Alminia AB Söderköping

Söderköping

Typ av insats

Service, Ledsagning, Omvårdnad, Tilläggstjänster

Om oss

På Alminia erbjuder vi dig hemtjänst utifrån ditt biståndsbeslut från kommunen. Vi jobbar efter en värdegrund där orden Engagemang, Kompetens, Omsorg och Trygghet genomsyrar allt som vi gör som rör din hemtjänst. Bland annat bär vi alltid ID-kort och arbetskläder så du känner igen oss för din Trygghet. Vår personal är Engagerade i din hemtjänst och har lång erfarenhet av och Kompetens inom äldrevård. En del i Omsorgen som vi erbjuder är god och näringsrik mat så du kan hålla dig frisk och pigg längre.

Syftet med vår hemtjänst är att stärka varje människas möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv, precis som alla andra. Om du skulle behöva mer hjälp i hemmet som inte omfattas av ditt biståndsbeslut hjälper vi gärna till. Det kanske handlar om att du behöver storstädning inför våren, snöskottning när snön fallit eller hjälp med planteringarna i trädgården under sommarhalvåret. Kontakta oss så berättar vi mer om priser. Självklart kan du utnyttja RUT-avdraget för dessa tjänster.

På Alminia intresserar vi oss extra mycket för maten som vi lagar till dig. Vi anser att mat, och då speciellt nyttig och näringsrik mat, är extra viktigt för äldre personer. Därför har vi ett nära samarbete med en dietist och vi strävar efter att all vår personal ska genomgå en utbildning i hur de lagar hälsosam och god mat till dig. Vi anser att man bli piggare och mår bättre om man får äta näringsrik mat.

Vi har ett nära samarbete med ett företag som hjälper och utbildar oss i hur vi bäst hjälper dig med hemrehabilitering. Vi rådfrågar ofta dem och vi kan även förmedla kontakten mellan er om du behöver mer hjälp av en arbetsterapeut.

Om du nyfiken på oss får du gärna höra av dig så berättar vi mer!

Organisation

Alminia Sverige AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

1-10 kunder i Söderköping

Tjänster

Hemtjänst
Oavsett vilka tjänster som du blivit beviljad hjälp med i ditt biståndsbeslut kan vi hjälpa dig. Det kan exempelvis handla om städning, tvättning, handling, olika omsorgstjänster  som hjälp med sänggående, hjälp med den personliga hygien, på- och avklädnad eller ledsagning när du ska göra något ärende som du har svårt att genomföra utan hjälp. 

Avlastning
Vi kan även erbjuda avlastning i hemmet, vilket innebär att vi kommer och tar hand om dig när din anhörig som vanligtvis tar hand om dig är borta för en tid.

Hemsjukvård
Då de flesta i personalen är utbildade undersköterskor kan vi hjälpa dig med enklare medicinska uppgifter som omläggning av sår och hjälp med medicineringen. Dessa uppgifter är då delegerade av hemsjukvården i kommunen.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder tilläggstjänster med RUT-avdrag. 

Typ av insats

Service, Ledsagning, Omvårdnad, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi strävar efter att du ska träffa så få personer som möjligt. Du blir utsedd en egen kontaktman som är den personen som utför den mesta av din hemtjänst. Om du har hemtjänst flera gånger per dag kommer du självklart att träffa fler personer. Även om det inte är din kontaktman som besöker dig har alla lika stor kunskap och ansvar för dig.

Kontaktperson

Som ny hos oss blir du utsedd en egen kontaktman som du har extra kontakt med och är även den personen som oftast besöker dig. Det är din kontaktman som du vänder dig till med funderingar och frågor gällande din hemtjänst.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktman sätter ni ihop en genomförandeplan där ni skriver ner hur du vill att din hemtjänst ska utföras. Genomförandeplanen är även baserad på biståndsbeslutet från kommunen.

Dokumentation

Vi dokumenterar även enligt kommunens riktlinjer. Om du som kund vill skriver vi i en dagbok som vi lämnar hos dig så både du och dina anhöriga kan läsa om vad som skett vid dina hemtjänstbesök. Denna dagbok lyder självklart under sekretess.

Personal

Merparten av dem som jobbar hos oss är undersköterskor. Vårt arbete leds av samordnare och övergripande verksamhetschef. Vår samordnare som är den första personen som du får kontakt med och som håller i den dagliga verksamheten har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten. 

Förutom att våra anställda genomgår en kurs i nutrition och näringslära genomgår de också en webbaserad utbildning inom demenssjukdom som heter Demens ABC. 

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Om det ingår matlagning i ditt biståndsbeslut kan du välja mellan att vi kommer hem och lagar näringsrik och god mat.

Vi anser att maten är väldigt viktig och vi vill att den ska vara nyttig och god. Därför genomgår alla som jobbar hos oss en utbildning i nutrition och näringslära. Vi har även ett nära samarbete med en dietist. Ditt biståndsbeslut kan även bevilja dig leverans av matlådor som då levereras av Söderköpings kommun.

Kvalitet

Vi har speciella riktlinjer som vi jobbar efter för att säkerställa att den vård och omsorg vi ger är av hög kvalitet. Alla synpunkter, klagomål och avvikelser som når oss tar vi på stort allvar och de utreds och behandlas som unika händelser. Om ett klagomål skulle framföras muntligt skriver vi genast ner detta och behandlar det med lika stor respekt som vid ett klagomål som skrivits ner av kunden. Vi tar upp och diskuterar alla synpunkter, klagomål och avvikelser på våra interna möten för att försäkra oss om att detta inte ska ske igen.

Kontakt

Organisation

Alminia Sverige AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0121-136 60

Kontaktperson

Malin Wikström

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0121-136 60

Translate

Tyck till