Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Ska du välja hemtjänst i Mölndal? Sök och jämför leverantörer på Seniorval.se. Få tips på hur du väljer ett alternativ som passar dig.

Hemtjänst Mölndal

Här hittar du leverantörer av hemtjänst i Mölndal. Klicka på de leverantörer som du är intresserad av för bilder och mer information om deras arbetsätt, kompetens, kvalitet och kontaktuppgifter etc.

Under listan med hemtjänstleverantörer i Mölndal hittar du allmän information om hemtjänst. Vad kan man få hjälp med? Hur ansöker man? Hur vet man vilka leverantörer som är bra? Läs mer

Sponsrade

Aida Vårdservice

Mölndal

Vårt mål är att du som kund ska känna trygghet med kunnig personal samt att du ska uppleva gott bemötande. Vi tar alltid hänsyn till dina önskemål och strävar efter att ge så bra kontinuitet som möjligt.

Alma Vård & Omsorg

Mölndal

Vi på Alma Vård & Omsorg ser till att du får rätt hjälp när du behöver det. Vi finns där som ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i ditt eget hem.

Attendo hemtjänst Mölndal

Mölndal

Nu kan du som bor i Mölndal välja Attendo som utförare. Vi hjälper och stöttar dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet.

CASA Berget

Mölndal

Vårt mål är att ge våra kunder kvalitet och engagemang utan vinstsyfte. Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit välbefinnande och värdigt liv.

Läs mer om CASA Berget

Gottskärs Hemtjänst

Mölndal

Vår grundvision bygger på att ge dig en god och personcentrerad vård och omsorg och att du ska kunna fortsätta att leva ett gott liv hemma även om du ibland behöver hjälp. Låt oss ge dig en guldkant på tillvaron i din vardag

Mölndals Stads hemtjänst

Mölndal

Vår målsättning är att skapa tillit och trygghet genom professionellt förhållningssätt och med respekt för allas lika värde. Vi väljer att sätta dig som kund i fokus och prioriterar kontinuitet och tillgänglighet.

Olivia Hemomsorg AB

Mölndal

För oss är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar.

Visa alla

Vad kan hemtjänsten i Mölndal hjälpa till med?

Om du känner att du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos Mölndal kommun. Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten i Mölndal ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter.  

Så ansöker du om hemtjänst i Mölndal

 

Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare på inom Mölndal kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga. För att ansöka, kontakta Mölndal kommun och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Mölndal kommuns internetsida om äldreomsorg.

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Att välja hemtjänst

Efter att du fått ett positivt beslut på din ansökan om hemtjänst har du i Mölndal möjlighet att välja vem som ska utföra de beviljade tjänsterna i ditt hem - kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Mölndal kommun tillämpar nämligen det man kallar lagen om valfrihet (LOV), vilket ger dig rätt att välja bland olika hemtjänstleverantörer som kommunen godkänt.

Kommunen är fortfarande den som via biståndsbedömningen bestämmer omfattningen på den hjälp du ska få och är ytterst ansvarig, men det är hemtjänstleverantören som utför tjänsterna hemma hos dig. Det är med hemtjänstleverantören du samarbetar i vardagen och kommer överrens med hur insatserna ska utföras i praktiken.

Du kan söka information om olika utförare i Mölndal här ovan på Seniorval.se. Kommunen ska också ge dig information om vilka det finns att välja mellan. Många tycker att det är svårt att välja. Man har ingen erfarenhet av de olika alternativen och det är svårt att se vad som skiljer olika utförare åt. För att hjälpa dig i denna process har Seniorval.se tagit fram tips och en checklista för att välja hemtjänst. De ger konkreta tips på hur du kan hitta ett alternativ som passar dig. Du hittar dem på länken nedan.

Tips för att välja hemtjänst

Är du inte nöjd med den hemtjänstleverantör du väljer så kan du alltid välja om.

Bedöma kvalitet på hemtjänst

De flesta som ska välja hemtjänst ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett företag håller hög kvalitet? Hur hittar jag en bra hemtjänst i Mölndal? Går det att få reda på vilket som är det bästa hemtjänstföretaget i Mölndal?

Kvaliteten på hemtjänst kan innefatta många olika aspekter personalens kompetens, bemötande, maten etc. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du utvärderar olika alternativ. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för hemtjänst i Mölndal, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på hemtjänst som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar hemtjänst i Mölndal?

För hemtjänst i Mölndal betalar du en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen), det är samma prissättning oavsett. Avgiften för hemtjänst i Mölndal beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar hemtjänst?