Eveo AB

Södertälje

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

På Eveo erbjuder vi hemtjänst på ditt modersmål. Vi hanterar idag över 30 olika språk. Eveos demensteam har särskilt utbildas för att ta hand om äldre som lider av demenssjukdomar.

Eveo Seniorcentrum är vårt egna forum för social samvaro med, gemensamma luncher, fika och roliga aktiviteter. Vi vill ta ett större grepp för att bryta social isolering bland våra äldre. Seniorcentrum arrangerar därför veckovisa träffar med aktiviteter och vi kan hjälpa till med både hämtning och lämning. Träffpunkter för hela Stockholmsregionen finns i Tensta, Haninge, Sollentuna, Flemingsberg och Södertälje.

Målet med Eveos verksamhet när det gäller omsorgen är: 
• Att respektera och helt arbeta efter individens egna värderingar, individuella krav med hänsyn till etnisk och kulturella bakgrund.
• Att utforma omsorgen helt efter individens särskilda behov, ge individen makt över sin livssituation och en möjlighet att påverka sin vardag. 
• Att skapa förutsättningar för individens personliga utveckling. 
• Att skapa en arbetsmiljö för medarbetarna så att de känner att de är med och påverkar både sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens omsorg. 

Språkanpassad trygg hemtjänst med hög personalkontinuitet har gett Eveo fina omdömen i de kommunala brukarundersökningarna. Vi har varit aktiva sedan 2009, är specialister på ärenden som kräver det lilla extra och är vana vid att samarbetar med andra instanser inom vård- och omsorg. Eveos arbete har uppmärksammats i en artikel av Svensk Näringsliv som finns att läsa här.

Organisation

Eveo AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Vi erbjuder hemtjänst till sammanlagt 300-399 kunder i Stockholm, Sollentuna, Haninge, Huddinge, Södertälje, Järfälla, Solna och Sundbyberg.

Inriktning

Mångkultur

Tjänster

Hemtjänst
Vi genomför hemtjänstinsatser på kommunens uppdrag. Eveo erbjuder språkligt - och kulturellt anpassad hemtjänst på dina villkor. Vi är lyhörda för hur du vill att serviceinsatserna i biståndsbeslutet ska utföras, exempelvis vilka tvätt- och städredskap som skall användas, vad som är viktigt för dig och hur du vill att ditt hem ska skötas. Själva omvårdnadsbehovet är biståndsbedömt och anger mallen som vi arbetar efter. Vad det gäller innehållet i mallen går vi efter hur du vill ha det - vad det gäller tider samt hjälpens utformning.

Avslösning
Vi erbjuder även avlösning för dig som tar hand om en anhörig i hemmet. Du kan själv söka om avlösning från kommunen. Vi utför denna hjälp på samma vis som hemtjänsten, så att du kan vara trygg med att din närstående är i goda händer, samtidigt som du får möjlighet att ta hand om dig själv.

Ledsagning
Ledsagning beviljas till sociala aktiviteter. Du väljer själv vilka aktiviteter du vill delta i och vi följer med dig för att säkerställda att du är trygg under din frånvaro från hemmet. Om du eller din anhörig har svårt att hitta rätt aktivitet kan ni gärna delta i organiserade aktiviteter som vi arrangerats via Eveo Seniorcentrum.

Tilläggstjänster
Eveo har ett spektrum av hushållsnäratjänster som är skräddarsydda för seniorer. Vi erbjuder tjänster som städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete samt tvättning och strykning. Eveo utför dessa tjänster antingen enskilt eller tillsammans med biståndsbedömda insatser.

 

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet

Du ska känna dig trygg och sedd i din vardag. Våra arbetsledare arbetar noga med schemaläggningen och planering utifrån dina behov - för att vi ska kunna erbjuda dig hög kontinuitet. Vi försöker alltid se till att det är samma personer som besöker dig och att du successivt introduceras för medarbetarna.

Kontaktperson

Vi har som målsättning att varje omsorgstagare blir tilldelad en egen kontaktman med samma språkliga och kulturella bakgrund. När kontaktmannen väljs ut tar vi hänsyn till personkemin mellan dig och kontaktmannen. Syftet med detta är att skapa trygghet och kontinuitet för dig som omsorgstagare. Din kontaktperson är den som arbetar mest hos dig och ansvarar för att hjälpen utförs på bästa sätt. Vi säkerställer att du eller dina anhöriga får en bra kontakt med arbetsledningen.

Genomförandeplan

Det är viktigt att du ska vara trygg med att vi arbetar efter dina behov. Därför dokumenteras arbetet i förhållande till biståndsbeslutet. Dels vid uppstart och även löpande. Eveos dokumentation säkerställer att du verkligen får den hjälp som du har blivit beviljad av biståndshandläggaren och kan utgöra grund för eventuella förändringar av hjälpen. Här följer vi tillsammans upp dina önskemål, på hur insatser som beviljats och beskrivs i en genomförandeplan, utförs i din vardag. En god dokumentation är en viktig kvalitetssäkring på att hemtjänstinsatserna utförs riktigt. Du har alltid rätt att granska den dokumentation vi för.

Personal

Varje kommun har en verksamhetschef som leder arbetet. Merparten av dem som jobbar hos oss är engagerade undersköterskor och vårdbiträden. Mer info hittar ni på vår hemsida

Demensteam
För kunder som lider av demenssjukdom har vi utvecklat ett särskilt stöd i form av vårt mångkulturella demensteam och fungerar som ett särskilt stöd till personalen på plats hos kunder. Deltagarna har specialistutbildning inom demens och är alla erfarna medarbetare. Tillsammans med personalen arbetar demensteamet med att upptäcka, bemöta och vårda demenssjuka kunder från andra kulturer och olika etniskt bakgrund.  

Kompetensutveckling

All personal kan sitt yrke, har sin egen utvecklingsplan för hur de skall utvecklas hos oss. Vi bedriver en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning tillsammans med en vårdgymnasiet Consensum. Via det samarbetet kan personal som saknar undersköterskeutbildning vidareutbilda sig.

Språk

Amariska, Arabiska, Assyriska, Azerbajdzjanska, Bosniska, Bulgariska, Danska, Engelska, Eritreanska, Etiopiska, Finska, Franska, Grekiska, Kroatiska, Kurdiska, Pashto, Persiska, Polska, Rumänska, Ryska, Serbiska, Serbokroatiska, Spanska, Svenska, Syrianska, Tigrinja, Turkiska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Vi kan erbjuda dig matlagning i det egna hemmet eller så levererar vi färdiglagade matlådor, allt enligt biståndsbeslutet från din kommun. Om du vill att vi kommer hem till dig och lagar mat blir det ofta något enklare men vi försöker alltid tillgodose dina önskemål och behov. Vi säkerställer att personalen kan laga den typen av mat som du tycker om. Vi är uppmärksamma på att du äter ordentligt och får i dig den näring du behöver för att må bra.

På Eveo har rutiner och egenkontroller för livsmedelshantering.

Kvalitet

Vårt mål är att skapa både nytta och trygghet i din vardag, att erbjuda dig den bästa möjliga omvårdnad, omsorg och service. Kontinuerligt förbättrad kvalitet är en långsiktig process som kräver att man arbetar strukturerat med de brister man har. Vi tar detta arbete på största allvar och arbetar transparent med våra kunder och kommunala uppdragsgivare kring klagomål, identifierade brister och verksamhets risker. För oss är det viktigt att du klagar om du är missnöjd över någonting. Det är ett tecken på att du har förtroende för oss och litar på att vi tar dig på allvar.

Kontakt

Organisation

Eveo AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-559 25 003

E-post

info@eveo.se

Kontaktperson

Sofie Hadi / Lotta Bohman

Gatuadress

Björklundsgatan 4

Postnummer

152 41

Postort

Södertälje

Vill du bli kund hos oss?

Ta gärna kontakt med oss så pratar vi om på vilket sätt Eveo kan hjälpa dig. För att välja oss som din hemtjänstutförare - kontakta din biståndshandläggare på kommunen.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-559 25 003

Translate

Tyck till