Lika Värde Omsorg

Umeå

Verksam i

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Sävar, Hörnefors och Holmsund/Obbola

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

För oss är på Lika Värde Omsorg är det viktigt att du känner dig trygg med oss och de hemtjänstinsatser som vi utför hemma hos dig. Vi erbjuder en hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål. Vi ser alltid till att det finns någon bland våra medarbetare som talar ditt språk och känner till din kultur.

Vår värdegrund är att alla människor har ett lika värde, rätt till självbestämmande och integritet. Vi känner ett personligt engagemang och ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande omsorg.

Vi försöker alltid göra det lilla extra för våra kunder och satser mycket på att våra kunder ska uppleva en hög personalkontinuitet, det vill säga att det är samma personal som kommer varje dag. 

Organisation

Lika Värde Omsorg AB

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder dig alla de hemtjänstinsatser du beviljats av Umeå kommun i ditt biståndsbeslut. Exempel på servicetjänster är städning, tvättning och leverans av matlådor. Exempel på omvårdnadsinsatser är hjälp med den personliga hygienen, förflyttningar och på- och avklädnad.

Vi är tillgängliga varje dag mellan 06.00—22.00. Om du beviljats nattinsatser utförs de av den kommunala nattpatrullen.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder våra hemtjänstkunder med biståndsbeslut och kunder utan biståndsbeslut att köpa tilläggstjänster av oss. Det kan till exempel handla om städning, tvättning, snöskottning och matlagning. Till dessa tjänster kan du självklart använda rutavdraget.   

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi försöker alltid se till att det är en och samma person som besöker dig. Det ska vara en person som du trivs med, litar på och kommer bra överens med.

Kontaktperson

Som kund hos oss blir en av våra medarbetare utsedd till din kontaktman. Det är din kontaktman som värnar särskilt om dig, håller kontakten med dina anhöriga och sjukvården.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktman skriver ni en genomförandeplan som bygger på de hemtjänstinsatser du beviljats i ditt biståndsbeslut. I genomförandeplanen har du möjlighet att uttrycka dina önskemål hur du vill att din hemtjänst ska utföras.

Personal

Arbetet på Lika Värde Omsorg leds av vår verksamhetschef och personalen som jobbar ute hos våra kunder är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Gemensamt för alla som jobbar hos oss är att de har erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg, är engagerade och möter våra kunders behov på bästa sätt. 

Kompetensutveckling

All vinst återinvesteras i utbildning för personalen. Vi erbjuder alla medarbetare att årligen delta i olika utbildningar för att alltid kunna möta våra kunders behov på bästa sätt. Vårt mål är att alla medarbetare ska genomgå kurser inom bland annat demens och lyftteknik.

Språk

Engelska, Svenska

Kvalitet

Vid det första mötet går vi tillsammans igenom vad du behöver hjälp med och lägger upp en gemensam plan. Det är alltid dina behov och önskemål som ska vara styrande utifrån ditt biståndspeslut.

Vid våra personalmöten diskuterar vi de synpunkter och klagomål som våra kunder framfört. Vi se alltid till att dessa följs upp och åtgärdas. Har du åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi tar emot synpunkter och klagomålet via mejl: info@lvomsorg.se och telefon: 073-081 49 87

Kontakt

Organisation

Lika Värde Omsorg AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

079 041 15 85

Kontaktperson

Arsene

Gatuadress

Timotejvägen 59

Postnummer

901 31

Postort

Umeå

Vill du bli kund hos oss?

Om du vill bli hemtjänstkund hos oss ska du kontakta en biståndshandläggare på Umeå kommun och ansöka om ett biståndsbeslut. Sedan kan du välja oss som din hemtjänstutförare. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

079 041 15 85

Translate

Tyck till