ansökan från en person som redan är bosatt i kommunen. Detta finns tydligt beskrivet i socialtjänstlagen, kapitel 2a. Vissa kommuner har samverkan med närliggande kommuner och då kan din nuvarande hemkommun hjälpa dig med ansökan.

Om du redan har fått ett positivt biståndsbeslut om äldreboende i din nuvarande hemkommun kan du bli erbjuden plats på äldreboenden i kommunen som du vill flytta till om det finns avtal mellan kommunerna eller med enskilda boenden där. Annars är det upp till den nuvarande hemkommunen om de kan tänka sig att köpa en plats på det boende du önskar.