Helena Jarby - Verksamhetschef
Edita Milasevicius - Biträdande Verksamhetschef
Fredrik Lundström  - VD

Bra Liv Sverige AB

Stockholm

Verksam i

Hela Stockholms stad

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Om oss

Vi på Bra Liv Sverige är stolta över att vi kan erbjuda dig en hemtjänst som är anpassad efter din personlighet och specifika behov. 

Vi engagerar oss för att hitta personer bland vår personal som passar dig. Om vi inte hittar en bra match rekryterar vi personer med rätt kompetens. Vi matchar din personlighet, specifika behov och intressen med rätt person ur vår personal som har liknande intressen, personlighet, språkkunskaper och främst rätt kompetens för att kunna bistå just dina unika behov.

Vi vill att du ska känna dig bekväm med de personer som besöker dig och att ni har gemensamma intressen som ni kan prata om utöver det som rör din hemtjänst. Vår personal trivs hos oss och vi har en låg personalomsättning.

Vi får även höga betyg i våra brukarundersökningar som du kan hitta en länk till under fliken "Kvalitetsarbete". Vi jobbar med kort- och långsiktiga målsättningar som kontinuerligt följs upp med dig och dina anhöriga. Vår målsättning är att ge dig en hemtjänst som är anpassad efter din livssituation och färdigheter.

Förutom att erbjuda mer traditionell hemtjänst har vi även en specialkompetens som ligger i att ta hand om dig med psykisk funktionsnedsättning, som bland annat ångest, ADHD, tvångssyndrom, OCD, anpassningssvårigheter, förföljelsemani, tvångstankar och paranoia. Många personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att hitta en hemtjänst som har erfarenhet inom detta område. Vi har sedan tidigare lång erfarenhet av boendestöd och kan nu vi även hjälpa dig med psykisk åkomma som fyllt 65 år och istället är berättigad till hemtjänst.

Din integritet är viktig för oss. Därför kör vi bilar utan dekaler som talar om vart vi kommer från, vi använder inte heller uniform som kan identifiera oss. Vi jobbar med kontinuitet och att samma personer besöker dig så du känner igen vilka vi är även utan uniformer. Vi ser fram emot att höra från dig och besvara dina eventuella frågor.

Organisation

Bra Liv Sverige AB

Inriktning

Psykisk funktionsnedsättning

Tjänster

Hemtjänst
Vi hjälper dig med det du har fått beviljat från din biståndshandläggare på kommunen. Exempel på tjänster är städning, inköp och tvätt.

Tilläggstjänster
Om du behöver hjälp med sysslor som inte ingår i ditt biståndsbeslut från kommunen så hjälper vi dig gärna med det mesta inom RUT-godkända tjänster. Du kan läsa mer om våra tjänster här.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Vi arbetar efter ett salutogent synsätt. Vår målsättning är att omsorgstagaren ska få en innehållsrik vardag efter sina egna värderingar och förutsättningar. För att uppnå detta tar vi hänsyn till personens samlade livssituation. Läs mer om oss och hur vi arbetar här.

Kontinuitet

Vi försöker alltid se till att det är personal som du känner som besöker dig. Vi väljer noggrant ut och introducerat ett fåtal personer ur vår personal som kommer och utför din hemtjänst. En av dessa personer blir din huvudkontaktperson som genomför majoriteten av dina hemtjänstbesök. Vid semestrar och sjukfrånvaro är det andra introducerade personer som besöker dig. Du ska aldrig behöva bli besökt av en för dig främmande person.

För att du ska slippa den stress som kan uppkomma vid personalbyten försöker vi alltid anställa personal som har ett uttalat mål att stanna kvar inom företaget en längre tid.

Kontaktperson

När du blir kund hos oss utser vi en personlig kontaktman till dig och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som beskriver din hemtjänst och hur du vill ha den utförd. Det är din kontaktman som har ett större ansvar för dig och din hemtjänst. Har du eventuella frågor och funderingar rörande din hemtjänst är det din kontaktman som du vänder dig till. Om du inte skulle vara nöjd med din kontaktman finns det möjlighet att byta.

Dokumentation

Vi för löpande arbetsanteckningar som journalförs och följs upp av ansvarig samordnare som därmed hela tiden kan följa hur arbetet fortlöper kring din hemtjänst. Vi har veckovisa interna möten där vi stämmer av eventuella avvikelser.

I den genomförandeplan vi upprättar tillsammans med dig sätter vi även upp olika målsättningar. Denna genomförandeplan följs med jämna mellan rum upp och utvärderas. Om det sker förändringar i dina behov eller insatser så omformulerar vi din genomförandeplan.

Sekretess och integritet är viktig för oss och därför är vi noga med att all information som rör dig endast når behörig personal och anhöriga som du godkänt.

Personal

Bra Liv arbetar utifrån att rekrytera individer med rätt utbildningsnivå för att kunna hjälpa just dig på bästa vis. Detta innebär att vi tar hänsyn till kompetens och lägger stor vikt vid utbildning. Vi tar även hänsyn till personens erfarenhet och personliga intressen för att kunna matcha vår personal med dig och dina intressen.

Våra medarbetare har undersköterskeutbildning och vissa av oss har inriktning på psykiatriska sjukdomar. Vi har stor erfarenhet kring arbete med psykisk ohälsa i kombination med fysiska svårigheter. Våra verksamhetsansvariga, samordnare och medarbetare har utbildning och många års arbetslivserfarenhet kring verksamheter inom psykiatri och missbruk.
 

Språk

Svenska, Engelska, Persiska, Polska, Somaliska, Spanska, Tigrinja, Tyska

Mat

Vi lagar gärna mat hemma hos våra kunder om de önskar. Vi kan också leverera matlådor till den som föredrar det.

Kvalitet

Om vi får in synpunkter eller klagomål muntligt skrivs dessa ner av personalen som sedan lämnar över ärendet till verksamhetsansvarig. Det är verksamhetsansvarig som utreder klagomål, vidtar åtgärder och sedan återkopplar till dig. Vi försöker alltid åtgärda alla klagomål så fort det går eller senast inom tio arbetsdagar. Om vi inte kan åtgärda klagomålet inom en vecka kontaktar vi dig och berättar om de åtgärder som kommer att vitas.

Alla klagomål och synpunkter, muntliga och skriftliga, registreras och dokumenteras av våra samordnare. Inkomna klagomål och synpunkter där vi vidtagit åtgärder sammanställs av verksamhetsansvarig och presenteras kvartalsvis för ledningsgruppen. För att förhindra upprepning av dessa ärenden och samtidigt förbättra vår verksamhet tar vi löpande upp dessa ärenden på arbetsplatsträffar.

Kontakt

Organisation

Bra Liv Sverige AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

Edita: 076-004 40 04

Kontaktperson

Edita Milasevicius

Gatuadress

Varvsgatan 10B

Postnummer

117 29

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Om du är intresserat av mer information kan du kontakta oss per telefon, brev eller mail. Vi kan även besöka dig i ditt hem eller på annan önskvärd plats för en personlig presentation av vår verksamhet. På detta möte får gärna dina anhöriga, god man, biståndshandläggare eller liknande närvara för att ta del av vår information.

Vi hjälper gärna till med att förtydliga för dig vem du sedan ska ta kontakt med för att kommer vidare i processen att välja oss som hemtjänstutförare. När detta är klart tar vi omedelbart kontakt med dig och bokar ett personligt möte för planering av din hemtjänst.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

Edita: 076-004 40 04

Translate

Tyck till