Wallinska

Kyrkogatan 11A, Norrtälje

Typ av plats

Omvårdnad

Om oss

Wallinska är ett nytt boende som präglas av en känsla av rymd och påminner snarare om ett hotell än gamla tiders sjukhem. Wallinska vänder sig till dig med höga krav på service och bemötande och som vill ha det där ”lilla extra”. Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster även tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag. 

Inriktning/Profil

Hotellkoncept

Organisation

Kavat Vård AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Egen regi

Du kan välja oss även om du bor i:

Hägersten Liljeholmen, Hässelby Vällingby, Farsta, Enskede Årsta Vantör, Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Spånga Tensta, Södermalm, Skärholmen, Skarpnäck, Rinkeby Kista, Älvsjö, Östermalm, Solna kommun, Sollentuna kommun, Täby kommun

Boendet

Wallinska består av 38 lägenheter i fyra våningsplan. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal med utgång till en av våningens flera balkonger eller uteplatser. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

38

Lägenheterna

  • 30-35 kvadratmeter
  • dusch och toalett
  • trinettkök
  • Wifi

Aktiviteter

På Wallinska finns det något att se fram emot varje dag. Vi har dagliga aktiviteter på våningarna, det kan vara allt ifrån sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport eller så tittar vi på en film. Vi firar naturligtvis högtider och andra traditioner.

Vi har ”utegaranti” vilket innebär att den som vill alltid ska få möjlighet att komma ut i friska luften. Varje vecka planerar kontaktmannen in tid med de boende för individuella, valfria aktiviteter. 

Mat & Dryck

Dagen börjar med en frukostbuffé som dukas upp i den gemensamma våningsmatsalen. Den som vill kan alltid få frukost på sängen eller i den egna lägenheten. Under dagen serveras lunch, mellanmål, middag och innan sänggående ett lättare kvällsmål.

Måltiderna på Wallinska ska vara en glädjestund och något vi ser fram emot. Vill du dricka ett glas vin eller öl så kan du förstås göra det. På fredagarna bjuder vi på öl/vin till middagen. Helgerna inleds med att vi serverar en fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serverar vi en trerätters-meny på helgerna. 

Vård & Omsorg

Hos oss på Wallinska är det de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården och omsorgen individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor hos oss har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

Närståendes delaktighet
Vi tar inte över, utan låter dina närstående fortsätta känna sig delaktiga i den utsträckning ni önskar. På Wallinska är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider.

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan planerade insatser och besök. 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna utförs på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgiften för maten betalar du själv direkt till kommunen. Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

Tilläggstjänster

Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning, sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller andra tjänster. Vi har även andra samarbetspartners för att kunna tillgodose dina önskemål. Offert lämnas av verksamhetschefen. 

Personal

På Wallinska finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning. Utöver vårdutbildning ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd. Varje våning har sin egen personal. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Wallinska varje vecka samt vid akuta behov. Sjukgymnast och arbetsterapeut har schemalagda dagar i verksamheten varje vecka eller efter behov.

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står dig närmast och för ut dina önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen är också den som håller regelbunden kontakt med dina närstående. 

 

Språk

Svenska

Kvalitet

Kavat Vård har upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Alla processer, rutiner och verktyg finns digital med sökfunktion.

Alla medarbetare på Kavat Vård har ett ansvar för att informera närmaste chef om händelser som är av betydelse och som kan innebära att vi behöver revidera vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Medarbetarna har också skyldighet att delta i de forum som årligen ordnas (planeringsdagar) i syfte att utvärdera hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet fungerar och följs.

För att bedriva vår verksamhet finns ett ledningssystem, en affärsplan med tillhörande verksamhetsplaner per enhet samt verksamhetsberättelse, bokslut, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut, personalbokslut samt en rad styrande och redovisande dokument. Vi baserar vårt kvalitetsarbete på kraven i SOSFS 2011:9. Kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering, interna revisioner, uppföljning och återkoppling. Verksamhetschefen på respektive enhet ansvarar för att företagets kvalitetssystem följs och anpassas till de lokala förutsättningarna.

Ledningsprocesser beskriver hur Kavat Vård AB leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna beskrivs i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t.ex. de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocess.

Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller våra överenskomna åtaganden gentemot kunderna. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller ställda kundkrav samt tillämpliga författningskrav.

Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Vi har valt att utföra delar av stödprocesser genom extern part. I dessa fall styr vi och säkerställer så att de inköpta stödprocesserna uppfyller kund- och författningskrav.

Kontakt

Organisation

Kavat Vård AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-580 047 52

Kontaktperson

Heléne Zetterström

Gatuadress

Kyrkogatan 11A

Postnummer

761 30

Postort

Norrtälje

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-580 047 52

Translate

Tyck till