Invita Omvårdnad AB

Invita är ett familjeföretag med verksamheter i Södermanland. Vi arbetar lokalt i mindre grupper och erbjuder hemtjänst det vill säga omvårdnad och hemservice samt hemsjukvård.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Ledning

  • Per Ingre (styrelseordförande)
  • Cecilia Ingre (VD)
  • Maria Karlsson (verksamhets controller)
  • Gudrun Blomberg (ekonomiansvarig)

Ägare

Helägt dotterbolag till Positor AB som ägs till 100 procent av Cecilia och Per Ingre.

Sjukfrånvaro

8 procent sjukfrånvaro i relation till totalt arbetade timmar.

Invita Omvårdnad AB Hemtjänst

Visa i sök