Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Äldreboende Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du äldreboenden i Askim-Frölunda-Högsbo. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Askim-Frölunda-Högsbo hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Vardaga Villa Hovås

Hedtångsvägen 28 , Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg

Villa Hovås är ett nytt, modernt äldreboende i Göteborg som just slagit upp portarna. Vi vänder oss till dig som lever med en demenssjukdom och kommer att erbjuda omsorg med hjärta, integritet och valfrihet – alltid utifrån dina behov och önskemål.

Attendo Ädelstenen

Smaragdgatan, Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg

Just nu byggs ett nytt modernt äldreboende, Attendo Ädelstenen, i Tynnered. Boendet kommer ha inriktning sport & spa. Våren/sommaren 2021 har du chans att flytta in.

AvAsta - Sisjödal

Sisjövägen 61, Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg

Sisjödal är ett nybyggt och modernt äldreboende i Askim. Här kan du känna dig trygg, få förutsättningar att vara självständig och kunna njuta av livet. På Sisjödal har du tillgång till gym, lounge med öppen spis, stor takterrass och Sisjöns vackra natur. Nylagad mat serveras direkt från vårt egna restaurangkök.

Altplatsen

Positivgatan 15, Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg

Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboenden i Askim-Frölunda-Högsbo

Det finns olika typer av äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo, exempelvis  demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende och korttidsboende. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende i Askim-Frölunda-Högsbo

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende i Askim-Frölunda-Högsbo

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Askim-Frölunda-Högsbo

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Ansöka om äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Göteborg kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Göteborg kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Göteborg kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Göteborg kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende

Bedöma kvalitet på äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Askim-Frölunda-Högsbo? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Askim-Frölunda-Högsbo?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Askim-Frölunda-Högsbo, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo?

När du bor på äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Askim-Frölunda-Högsbo som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?