Ek-allén utanför dörren

Bräcke diakoni Demensboendet Södergården

Bräcke Västegårds Väg 10, Hisingen, Göteborg Karta

Typ av plats

Demens, Demens korttid, Omvårdnad

Om oss

Södergården är ett demensboende i Göteborg för dig under 65 år. Många tror att demenssjukdomarna bara drabbar äldre personer men även yngre personer insjuknar i demens. Att drabbas av demens påverkar till stor utsträckning det dagliga livet. Beroende på vilken demenssjukdom du drabbats av kan du ha svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler.

På Södergården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Du får stöd i att använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar.

Du kan bo på Södergården under en kortare eller längre period beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut. Vi tillhandahåller både korttidsboende och permanentboende.

Inriktning/Profil

Yngre demens

Organisation

Bräcke diakoni

Organisationsform

Ideell organisation

Driftsform

Egen regi

Boendet

Södergården finns på Hisingen i Göteborg, det finns fyra lägenheter för korttid och 6 lägenheter för permanent boende. Det finns gott om fin natur runt omkring boendet med möjligheter utevistelse och både långa och korta promenader. Rådjuren kommer ibland ända fram till huset.

Om du bor på ett korttidsboende så ingår möbler till lägenheten och du tar bara med dig personliga tillhörigheter som är viktiga för dig eller som du behöver i vardagen.

Det finns en höj och sänkbar säng som ingår i hyran men i övrigt är det du själv som tillsammans med dina närstående möblerar lägenheten. Vi vill uppmuntra dig till att möblera den så personligt som möjligt. Ta med dig möbler, gardiner och saker som du tycker om och känner igen.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

10

Avdelningar

1

Lägenheterna

 • Lägenheterna är omkring 50 kvadratmeter med kombinerat kök/matrum/vardagsrum samt sovrum
 • Alla lägenheter har egen uteplats eller balkong
 • Vi har också en gemensam lägenhet med kök, som ger möjligheter till vardagsträning och social samvaro
 • TV-licens ingår i hyran

På boendet

 • Gemensam lägenhet med kök
 • Massagerum
 • Aktivitetsrum
 • Gym
 • Simbassäng
 • Restaurang
 • Café

Aktiviteter

Att drabbas av en demenssjukdom mitt i livet upplevs av många som skrämmande. Det är svårt att inte längre kunna göra saker som tidigare varit självklara och att inte veta hur det ska bli i framtiden. Vi vill understryka att det är viktigt att tillåta sig själv att vara ledsen över att du drabbats av en svår sjukdom men det är lika viktigt för oss att lyfta fram allt det du fortfarande kan göra trots demenssjukdomen. Du är inte ensam, det finns många som drabbats av demens och som på olika sätt lärt sig att leva med sin sjukdom. Livet blir annorlunda men det finns fortfarande mycket att uppleva och glädjas över.

Exempel på aktiviteter är: utflykter, högläsning, korsordslösning, simning, rörelseträning, gym, målning, museibesök, promenader, biljard, pingis och musik. 

Mat & Dryck

Det finns en restaurang, Spis och ro i en närliggande byggnad. Under restaurangens öppettider du möjlighet att välja mellan att äta där eller om du hellre föredrar att äta i den egna lägenheten eller i boendets gemensamma lägenheten. Restaurangen är öppen för allmänheten måndag till fredag och du kan alltid äta tillsammans med dina närstående där. Kommer ni många ser vi gärna att ni om möjligt meddelar oss innan liksom om du önskar beställa mat till extra personer under helgen.

Var lagas maten?

Spis & Ro, vår egen restaurang på området.

Vård & Omsorg

När du flyttar till Södergården får du berätta om vad som är viktigast för dig just nu. Sedan gör vi tillsammans med dig och dina närstående en kartläggning av din situation. I kartläggning uppmärksammar vi exempelvis:
- Vad du kan och själv klarar (resurser)
- Vilket stöd som finns runt omkring dig, kan exempelvis handla om hjälpmedel eller personer i din närhet som stöttar dig. (möjligheter)
- Vad du har för behov av stöd (behov)
- Om det finns saker som hindrar dig runtomkring dig, kan exempelvis vara avsaknaden av hjälpmedel (hinder)
Nu kan vi tillsammans sätta personliga mål och skapa insatser för att du ska kunna nå målen. Insatserna kan vara stödjande/tränande eller kompenserande.

Kontaktmannaskap
Vi arbetar med kontaktmannaskap. Det innebär att du som bor på Södergården får en kontaktperson redan innan du flyttar in. Kontaktpersonen är en personal som har ett särskilt ansvar för att samtala med dig och hålla kontakten med dina närstående, om du önskar detta. Om det är önskvärt kan kontaktpersonalen göra ett hembesök för att träffa dig. Kontaktpersonalen förbereder, tillsammans med övrig personal, inför din in- och utflyttning.

Det är kontaktpersonen som kommer att skriva ner vad som är viktigt för dig och hur personalen bäst kan stötta dig. Dokumentet kallas för en genomförandeplan och den uppdateras vid behov, om ditt hälsotillstånd förändras, eller var 3-6:e månad beroende på om du bor på korttidsboende eller permanentboende.

PDU
På Södergården är vi med och skapar en behovsdriven innovationsutveckling i form av personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU. PDU är ett personcentrerat arbetssätt som möjliggör uppföljning av vård/omsorgsinsatser utifrån vad som är viktigt för dig PDU bygger på medskapande och synliggör dina resurser och stärker din självkänsla. PDU skräddarsyr insatser utifrån dina behov och stödjer skapandet av din genomförandeplan. PDU stöds av ett IT-verktyg som tar hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation. Detta innebär att du, dina närstående och din handläggare tydligt kan följa hur vi arbetar för att öka din självständighet och resultatet av vårt gemensamma arbete.

ICF-klassifikation
Vi arbetar även strukturerat utifrån ICF-klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF har fyra övergripande områden: aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer, kroppsfunktioner.

Vård

Hos oss finns en ansvarig sjuksköterska på plats dagtid och tillgång till joursköterska på kvällar, helger och nätter. Vi har regelbundna kontakter med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Personal

Personalen har bred erfarenhet av stödinsatser, till exempel vid dagverksamheter, boenden och boendestöd. Hos oss finns stödpedagog och stödassistenter som har varierande utbildningsbakgrunder, utbildad aktiveringspedagog, demensspecialiserad undersköterska och socionom.

Präst och en diakon finns tillgängliga för samtal. Diakonen kan också träffa dig som anhörig.

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Kontakt

Organisation

Bräcke diakoni

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

031-50 25 32

Kontaktperson

Marie Fredsdotter, verksamhetschef

Gatuadress

Bräcke Västegårds Väg 10

Postnummer

418 04

Postort

Göteborg

Vill du bo här?

För att bli beviljad en plats hos oss krävs det ett biståndsbeslut från din stadsdel alternativt kommun.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

031-50 25 32

Translate

Tyck till