Solglimman uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Solglimman

Kontaktinformation

Hemsida
Gatuadress

Ågagatan 11

Postnummer
280 64
Postort

Glimåkra

Telefonnummer
0767-77 01 12
E-post
michaela.brolin@ansvarochomsorg.se
Kontaktperson
Michaela Brolin, bitr. verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Långsiktighet, meningsfullhet och värdighet
Vår vision är en meningsfull och värdig vardag för våra boende. Vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med kvalitet och vi vill att människor ska känna delaktighet och trygghet i sin livssituation.

Solglimman är ett vårdboende för personer med demenssjukdom eller med omvårdnadsbehov. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik vardag för våra boende och för att stärka och bevara det friska.

Verksamheten drivs av A&O

Vi har drivit äldreomsorg sedan 1993 vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi ska förmedla värme, omtanke och trygghet. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
25
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

A&O-modellen
Vi är angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Därför ska alla medarbetare i verksamheten vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. 

Systematiskt kvalitetsarbete
Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Kvalitetsdeklaration
A&O kvalitetsdeklarerar verksamheten enligt Almega Vårdföretagarnas standard. Genom kvalitetsdeklarationen redovisar vi öppet verksamhetens kvalitetsarbete och resultat för allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen uppdateras varje år.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete på vår hemsida. 

Personal

Personal på verksamheten:

Vår omvårdnadspersonal och sjuksköterskor har hög kompetens och är vidareutbildade inom demensvård och rehabilitering. Vi har tillgång till Silviasyster, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Vi är stolta och glada över det arbete som görs på Solglimman. Våra medarbetare har ett fint bemötande och vi arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Förtroendet för personalen är stort och vi får goda omdömen för vårt aktivitetsutbud och den mat som erbjuds. Exempel på referens från en anhörig kan du läsa nedan:

"Solglimman har en mycket duktig personalstyrka och ett trevligt äldreboende. Som anhörig känner vi oss mycket trygga och vet att vår mor får den bästa möjliga omvårdnad. Tusen tack! Hoppas att ni framför detta till personalen på golvet."

Ägare, styrelse, ekonomi