Anita och Eva vid en av våra bilar.
Två händer som håller i varandra. Den ena hjälper den andra.
Porträttbild av Eva Gottvall-Bruno och Anita Andersson som driver Mitt Liv.
Hemtjänsten på promenad med kund i rollator.
Enklare matlagning i hemtjänsten.
En av våra röda hemtjänstbilar
Mitt Liv omsorgsspecialisten AB. Vår logga.

Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB

Nordanstig

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vi vill förmedla glädje och empati och att du ska känna dig trygg i ditt val av hemtjänst. Hos oss får du möta endast en eller ett fåtal olika personer varje dag och samma personer flera dagar i rad. Vi gör all vår planering manuellt för att vid behov lättare kunna göra förändringar.

Vi arbetar för att ge dig ett rikt liv och en enklare vardag - för ingen känner dina behov bättre än du! Därför vill vi vara flexibla i upplägget av din hemtjänst och ha ett nära samarbete med dig som kund. För oss är det viktigt att alla ska kunna påverka sitt eget liv, att ha valfrihet. Att få arbeta med individen i centrum är det som är drivkraften hos oss.

Mitt Liv startade 2010 och har idag cirka 90 anställda inom våra områden hemtjänst, personlig assistans, hushushållsnära tjänster och HLR-utbildning. Vi är en av Nordanstigs kommuns utförare av hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihet. Du som har fått beslut om hemtjänst i Nordanstigs kommun är varmt välkommen att välja oss som utförare. Kontakta oss så ska vi berätta mer!

Hos Mitt Liv blir du alltid personligt mottagen av oss som är ansvariga för verksamheten.

Verksamhetens storlek (antal kunder)

25-49 i Nordanstigs kommun

Inriktning

Funktionsnedsättning, Palliativ vård

Tjänster

Vår hemtjänst är till för dig som har ett beslut från Nordanstigs kommun. Av oss får du ett personligt utformat stöd utifrån ditt beslut från kommunen.

Mitt Liv har även:
- Personlig assistans för dig som har beslut från din kommun eller Försäkringskassan
- Hushållsnära tjänster som du kan komplettera din hemtjänst med en individuellt anpassad tjänst där du inte behöver beslut från kommun eller försäkringskassa
- Hjärt- och lingräddningsutbildning, bland annat för vår egen personal.

Hushållsnära tjänster
Hushållsnära tjänster kan du själv köpa till utan något beslut. Du kan exempelvis välja snöskottning, trädgårdsskötsel eller städ- och fönsterputs eller annat. Du betalar per timme och vissa tjänster har skattereduktion enligt Skatteverkets regler om RUT. Seniortjänst 65+ är hushållsnära tjänster för dig som är över 65 år och då får du en lägre timkostnad.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Det är viktigt för oss att våra kunder får möta så få medarbetare som möjligt. Vi jobbar också för att våra kunder alltid ska få sin insats på den tid hen själv önskar och behöver.

Vi schemalägger våra medarbetare så att det är samma person som kommer till de kunder som har behov av insatser flera gånger under samma dag. Vi ser också till att samma person besöker samma kund 2-3 dagar i sträck. Dessutom har vi ett begränsat antal personer per kund och all personal jobbar inte med alla kunder. Det fungerar bra eftersom vi har flera mindre arbetslag.

Vi planerar tider för insatser manuellt utan datasystem och kan på så sätt med kort varsel göra ändringar efter behov och önskemål.

Kontaktperson

Alla kunder har en egen kontaktperson från arbetslaget. Kontaktpersonen är den som tillsammans med kunden upprättar genomförandeplan och sedan kontinuerligt gör uppföljningar.

Genomförandeplan

Av oss får du ett personligt utformat stöd utifrån ditt beslut. Det innebär att vi tillsammans gör en genomförandeplan, som talar om på vilket sätt du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen är ett viktigt verktyg i våra medarbetares, våra undersköterskors dagliga arbete.

Vi följer upp planen varje halvår eller enligt dina önskemål.

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt dagligen och vid varje besök i datasystemet Phoniro, vilket Nordanstigs kommun har bestämt att vi ska göra. Dessutom dokumenterar vi manuellt hemma hos våra kunder. Vi följer de dokumentationsregler som finns enligt SoL (socialtjänslagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi kan till exempel skriva vilket mat vi lagat, vad kunden ätit, hur kunden mår för tillfället, vad vi utfört för insats eller annat vi kommit överens om.

Personal

I Mitt Liv har vi idag cirka 20 medarbetare inom hemtjänsten. Våra tillsvidareanställda medarbetare i hemtjänsten har undersköterskeutbildning eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet. Vi har medarbetare med specialistkompetens inom etik och bemötande, funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och palliativ vård. Vi har medarbetare som pratar engelska och polska.

Kompetensutveckling

Alla medarbetare genomgår kontinuerligt HLR-utbildning och utbildning i hygienrutiner. Dessutom får medarbetarna den utbildning som kan krävas för speciella behov hos vissa kunder, t. ex. inom demens. Vi ger våra medarbetare fortsatta goda förutsättningar i deras arbete genom bland annat utbildningar och regelbundna arbetsplatsträffar. Vi som driver Mitt Liv har tillsammans förutom relevanta utbildningar även många års erfarenhet av vård och omsorg inom både privat och offentlig sektor.

Språk

Svenska, Engelska, Polska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Våra kunder kan beställa matlåda från kommunens särskilda boenden, om kunden har det i sitt beslut. Hemtjänstpersonalen tar upp beställning en gång i veckan efter den matsedel som finns på boendet.

Kunden kan även få hjälp att laga enklare mat istället för matlåda, även det enligt kommunens beslut.

Leverantör

Nordanstigs kommuns särskilda boenden. Kunder i Gnarp får mat från Bergesta, kunder i Harmånger från Hagängsgården och kunder i Bergsjö från Sörgården.

Kvalitet

Att leverera kvalitet är för oss ett positivt måste. Det innebär bland annat självbestämmande, delaktighet och kontinuitet.

Vi skapar bra förutsättningar till hög kvalitet genom ett nära samarbete mellan vårt företag och våra kunder. Den viktigaste länken i samarbetet är alla våra medarbetare.

Vi ger våra medarbetare goda förutsättningar i deras arbete genom bland annat utbildningar, kollektivavtal, företagshälsovård och försäkringar.

Mitt Liv har utformat ett kvalitetssystem som uppfyller socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem. Det är upprättat efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9), bestämmelserna i kap 3, tredje stycket.

Övrigt

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0652-302 40

Kontaktperson

Anita Andersson och Eva Gottvall-Bruno

Gatuadress

Strömsbruksvägen 21

Postnummer

820 75

Postort

Harmånger

Vill du bli kund hos oss?

Vi erbjuder dig en enklare vardag genom att sköta all administration och ger dig rådgivning i dina kontakter med myndigheter, så mycket som du själv vill.

Du är välkommen att ta kontakt med oss så vi kan berätta mer. Det är kostnadsfritt och du kan själv välja var vi ska träffas. Ring oss på telefon 0652-30240.

När du har bestämt dig ordnar vi de handlingar som du behöver för att bli kund hos Mitt Liv, och vi avslutar eventuellt tidigare avtal.

Samtidigt gör vi tillsammans en genomförandeplan för hur du vill få din hemtjänst eller assistans utförd.

Välkommen att höra av dig till oss!

Söker du jobb?

Våra medarbetare är vårt företags viktigaste tillgång. Därför är vi måna om att alla som jobbar hos oss ska må bra och få den utbildning de behöver. Vill du bli vår medarbetare kan du anmäla ditt intresse här.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0652-302 40

Translate

Tyck till