Adina Omsorg

Jönköping

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Om oss

Viktigast för oss är delaktighet och personalkontunuitet
På Adina Omsorg i Jönköping jobbar vi efter de två viktiga ledorden delaktighet och personalkontinuitet. Vi erbjuder kvalitativa omvårdnads- och serviceinsatser på svenska och arabiska/assyriska. All personal har yrkeskompetens samt talar god svenska både i tal och skrift.

Vi garanterar dig
- delaktighet
- personalkontinuitet
- att du får en kontaktperson
- att det är få personer som besöker dig i ditt hem.

När du väljer Adina Omsorg som din hemtjänstutförare ska du känna dig trygghet med den personal och med de insatser som utförs i ditt hem.

Organisation

Adina Omsorg

Tjänster

Samma taxa som den kommunala hemtjänsten
All hemtjänst har samma prissättning oavsett om du väljer privat eller kommunal hemtjänst. Det finns ett högkostnadsskydd för alla. Om du har en lägre inkomst betalar du mindre och i vissa fall ingenting alls. Vi utför de insatser som du har beviljats i ditt biståndsbeslut.

Vi utför omvårdnadsinsatser
Med omvårdnadsinsatser avses behov för att tillgodose dina fysiska, psykiska, och sociala behov. Insatserna kan innefatta hjälp med att äta, dricka och förflytta sig. Det innefattar även andra individnära insatser som på- och avklädning samt hjälp med att sköta hygien, insatser att behålla socialt nätverk och att bryta isolering, insatser för att känna trygghet och säkerhet samt avlösning av anhörig. I uppdraget kan vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter ingå efter en överlåtelse i samverkan med kommunens hälso- och sjukvårdsfunktion.

Vi utför serviceinsatser
Med serviceinsatser avses städning, tvätt, inköp av dagligvaror samt bank- och apoteksärenden. Städning och andra serviceinsatser utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi kan vid behov kan vi hjälpa till med externa kontakter såsom färdtjänst, läkare eller dylikt.

Vi erbjuder RUT-tjänster
Om du inte har beviljade serviceinsatser via hemtjänst erbjuder vi dig att köpa följande hushållsnära tjänster med RUT-avdrag till ett fast pris på 250kr/tim efter avdrag. RUT-tjänster kan vara till exempel:
- Städ
- Tvätt
- Fönsterputs
- Upphängning av gardiner
- Inköp/ärenden
- Hjälp med matberedning
- Sällskap/stöd på promenad, besök på vårdcentral, bank eller butik
- Med mycket mera! Kontakta oss för frågor

Läs mer om skatteverkets regler för RUT-avdrag.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Professionellt bemötande
För oss är det viktigt att arbeta med ett professionellt bemötande, att se dina behov och utföra insatserna med engagemang och gott omdöme. Vi jobbar utifrån ett vardagsrehabiliterande och förebyggande arbetssätt.

Självklart har vi tystnadsplikt. 

Kontinuitet

Vi jobbar med små arbetsgrupper kring varje kund för att skapa kontinuitet. Vi gör vårt bästa för att underlätta i din vardag.

Kontaktperson

Tillsamman med dig utses en kontaktperson som du träffar mest.

Genomförandeplan

När du väljer oss som din hemtjänstutförare börjar vi med ett besök hos dig där vi tillsammans med dig samtalar kring hur du vill ha din hemtjänst utförd. Vi skriver ner det som är viktigt i en genomförandeplan som du är delaktig i. Vi följer regelbundet upp om du har behov av fler eller färre insatser, detta sker i nära samråd med kommunens handläggare.

Personal

Ansvarig VD/enhetschef är legitimerad specialistsjuksköterska med flera utbildningar inom organisationsutveckling och ledarskap. Hon har arbetat med flera specialiteter i olika professioner sedan 80-talet inom landsting/region, kommun och privatvård.

TIllsammans jobbar vi för att erbjuda hemtjänst av trygg och kunnig personal till samma pris som kommunen. 

Språk

Svenska, Arabiska, Assyriska

Kvalitet

Vår framgång och kundnöjdhet handlar om att vara ett välskött företag, som arbetar med stor omtänksamhet. Vår personal ska vara välbekanta och trygga för dig som kund. Nyanställningar görs med omsorg och noggrannhet.

Vår målsättning nu och i framtiden är att vara med och utveckla hemtjänsten till allas bästa, för kunder, uppdragsgivare och medarbetare. Vi ska vara en fullgod del av vårdvalet.

Vi har godkänt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg samt avtal med Skövde och Jönköpings kommun.

Kontakt

Organisation

Adina Omsorg

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

03640204

Gatuadress

Birger Jarlsgatan 23

Postnummer

554 63

Postort

Jönköping

Vill du bli kund hos oss?

Då behöver du ansöka om hemtjänst hos biståndsenheten i din kommun som du når via Jönköpings kommuns kontaktcenter, 036-10 50 00. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

03640204

Translate

Tyck till