Kvalita hemtjänst

Örebro

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Kvalita hemtjänst är företaget med det lilla extra. Vår värdegrund bygger på Respekt, Kärlek och Livsglädje.

Vi erbjuder omvårdnad och service med en familjär känsla. Hos oss får du ett eget team av kundansvarig, sjuksköterska och undersköterskor som tillsammans lär känna dig och ditt behov och tar vara på dina önskemål.

Som kund hos oss ska du alltid känna dig trygg. För oss går din självbestämmanderätt alltid i första hand och vi respekterar din integritet. Vår passion bygger på Respekt, Kärlek och Livsglädje. Hos oss får du erfaren och kompetent personal med bred språkkompetens som talar ditt språk.

Vår personal är vår styrka. Det är vår personal som sprider våra värderingar vidare till våra kunder och med deras kompetens och engagemang utför vi omvårdnad och service som är betydelsefull för våra kunder. Vi brinner för att göra skillnad i någon annans liv.

Vår Värdegrund
Respekt: Alla är lika mycket värda. Vi bemöter våra kunder och medarbetare med respekt för privatliv och integritet.

Kärlek: Är ett budskap vi sprider genom bemötande som präglas av ömhet, tillgivenhet och samhörighet.

Livsglädje: Är att skapa ett meningsfullt liv som är glädjefullt.

När du beviljats hemtjänst av Örebro kommun har du rätt att själva välja vem som ska utföra din hemtjänst. Ring Servicecenter på Örebro kommun, tel. 019 - 21 10 00 och tala om att du vill att Kvalita ska bli din hemtjänstleverantör. 

Organisation

Kvalita hemtjänst AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 120 kunder i Örebro

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför alla de hemtjänstinsatser som du fått beviljade i ditt beslut om hemtjänst av Örebro kommun.

Exempel på serviceinsatser är: städning, tvättning, fönsterputs, inköp, enklare tillredning av mat, sällskap, promenader. Ledsagning till aktiviteter eller vårdcentral.

Exempel på omvårdnadsinsatser är: personlig omvårdnad som hjälp med den personliga hygienen och toalettbesök. På- och avklädning, stöd under måltider, rehabilitering enligt instruktioner från sjukgymnast eller arbetsterapeut, tillsyn, ledsagning och avlösning.  

Aktivitetscentrum
På vårt aktivitetscentrum har du möjlighet att träffa våra andra kunder för en trevlig stund tillsammans. Vi bjuder in våra kunder till fika, intressanta föreläsningar och firande av olika högtider. Mer information får du av vår personal och på vår Facebook.  

Tilläggstjänster
För befintliga kunder kan vi erbjuda tilläggstjänster om någon skulle behöva lite extra hjälp någon gång. Prata med oss så hittar vi en lösning.  

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kundteam
Kring varje kund finns ett team som består av kundansvarig och undersköterskor där en person i teamet fungerar som din kontaktperson. Det är dessa personer som är ansvariga för din vård och omsorg. Alla i teamet är välkända ansikten för dig och de är väl insatta och lyhörda för dina behov och önskemål. 

Kontinuitet

Kontinuitet är oerhört viktigt för oss och något som går hand i hand med att våra kunder ska känna sig trygga. Därför jobbar vi hårt med att begränsa antalet personer som kommer hem till dig. All personal du möter ska du känna igen och när det börjar någon ny är vi noga med att ni introduceras för varandra.

Genomförandeplan

För oss är det viktigt att säkerställa att alla insatser utförs enhetligt oavsett vem i personalen det är som besöker dig. Detta säkerställs genom en genomförandeplan som fungerar som en guide för personalen. Den innehåller information om hur, när, av vem du vill ha din hemtjänst utförd och vilka hemtjänstinsatser du beviljats av kommunen. En genomförandeplan skrivs inom två veckor från att du blir kund, sedan följs den upp var tredje månad eller vid behov.

Personal

På Kvalita har vi lång erfarenhet inom omsorg och personalen har ett genuint engagemang och brinner för att göra skillnad. 

Administrationen på Kvalita består av VD, verksamhetsansvarig, enhetschef med kund och personalansvar, schemaläggare, samordnare och sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsansvar. Personalen som arbetar ute hos våra kunder består av undersköterskor, vårdbiträden, arbetsledare och servicepersonal.  

Omvårdnad- och servicepersonal
För att kunna erbjuda den bästa servicen har vi delat in våra medarbetare i omvårdnads- och servicepersonal. Det innebär att vår personal endast utför arbetsuppgifter som de är speciellt utbildade inom. Vi har märkt att personalen mår bättre av detta och att våra kunder även uppskattar detta då till exempel städningen genomförs av någon som har utbildning inom området.

Vår omvårdnadspersonal tar hand om våra kunder enligt deras beslut för omvårdnad i hemmet så som, hygien, tillsyn under dagen, rehabiliterande eller medicinska insatser. All omvårdnadspersonal är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden med lång erfarenhet av vård och omsorg.

Vår servicepersonal tar hand om det praktiska i ditt hem, så som fönsterputs, städning, inköp osv. 

Språk
Vi är noga med att alla våra medarbetare ska kunna läsa och skriva på svenska. Vi tillgodoser även kunder som önskar ha personal som talar sitt egna språk. För oss är det viktigt att kund och personal förstår varandra. 

Kompetensutveckling

Vi erbjuder våra vårdbiträden med lång erfarenhet att skaffa sig en undersköterskeutbildning. Medarbetare med sämre svenskkunskaper erbjuder vi att gå en kurs i svenska med inriktning vård och omsorg för att utveckla sin svenska.

Språk

Svenska, Arabiska, Bosniska, Engelska, Finska, Kurdiska, Persiska, Rumänska, Serbokroatiska, Spanska, Syrianska, Turkiska, Tyska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Vi tillhandahåller alla de tjänster kring mat och måltider som våra kunder beviljats i sitt biståndsbeslut. Det innebär att vi hjälper till med planering, inköp och enklare tillredning/uppvärmning av mat. Vi kan även hjälpa till att värma matlådor och vara sällskap under måltiden. 

Kvalitet

Vårt kvalité- och förbättringsarbete är väldigt viktig för oss på Kvalita hemtjänst. Vi har bland annat en kvalitetsansvarig och en person som jobbar med vårt kvalitetsledningssystem. Även våra tre arbetsledare är en stor del i vårt förbättringsarbete då de ansvarar för att säkerställa kvalitén inom olika områden i verksamheten. Vår sjuksköterska ansvara för kvalitén av vården. 

Vi genomför regelbundna enkätundersökningar bland våra kunder för att höra vad de upplever som bra och sådant som är mindre bra. Enkäterna är alltid anonyma.

Kontaktpersoner
Vi har kontaktpersoner med olika ansvarsområden inom verksamheten som är ute och träffar våra kunder, de har tät kontakt med dig om dina behov och önskemål. De fungerar som en förlängd arm till administrationen och ansvarar för våra kunders livskvalitet. De är en stor del i vårt kvalité- och förbättringsarbete.

Synpunkter och klagomål
Vi uppskattar när kunder och deras anhöriga kontaktar oss med synpunkter och klagomål, deras åsikter utvecklar vår verksamhet till det bättre. Det är lätt att förmedla sin synpunkter till oss, det går det bra att ringa, maila, sms:a eller prata med någon i personalen direkt. Vi tar alla synpunkter på största allvar och upprättar alltid en utredning och är snabba på att åtgärda ärendet. 

Kontakt

Organisation

Kvalita hemtjänst AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

020-105 200, det är gratis att ringa till oss

Kontaktperson

Margaret Turan, kundansvarig

Gatuadress

Skomaskinsgatan 2

Postnummer

702 27

Postort

Örebro

Vill du bli kund hos oss?

För att anlita oss på Kvalita hemtjänst som din hemtjänstleverantör behöver du kontakta Örebro kommuns Servicecenter, 019 – 21 10 00, och ansöka om ett biståndsbeslut om hemtjänst hos en biståndshandläggare.

Har du redan hemtjänst har du möjlighet att byta hemtjänstleverantör till Kvalita, då gör du ett så kallat ”omval”. Du behöver inte ange något skäl för att byta.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

020-105 200, det är gratis att ringa till oss

Translate

Tyck till