Borgerskapet

Stiftelsen driver vård- och omsorgsboende och i egna fastigheter. Vård- och omsorgsboendet består år 2015 av 140 platser, där vi bedriver äldreomsorg på uppdrag i från staden med 24 timmars omsorg och service. Från och med 31 mars 2016 är antalet platser reducerat till hälften med anledning av en stor ombyggnad.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Operativ chef

Sanna Möller, Verskamhetschef

Ledning

 • Vd: Pia Clark
 • Verksamhetschef: Sanna Möller
 • Ekonomichef: Henrik Söderhielm
 • Chef seniorgårdar: Cecilia Hagensgård

Styrelse

 • Clas Romander, ordförande
 • Ann-Charlotte Mörner, viceordförande
 • Jan B Persson
 • Johan Piehl
 • Marianne Björkman
 • Per Hamberg
 • Stephanie Smitt-Lindberg
 • Anna Johanna Grill-Lyssarides
 • Pia Clark
 • Maria Eriksdotter
 • Per-Arne Rudbert

Resultat

-5 158 000 kr ( Januari-November, 2015)

Omsättning

88 168 000 kr (omsorg och fastigheter) ( Januari-November, 2015)

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 7,31 procent varav korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 3,78 procent. Beräknas genom att sätta sjukfrånvaro i relation till total schemalagd tid.

Borgerskapet Äldreboende

Visa i sök