Bra Liv Sverige jobbar för att bryta social isolering bland äldre

Publicerad måndag 16 oktober 2017

SKRIVET I SAMARBETE MED BRA LIV SVERIGE
Bra Liv Sverige är hemtjänsten i Stockholm som hämtar sin omvårdnadsfilosofi från boendestöd där företaget sedan tidigare är framgångsrikt. Konceptet handlar om att matcha omsorgstagare med personal med rätt kompetens och därtill samma intressen. Allt för att skapa bra förutsättningar för en god omvårdnad och stimulera den sociala insatsen.

När Bra Liv besöker sina omsorgstagare i deras hem handlar det om så mycket mer än att bara hjälpa dem med vardagliga sysslor. Bra Liv vill även ge social stimulans och i vissa fall även bryta den sociala isolering som många äldre kan känna.

Bra Liv:s VD Fredrik Lundström berättar att man är noga med att benämna sina kunder för omsorgstagare och sin personal för omsorgsgivare. 

-        Våra värdeord är stöd, omsorg och livskvalitet. Vi bygger vår omsorgsfilosofi utifrån individen. Omsorgstagare och omsorgsgivare är mjukare ord som mer beskriver vad vi sysslar med. Speciellt då vi jobbar med människor som ofta känner sig sköra och utsatta. Hos oss blir man inte bara kund i ett företag, säger Fredrik.

Tänket känns igen från deras boendestödsverksamhet där de i dag är framgångsrika och störst i flera kommuner.

Fokus på matchningsprocess
Det som utmärker Bra Liv är sättet att hitta omsorgsgivare som deras omsorgstagare trivs tillsammans med. Det är inte bara kompetensen som ska passa omsorgstagarens behov utan även personliga intressen, så det kan ha ett trevligt och givande samtal när de träffas.

-        Vi vill matcha ihop individer på bästa sätt. Vi använder oss av en unik matchningsprocess som innebär att vi gör det lilla extra för att hitta rätt, säger Fredrik. 

Bra Liv har en ständigt pågående rekryteringsprocess där de aktivt söker efter vissa egenskaper och intressen utöver den formella kompetensen som är ett krav för att få jobba inom deras hemtjänst.

-        Resultatet av matchningarna är lyckade då vi märker att våra omsorgstagare mår bra utifrån sina förutsättningar. Även anhöriga känner av vårt engagemang och vilja att göra vårt bästa vilket för med sig att de känner sig trygga med oss, berättar Fredrik.

Viktigt att träffa någon man känner
Bra Livs omsorgsgivare trivs med att jobba på det här sättet och företaget har en låg personalomsättning. Många av deras anställda har varit med sedan starten 2009. Detta gör att de kan erbjuda god kontinuitet.

Vi tror på att lära känna våra omsorgstagare. Då får man en helt annan förståelse för den unika personens behov. På så vis känner de sig trygga med oss och inte utelämnade, säger Fredrik.

Bra Livs kompetenser
Personalen är den viktigaste tillgången för Bra Liv Sverige och de anställer endast undersköterskor med olika inriktningar beroende på behovet i uppdraget. Här jobbar även socionomer, samtalsterapeuter och psykologutbildade personer som är en tillgång att ha i verksamheten. En annan av deras kompetenser som de upplever, som efterfrågas allt oftare, är palliativ vård eller vård i livets slutskede. Vår personal är mästare på att anpassa sig efter varje individs specifika behov, säger Fredrik stolt.

Bra Liv har erfarenhet av att ta sig an omsorgstagare med omfattande omvårdnadsbehov i kombination med hemsjukvård. I dessa situationer lägger de stor vikt vid att koordinera mellan olika sjukvårdsinsatser, biståndshandläggare på kommunen och andra organisationer.

-        Ett exempel kan vara att vi kontaktar din biståndshandläggare om vi märker att du behöver mer tid med oss. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi agera som en stark och professionell röst för våra omsorgstagare, säger Fredrik.

Eftersom Bra Liv utför så väl hemtjänst som boendestöd och personlig assistans kan de även ta sig an uppdrag där en omsorgstagare blivit beviljad en kombination av dessa insatser.

-        Jag tror på att samla alla insatser på ett ställe, då är det vi som är ansvariga för alla insatser och man vet vart man ska vända sig om ett problem behöver lösas, säger Fredrik. 

Säkerställer god kvalitet
-        Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är väldigt viktigt och hjälper till att utveckla verksamheten. Här på Bra Liv älskar vi regler, ju mer regler ju bättre blir vi, säger Fredrik.

Bra Liv har utvecklat egna arbetsmetoder för att säkerställa god kvalitet på den omsorgen som de erbjuder. De jobbar också salutogent vilket innebär att när de besöker sina omsorgstagare fokuserar de på det friska och vad som håller hälsan och humöret på topp.

-        För mig är drivkraften att kunna förbättra någons dag och att omsorgstagarna ska känna sig nöjda med sina insatser av våra omsorgsgivare, säger Fredrik. 

 

 

 

Bra Liv Sverige AB

  • Bra Liv Sverige är verksamma i Stockholms stad
  • Bra Liv Sverige har även kompetens inom psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar
  • Om biståndsbeslutet inte räcker till erbjuder Bra Liv även tilläggstjänster

Så blir du kund hos Bra Liv Sverige

  • Har du redan hemtjänst och vill byta till Bra Liv Sverige kontaktar du din biståndshandläggare och ber om att få byta utförare 
  • Om du inte har hemtjänst idag ska du börja med att ansöka om hemtjänst via din kommun. Du har sedan möjlighet att välja Bra Liv Sverige som din hemtjänst i och med ”Lagen om valfrihet” (LOV) 
  • Det går självklart bra att ringa till oss direkt så hjälper vi dig genom hela processen 08-600 04 44

Kontakt

Hör gärna av dig till Bra Liv Sverige om du eller någon anhörig behöver hemtjänst!

Telefonnummer: 08-600 04 44
Mail: info@bralivsverige.se