Borgerskapet

Stiftelsen driver vård- och omsorgsboende och i egna fastigheter. Vård- och omsorgsboendet består år 2015 av 140 platser, där vi bedriver äldreomsorg på uppdrag i från staden med 24 timmars omsorg och service. Från och med 31 mars 2016 är antalet platser reducerat till hälften med anledning av en stor ombyggnad.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Operativ chef

Anna Langhammer, verksamhetschef

Ledning

 • Christel Wiman, tf Vd.
 • Anna Langhammer, verksamhetschef
 • Birgitta Cederqvist, senior- och servicechef
 • Per Eriksson fastighetsansvarig
 • Henrik Söderhielm, tf ekonomichef

Styrelse

 • Clas Romander, ordförande
 • Ann-Charlotte Mörner, viceordförande
 • Jan B Persson
 • Johan Piehl
 • Hanna Grill-Lyssarides
 • Marianne Björkman
 • Per Hamberg
 • Stephanie Smitt-Lindberg

Resultat

-5 158 000 kr ( Januari-November, 2015)

Omsättning

88 168 000 kr (omsorg och fastigheter) ( Januari-November, 2015)

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 7,31 procent varav korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 3,78 procent. Beräknas genom att sätta sjukfrånvaro i relation till total schemalagd tid.

Borgerskapet Äldreboende

Visa i sök