Inspirera Hemtjänst

Söderköping

Verksam i

Hela kommunen

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Inspirera Hemtjänst är ett lokalt familjärt företag med personlig anknytning till Söderköping och kommunen. Kontoret ligger centralt på Gamla Skolgatan 4. Vi strävar efter att antalet personal runt kunden begränsas så lång som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog med kunden för att kunna motsvara förväntningar på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter kunden med respekt, visar hänsyn till kundens integritet och är väl förtrogen med vår värdegrund.

Inspirera Hemtjänst vänder sig till dig som behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Vårt mål är att du ska leva ett självständigt liv under trygga och meningsfulla förhållanden, trots ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Hur ser dina behov och önskemål ut? Välkommen att kontakta oss för att påbörja ett nytt och inspirerande samarbete!

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 60 kunder i Söderköping

Tjänster

Inspirera hemtjänst utför alla de insatser som du fått beviljat i ditt biståndsbeslut som du ansöker om hos Söderköpings kommun.

Hemtjänst
Inspirera Hemtjänst utför både omvårdnads- och serviceinsatser. Vi samarbetar med Söderköpings kommun vilket innebär att vår avgift är densamma som kommunens.

Ledsagning
Ledsagning innebär sällskap för någon som inte har ett biståndsbeslut från sin hemkommun men som av olika anledning kan behöva sällskap vid aktiviteter utanför hemmet. Vi erbjuder trygghet till, från och under aktiviteten.

Anhörigservice
För familjemedlemmar som av olika anledning har svårt att besöka sina anhöriga erbjuder vi anhörigsupport som är en flexibel insats som utformas utifrån behov och önskemål. Det kan vara en stående tid varje vecka för social samvaro eller enstaka insatser när behov uppstår.

Våra besök kan också innehålla småfix av olika slag. Byta glödlampor eller gardiner, plantera om blommor eller putsa koppar eller silver.

Tilläggstjänster
Genom vårt företag Inspirera Omsorg erbjuder vi en kvalitativ och behovsanpassad städtjänst med möjlighet till RUT-avdrag.  

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Våra kunder möter endast ett fåtal personal när vi gör våra besök. Vi lär känna våra kunder, deras önskemål och behov vilket skapar trygghet och trivsel, både för våra kunder och vår personal. Att vi lär känna våra kunder blir också en trygghet för anhöriga.

Kontaktperson

Alla kunder får en egen kontaktman. När din kontaktman är i tjänst är det den personen som besöker dig. När vi utser din kontaktman försöker vi hitta en person som du trivs tillsammans med.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig och/eller dina närstående skriver vi en genomförandeplan som beskriver hur din hemtjänst genomförs. Genomförandeplaner tydliggör både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra det, när och hur hemtjänsten ska utföras.

Personal

Arbetet i Inspirera Hemtjänst utförs av kunnig personal med respekt för kundens personliga integritet. Majoriteten av våra medarbetare är undersköterskor och några är vårdbiträden med lång erfarenhet av att jobba inom olika omsorgsyrken. Vissa av våra medarbetare är utbildade inom områden som lika behandling, basala hygienrutiner och värdegrunden. Dessa kunskaper delar de med sig av till resten av våra medarbetare.

Tack vare delaktighet, ansvar och kompetensutveckling har vi personal som trivs med sitt arbete. Det skapar trygghet och glädje för personalen och våra kunder.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning för vår personal genom olika utbildningar som lyftteknik, bemötande och hur man skriver genomförandeplaner. Vi håller även regelbundna medarbetarsamtal och personalmöten. Vår personal deltar också i utbildningar som anordnas av Söderköpings kommun.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Kvalitet

Vi har väl utvecklade kvalitetsrutiner som vi följer, egna kundnöjdhetsundersökningar och uppföljningar från kommunen. Ledningen är även ute och jobbar i verksamheten och pratar med kunder om hur de upp lever sin hemtjänst.

Alla synpunkter och klagomål som når oss dokumenteras, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Dessa åtgärdas direkt och diskuteras sedan på möten för att säkerställa att det inte händer igen.

Hos oss har personalen ett väldigt nära samarbete både med varandra, kunder och anhöriga. På så sätt lägger vi grunden för att tidigt uppmärksamma svagheter och även synliggöra våra styrkor. 

Kvalitetsregister

Vi planer att certifiera verksamheten enligt ISO 9001 och ISO 14001 under 2017. 

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-6185201

Kontaktperson

Anna Hjort

Gatuadress

Gamla Skolgatan 4

Postnummer

614 30

Postort

Söderköping

Vill du bli kund hos oss?

För att välja oss som din hemtjänstutförare behöver du ett biståndsbeslut som du ansöker om hos din kommun. Har du frågor om hur denna process går till eller undrar något om Inspirera Hemtjänst är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-6185201

Translate

Tyck till