Bejtona

Kottbygatan 5, Rinkeby Kista, Stockholm

Typ av plats

Demens, Omvårdnad

Lediga platser

Om oss

Välkommen till ett arabiskt profilboende
Vattenpipa, TV-med arabiska kanaler som nästan alltid står på, allt påminner om hemlandet. Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten. På Bejtona nöjer vi oss inte med samma språk, utan här möts du av en atmosfär och känsla av att komma ”hem”. Här kan de äldre vila i sitt eget språk och umgås med andra som talar samma språk men även möta medarbetare som alla pratar arabiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna.

”Att besöka Bejtona i Stockholm är som att göra en kort resa mycket långt bort”

Ett äldreboende för äldre med rötter i en annan kultur
Vattenpipa, TV-med arabiska kanaler som nästan alltid står på, allt påminner om hemlandet. Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten. På Bejtona nöjer vi oss inte med samma språk, utan här möts du av en atmosfär och känsla av att komma ”hem”. Här kan de äldre vila i sitt eget språk och umgås med andra som talar samma språk men även möta medarbetare som alla pratar arabiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna.

Den som valt att flytta till Bejtona har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.

Inriktning/Profil

Arabisk

Organisation

Kavat Vård AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Egen regi

Du kan välja oss även om du bor i:

Nacka kommun, Sigtuna kommun, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Huddinge kommun

Boendet

Åtta av lägenheterna vänder sig till personer med en demenssjukdom och 9 av lägenheterna är för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov.

Hitta hit
Verksamheten liggerpå Kottbygatan 5. Hållplats för buss finns 5 minuter från Bejtona. Närmaste T-bana är Akalla.

Kavat Vård - hur vi kostnadsfritt hanterar inflytt under besöksförbudet

Lediga platser

  • Demens - Permanent
  • Omvårdnad - Permanent

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

17

Lägenheterna

  • Alla lägenheter ligger i markplan
  • Cirka 30-50 kvm
  • Badrum med dusch och toalett
  • Liten trinett

På boendet

Gemensamt kök med matsal och vardagsrum

Aktiviteter

På Bejtona ser vi till att det finns något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har en aktivitetsledare som arrangerar gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan som t.ex. sång, dans, gymnastik, frågesport, karaoke eller filmvisning. Vi firar födelsedagar, svenska och arabiska högtider. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag.

Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.


Mat & Dryck

Dagen på Bejtona börjar med en frukostbuffé i matsalen, som gärna får dra ut på tiden. Där serveras även lunch, middag, eftermiddagskaffe och ”kvällssmörgås”. Vi serverar mat som den äldre känner igen.

Självklart kan du välja att äta alla måltider i avskild miljö inne i din egen lägenhet. För den som vill finns alltid möjlighet att få ”frukost på sängen”. För dig som inte orkar sitta långa stunder har vi alltid rumsservice. 

Var lagas maten?

Maten lagas av egna kockar

Vård & Omsorg

Hos oss på Bejtona är det alltid de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. De finns ibland önskemål om att bli vårdade av någon av samma kön – det tar vi förstås hänsyn till.

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

Familjen är viktig
När familjen inte längre räcker till är Bejtona ett tryggt alternativ. Vi tar inte över utan låter närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig välkomna och vara delaktiga i omvårdnaden i den utsträckning de önskar och orkar.

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen. Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

Vård

Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

TIllgång till sjuksköterska
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-16.15 årets alla dagar.

Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser.

Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

Tilläggstjänster

Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

Personal

På Bejtona finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss behärskar både arabiska och svenska, är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.

Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna.

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)
HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.


Språk

Svenska, Arabiska

Kvalitet

Kavat Vård har upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Alla processer, rutiner och verktyg finns digital med sökfunktion.

Alla medarbetare på Kavat Vård har ett ansvar för att informera närmaste chef om händelser som är av betydelse och som kan innebära att vi behöver revidera vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Medarbetarna har också skyldighet att delta i de forum som årligen ordnas (planeringsdagar) i syfte att utvärdera hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet fungerar och följs.

För att bedriva vår verksamhet finns ett ledningssystem, en affärsplan med tillhörande verksamhetsplaner per enhet samt verksamhetsberättelse, bokslut, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut, personalbokslut samt en rad styrande och redovisande dokument. Vi baserar vårt kvalitetsarbete på kraven i SOSFS 2011:9. Kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering, interna revisioner, uppföljning och återkoppling. Verksamhetschefen på respektive enhet ansvarar för att företagets kvalitetssystem följs och anpassas till de lokala förutsättningarna.

Ledningsprocesser beskriver hur Kavat Vård AB leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna beskrivs i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t.ex. de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocess.

Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller våra överenskomna åtaganden gentemot kunderna. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller ställda kundkrav samt tillämpliga författningskrav.

Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Vi har valt att utföra delar av stödprocesser genom extern part. I dessa fall styr vi och säkerställer så att de inköpta stödprocesserna uppfyller kund- och författningskrav.

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

Kontakt

Organisation

Kavat Vård AB

Hemsida

Besök hemsida

Kontaktperson

Verksamhetschef: Salar Amjadi, 08 – 580 047 10 (dagtid vardagar)
Bitr verksamhetschef: Justine Andersson, 08 – 580 047 11 (dagtid vardagar)

Gatuadress

Kottbygatan 5

Postnummer

164 74

Postort

Kista

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Translate

Tyck till