Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Hemtjänst Solna

Här hittar du leverantörer av hemtjänst i Solna. Klicka på de leverantörer som du är intresserad av för bilder och mer information om deras arbetsätt, kompetens, kvalitet och kontaktuppgifter etc.

Under listan med hemtjänstleverantörer i Solna hittar du allmän information om hemtjänst. Vad kan man få hjälp med? Hur ansöker man? Hur vet man vilka leverantörer som är bra? Läs mer

Sponsrade

1:a Hemtjänstkompaniet

Solna

Vi är hemtjänsten som finns nära dig och lägger stor vikt vid att du alltid ska träffa personal som du känner igen sedan tidigare.

Adela Omsorg

Solna

Adela Omsorg i Solna vill skapa en trygg omsorg på dina villkor. Hög personalkontinuitet med utbildad och duktig personal som utgår från just dina hjälpbehov.

Attendo Hemtjänst Solna

Solna

Välkommen till Attendo Hemtjänst Solna. För oss på Attendo Hemtjänst Solna är det viktigt med hög kvalitet på vården och omsorgen, samt ett trevligt och respektfullt bemötande.

Humaniora Kommunal Hemtjänst

Solna

Vi är den kommunala hemtjänstutföraren som verkat i Solna sedan 70-talet. Humaniora hemtjänst är det trygga valet som arbetar för att ge dig god kvalitet i omvårdnad och service. Vi är inte vinstdrivande.

Visa alla

Vad kan hemtjänsten i Solna hjälpa till med?

Om du känner att du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos Solna kommun. Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten i Solna ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter.

Så ansöker du om hemtjänst i Solna

Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare inom Solna kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga. För att ansöka kontakta Solna kommun och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Solna kommuns internetsida om äldreomsorg.

Mer information om ansökningsprocessen 

Att välja hemtjänst i Solna

Efter att du fått ett positivt beslut på din ansökan om hemtjänst har du i Solna möjlighet att välja vem som ska utföra de beviljade tjänsterna i ditt hem - kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Solna kommun tillämpar nämligen det man kallar lagen om valfrihet (LOV), vilket ger dig rätt att välja bland olika hemtjänstleverantörer som kommunen godkänt.

Kommunen är fortfarande den som via biståndsbedömningen bestämmer omfattningen på den hjälp du ska få och är ytterst ansvarig, men det är hemtjänstleverantören som utför tjänsterna hemma hos dig. Det är med hemtjänstleverantören du samarbetar i vardagen och kommer överrens med hur insatserna ska utföras i praktiken.

Du kan söka information om olika utförare i Solna här ovan på Seniorval.se. Kommunen ska också ge dig information om vilka det finns att välja mellan. Många tycker att det är svårt att välja. Man har ingen erfarenhet av de olika alternativen och det är svårt att se vad som skiljer olika utförare åt. För att hjälpa dig i denna process har Seniorval.se tagit fram tips och en checklista för att välja hemtjänst. De ger konkreta tips på hur du kan hitta ett alternativ som passar dig. Du hittar dem på länken nedan.

Tips för att välja hemtjänst 

Är du inte nöjd med den hemtjänstleverantör du väljer så kan du alltid välja en annan.

Bedöma kvalitet på hemtjänst i Solna

De flesta som ska välja hemtjänst ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett företag håller hög kvalitet? Hur hittar jag en bra hemtjänst i Solna? Går det att få reda på vilket som är den bästa hemtjänsten i Solna?

Kvaliteten på hemtjänst kan innefatta många olika aspekter personalens kompetens, bemötande, maten etc. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du utvärderar olika alternativ. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för hemtjänst i ort, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundesökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk  sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på hemtjänst som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar hemtjänst i Solna?

För hemtjänst i Solna betalar du en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen), det är samma prissättning oavsett. Avgiften för hemtjänst i Solna beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar hemtjänst?