Gertrud Care AB

Karlskrona

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vi på Gertrud Care vill att alla ska känna sig som en vinnare. Därför har vi medvetet satsat på att sälja tjänster utifrån kvalité, kompetens, etiska regler och värderingar. Vårt mål är att genomföra önskad hemtjänst på ett professionellt och tryggt sätt och att finna lösningar för individen och dennes livssituation. Vi eftersträvar god planering och framförhållning vilket innebär att du som kund hos oss genomgående möter samma personal.

Organisation

Gertrud Care AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

50-74 i Karlskrona

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför alla de tjänster du blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Vårt mål är att erbjuda ett helhetsåtagande inom hemtjänst som omfattar allt från personlig omvårdnad, städning, tvätt och service.
 

Exempel på serviceinsatser vi utför är städning, tvätt, inköp och apoteksärenden. Exempel på omvårdnadsinsatser vi utför är påklädning, personlig hygien och avlösning i hemmet. Vi har egen personal som kommer i händelse av larm. Omvårdnadsinsatserna utförs alla dagar mellan klockan 07.00-22.00. Bemanning nattetid sköts av personal från kommunen.

Mat
Vi hjälper till att laga mat hemma utifrån biståndsbeslut. 

Hemsjukvård
Vi utför viss hemsjukvård på delegering av kommunen som till exempel såromläggning, ge insulin, delar läkemedel och sätter på stödstrumpor.

Rehabilitering
Sjukgymnast och arbetsterapeut kommer från kommunen som vi samarbetar med. I kommunen finns projektet Trygg hemgång som innebär att personer som legat på sjukhus ska kunna flytta hem direkt istället för att först bo på korttidsboende.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder även tilläggstjänster som exempelvis snickerarbete, rörarbete, tapetsering, målning, snöskottning, gräsklippning, fönsterputs, flyttstädning och elarbete. 

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Gertrud Cares hemtjänst hjälper och stödjer personer som bor kvar hemma utifrån behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att visa respekt för andras integritet och alla insatser skall utföras utifrån god kvalité. 

Kontinuitet

Vi har en kontinuitet mellan 86-100 procent. Alla insatser präglas av kontinuitet. Det innebär att du skall veta vem som kommer och den som kommer skall veta vad som skall göras.

Kontaktperson

Alla erbjuds en kontaktperson vilket bidrar till att öka trygghet för dig som person. Vi strävar efter att det är kontaktpersonen som framförallt kommer hem till dig för att utföra längre insatser som dusch och ledsagning. Det är också kontaktpersonen som har kontakt med anhöriga när man till exempel ska till läkare eller tandläkare.

Genomförandeplan

Vi arbetar mycket med genomförandeplanen och utformningen av den. Vi fokuserar på hur saker genomförs som till exempel hur sängen ska bäddas, vad man äter till frukost och inte bara att saker och ting ska göras.

Dokumentation

Vi följer Socialstyrelsens författningar om dokumentation. Vi använder Mobipen där vi registrerar att vi har varit hos en kund och vad som har gjorts. Vi arbetar också i Pro Capita journalsystem. "Detta har hänt" är en rapportpärm som finns på vårt kontor där vi skriver om det är något speciellt man ska tänka på.

Personal

Vi är ett team bestående av ett 30-tal personer som är uppdelade i mindre team. Merparten av dem som jobbar hos oss är undersköterskor och vi har även specialistutbildade undersköterskor. Flera i personalen har vidareutbildning vissa inom demens eller psykiatri vilket ger en ökad förståelse för kunderna. Vår personal samarbetar med sjuksköterskor och annan HSL-personal inom kommunen.

Vi har en områdeschef som ansvarar för vår verksamhet i Karlskrona. Vår verksamhetschef, som är utbildad sjuksköterska, ansvarar för alla kommuner vi är verksamma i. Vi har även team som enbart ansvarar för insatserna städ och tvätt.

Kompetensutveckling

Vi samarbetar mycket med kommunen vad gäller kompetensutveckling och flera av våra medarbetare läser vidare till undersköterska samtidigt som de jobbar. Vi har internutbildningar i bland annat demenssjukdomar, bemötande och psykiatri. Vi har också vidareutbildningar utifrån aktuella kunders sjukdomar så att personalen får rätt verktyg i att bemöta dem.

Verksamhetschefen utbildar våra enhetschefer och samordnare som i sin tur utbildar personalen. Vi tar också in tandhygienist en gång per år för att utbilda personalen om vad man man ska tänka på vad gäller munhälsa. Verksamhetschefen har en utbildningsplan varje år som bygger på medarbetarsamtal. En gång i månaden har vi kunduppföljningsträffar då vi diskuterar kunder och har handledning i arbetslag för att se om vi behöver uppdatera genomförandeplanen, diskuterar kundbemötandet och annat som rör våra kunder.

Språk

Albanska, Arabiska, Armeniska, Bosniska, Engelska, Franska, Ryska, Serbokroatiska, Spanska, Tyska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Kvalitet

Vi har ett godkänt kvalitets- och ledningssystem från myndigheten IVO. Vi kvalitetssäkrar verksamheten genom kontinuerlig fortbildning, ett väl utvecklat kommunikationssystem samt lyhördhet för förändringar och förbättringar. Vi följer äldrenämndens inriktningsmål och måldokument för att verka för den gemensamma värdegrunden inom äldreomsorgen. Vi har kundenkäter och medarbetarenkäter och skriver verksamhetsberättelser varje år.

En gång i månaden har vi kunduppföljningsträffar, då vi diskuterar våra kunder och har handledning i arbetslag för att se om vi behöver uppdatera genomförandeplanen, diskuterar kundbemötandet och annat som rör våra kunder.

Kontakt

Organisation

Gertrud Care AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0455-60 61 00

Kontaktperson

Gertrud Weiselblad

Gatuadress

Gullbernavägen 2

Postnummer

371 47

Postort

Karlskrona

Vill du bli kund hos oss?

Du behöver ett biståndsbeslut från din kommun för att bli hemtjänstkund hos oss. Du är välkommen att kontakta oss direkt för frågor.

Söker du jobb?

Skulle du vilja jobba tillsammans med oss? Skicka då ditt CV och ett personligt brev till info@gertrudcare.se så hör vi av oss. 

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0455-60 61 00

Translate

Tyck till