Homsan AB

Stockholm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Homsans vision är att erbjuda hemtjänst där du som kund står i centrum. För oss är det viktigt att du känner inflytande och delaktighet över din hemtjänst och att vi alltid respekterar din privata sfär.

Vi tycker det är viktigt att kunna bemöta våra kunder på deras modersmål. Vid demens är det vanligt att man tappar svenskan om man har ett annat modersmål. Då har vi medarbetare som talar ditt språk och har kunskap om din kultur så att du kan känna dig trygg med oss. Våra språkkunskaper underlättar även i kontakten med anhöriga.

Vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som du själv önskar och att din vardag ska kännas trygg och vara innehållsrik. Vår strävan är att skapa en hemtjänst som ger dig ett värdigt liv och välbefinnande.

Vi erbjuder även individanpassade lösningar för boendestöd, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice.

Hjärtat står för bemötande, engagemang och kunskap och huset för stabilitet och trygghet. Vi vill bedriva en verksamhet som är öppen, transparent och som välkomnar de som vill komma till oss som kunder, anhöriga och medarbetare. Transparensen visar på en organisation som tål insyn. När vi beskriver våra värderingar och ståndpunkter i olika frågor är det med värdegrunden och visionen som utgångspunkt.

Organisation

Homsan AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

25-40 kunder i Stockholm

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder dig alla de hemtjänstinsatser som du beviljats i ditt biståndsbeslut. Exempel på hemtjänstinsatser är:

-Skötsel av hemmet
-Inköp och andra ärenden
-Matlagning i hemmet eller matleverans
-Personlig omvårdnad
-Följeslagare
-Nattinsatser
-Trygghetslarm

För dig som är hemtjänstkund ingår utan extra kostnad:
Storstädning - en gång per år och fönsterputs två gånger om året
Fixarhjälp – om du behöver hjälp med något i hemmet som att sätta upp en tavla
Inbjudan till festligheter - varje vår och höst anordnar festligheter för våra kunder
Underhållning och aktiviteter - vi anordnar olika aktiviteter för våra kunder som musik, sång och utflykter. Våra kunder har möjlighet att komma med förslag på aktiviteter
Transportservice till stormarknader - Vi har uppmärksammat många av våra kunders behov av att då och då komma iväg till en större matvarubutik för att handla. Det hjälper vi gärna till med.

Tilläggstjänster
För dig som känner att du behöver extra hjälp utöver ditt biståndsbeslut erbjuder vi tilläggstjänster. Till de flesta av dessa tjänster kan du använda rutavdraget. 

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontaktperson
En av våra medarbetare blir utsedd till din kontaktperson vars uppgift bland annat är att samordna kontakter med biståndshandläggare, anhöriga och arbetsterapeut. Det är din kontaktperson som oftast besöker dig vilket också underlättar i kontakten mellan dig och oss.  

Kontinuitet

För att skapa trygghet hos dig som kund är det ett begränsat antal medarbetare som kommer hem till dig. Vi försöker alltid se till att det är samma personer som besöker dig, det är en trygghet för dig som kund och för oss då vi lär oss hur dina specifika behov ser ut.

Genomförandeplan

Vår hemtjänst präglas av att du som kund har inflytande över din insats. När du valt Homsan som din utförare träffas vi och skapar en genomförandeplan där vi bland annat kommer fram till hur och när du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen uppdateras kontinuerligt eller vid förändrat behov.

Personal

Förutom hemtjänst består Homsan AB av flera andra verksamheter som erbjuder boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning och avlösarservice. Total är vi cirka 140 personer som jobbar inom företaget, varav cirka tio inom hemtjänsten. Då vi är ett relativt stort företag med resurser kan vi samarbeta mellan verksamheterna.

På hemtjänsten leds arbetet av vår verksamhetschef, vi har också en biträdande chef och en samordnare. Personalen som jobbar ute hos våra kunder är undersköterskor och några få är vårdbiträden. Vi har medarbetare som är utbildade inom demens och akutsjukvård. Inom företaget finns också bland annat en arbetskonsulent, verksamhetsutvecklare, hantverkspedagog och arbetsterapeut.

Mångkulturellt
Hos oss jobbar personer från flera olika värdsdelar och vi talar därför flera olika språk och har kunskap om olika kulturer. Vi har bland annat en arabisktalande kundansvarig och samordnare. Detta underlättar i kontakten med kunder och anhöriga som har ett annat modersmål. För kunder som drabbats av demens och tappat det svenska språket och endast talar modersmålet är detta en trygghet.

All personal kontrolleras mot belastningsregistret

Kompetensutveckling

All personal genomgår fortlöpande kompetensutveckling genom Homsan kompetens. Varje år har vi olika teman på utbildningar som värdegrund och bemötandefrågor, nutrition och hälsa, rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt.

Språk

Amharinga, Arabiska, Engelska, Finska, Kurdiska, Persiska, Spanska, Svenska, Tigrinja

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Vi lagat mat hemma hos dig eller levererar matlådor enligt biståndsbeslut. Maten vi lagar är alltid enligt önskemål från våra kunder. Alla våra medarbetare genomgår fortbildning inom ”Nutrition och hälsa” då vår personal bland annat får kunskap i hur vi kan uppmärksamma och agera om en kund tappat matlusten.

Kvalitet

För att säkerställa kvalitén genomför vi årligen en egen brukarundersökning och en enkät som skickas till våra kunder. Utifrån enkäten, brukarundersökningen, synpunkter, kundernas och medarbetarnas förbättringsförslag samt styrelsens strategier formar vi mål och aktiviteter för vår verksamhet.

​Vi arbetar efter ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar krav i socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Det innebär att vi har skriftliga rutiner och checklistor för alla kritiska moment. Vi arbetar med årshjul för återkommande aktiviteter och följer regelbundet upp våra årshjul. I företaget finns en verksamhetsutvecklare som bland annat arbetar med metodutveckling och arbetssätt i verksamheterna. Verksamhetsutvecklaren följer upp och utvärderar årshjulen samt håller i kontinuerlig verksamhetsutveckling utifrån våra värdeord - tillgänglighet, lika värde, bemötande och delaktighet.

Har du synpunkter på Homsan? Berätta det gärna via vår hemsida så vi kan förbättra verksamheten.

Kontakt

Organisation

Homsan AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-760 03 06, 08-588 01 706

Kontaktperson

Ingela Hellberg - TF Verksamhetschef

Gatuadress

Broddgränd 21

Postnummer

129 46

Postort

Hägersten

Vill du bli kund hos oss?

Kund hos oss blir du genom att tala om för din biståndshandläggare på kommunen att du vill ha Homsan som din hemtjänstutförare. Kontakta oss gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet så kan vi boka ett möte.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-760 03 06, 08-588 01 706

Translate

Tyck till