1:a Hemtjänstkompaniet

Stockholm

Verksam i

Hässelby, Vällingby, Bromma, Alvik

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vi på 1:a Hemtjänstkompaniet finns nära dig och lägger stor vikt vid att du alltid ska träffa personal som du känner igen sedan tidigare. Du känner lätt igen oss när vi kommer i våra turkosa bilar.

En till två gånger om året bjuder vi in våra kunder till kundfika. En trevlig stund för våra kunder att träffa varandra och umgås med vår personal under lite festligare sammanhang. 

Varför välja 1:a Hemtjänstkompaniet?
- Vi finns lokalt när dig
- Erbjuder hög kvalitet och service
- Vi är flexibla och erbjuder individanpassade lösningar
- Vi har engagerade, duktiga medarbetare och kompetenta och välutbildade chefer

Vår värdegrund är:
Respekt - Vi respekterar varje individs styrkor, möjligheter och uppskattar olika människor.
Öppenhet - Vi lovar transparens, insyn och är öppna i allt vi gör.
Leverans - Vi genomför det vi lovar, är tydliga med vad vi erbjuder och vi levererar högklassig service.

Läs gärna mer om oss i Enterprise Magazine.

Kontakta oss oavsett om du redan har hemtjänst eller är i startgroparna för att ansöka om det. Vi ger våra kunder den bästa servicen genom våra engagerade och drivna medarbetare. Vi står för respekt, öppenhet, kvalitet och finns lokalt nära dig som kund.

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Vi har cirka 230 kunder

Tjänster

Vi på 1:a Hemtjänstkompaniet erbjuder dig alla de hemtjänstinsatser som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen. Exempel på tjänster är inköp, tvättning, städning och hjälp med den personliga hygienen eller annan omvårdnad. Vi kan även erbjuda våra kunder tjänster som ledsagning och avlösning. Våra kunder har även möjlighet att följa med i våra turkosa bilar för att handla eller vid ledsagning.

Trygghetslarm
I Stockholm ansvarar vi för trygghetslarmet dygnet runt. Det innebär att om du larmar är det vi på 1:a Hemtjänstkompaniet som kommer. För många av våra kunder är det en extra trygghet att veta att det är personal som de känner till sedan tidigare som kommer.

Tilläggstjänster
Om du som hemtjänstkund känner att du behöver mer hjälp än vad du beviljats i ditt biståndsbeslut kan du köpa till tjänster som extra städning eller fönsterputsning. Våra tilläggstjänster vänder sig även till privatkunder som inte redan har hemtjänst genom oss. Vi kan hjälpa till med det mesta, kontakta oss så hittar vi en lösning som passar just ditt behov. 

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Kontinuitet är viktigt för oss. Vi jobbar dagligen aktivt för att våra kunder alltid ska möta ett ansikte de känner igen. Vår personalgrupp är indelad i mindre geografiska områden för att vi alltid ska vara nära våra kunder vilket skapar mindre stress hos vår personal då de aldrig har långt att åka.

Om ordinarie personal är sjuk ringer vi alltid innan och berättar att en vikarie kommer besöka dig. Du ska aldrig behöva träffa en ny person utan att först blivit presenterad för denna av ordinarie personal.

Kontaktperson

Varje kund blir tilldelad en kontaktman som är den personen som har huvudansvaret för dig. Det är din kontaktman som genomför de flesta besöken hemma hos dig under dagtid. Din kontaktman ansvarar för att hålla kontakten med dina anhöriga, vårdcentralen, din biståndshandläggare och den skriftliga dokumentationen. Om du beviljats kvällsinsatser blir du även tilldelad en vice kontaktman som är den personen som oftast besöker dig under kvällen.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktman skriver ni en genomförandeplan. Den bygger på ditt biståndsbeslut och beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd. Efter 7-14 dagar utvärderar vi genomförandeplanen för att se hur den fungerar. Om vi skulle märka att ditt behov av hemtjänst förändras tar vi kontakt med din biståndshandläggare.

Personal

Arbetet leds av vår erfarna verksamhetsledare som även har hjälp av en samordnare. Majoriteten av vår personal som jobbar ute bland våra kunder består av undersköterskor. Vi är noga med att uppfylla Stockholm stads krav på antal utbildad personal i verksamheten. 

Kompetensutveckling

Som nyanställd hos oss på 1:a Hemtjänstkompaniet genomgår man en central utbildning för att lära sig våra rutiner, värdegrund och hur arbetet fungerar. All vår personal genomgår utbildningarna Demens ABC och Demens ABC Plus.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Mat

Beroende på vad du beviljats i ditt biståndsbeslut kan vi antingen leverera matlådor eller komma hem till dig och lagat mat i ditt kök. Om möjlighet finns ser vi gärna att du som kund är med och lagar maten med oss. Det blir en trevlig stund tillsammans då vi har chans att umgås. Vi försöker alltid tillgodose våra kunders kultur och religion när det kommer till vilka maträtter vi lagar.

Om du får matlådor levereras maten från restaurang Trekanten. Varje vecka får du en meny där du varje dag kan välja mellan fem till sex rätter. Matlådorna levererar vi till dig kylda varje dag.

Alla våra nyanställda genomgår en utbildning inom matlagning, vi anordnar även interna utbildningar inom matlagning. Vi utför också egenkontroller på maten som levereras till dig.

Leverantör

Trekanten

Kvalitet

För oss på 1:a Hemtjänstkompaniet är det viktigt att erbjuda en god kvalitet på våra tjänster, därför jobbar vi ständigt med kvaliteten genom systematiska egenkontroller. Dessa egenkontroller genomförs veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Områden som ingår i våra egenkontroller är bland annat arbetet med kontinuitet, social dokumentation, klagomål, avvikelser och mat.

För oss är det viktigt att våra kunder kontaktar oss med eventuella synpunkter och klagomål så vi vet hur vi kan göra vår verksamhet bättre. Vi har väl utvecklade rutiner för hur vi hanterar de synpunkter och klagomål som når oss. Varje verksamhetsledare skriver ner alla synpunkter och klagomål, utreder, de gås igenom veckovis, registreras månadsvis och rapporteras kvartalsvis till ledningen.

Kontakt

Telefonnummer

08-753 79 50

Kontaktperson

Verksamhetschef Alvik & Vällingby: Mona Peldan
mona.peldan@hemtjanstkompaniet.se

Kontorschef Vällingby
Elisabet Arnebrant och Sandra

Kontorschef Alvik:
Alina Postnikova och Alexandra Ulander

Gatuadress

Alvik:
Barrstigen 24, 167 31 Bromma

Hässelby/Vällingby/Spånga:
Grimstagatan 217, 162 58 Vällingby

Vill du bli kund hos oss?

1. Ta kontakt med biståndsbedömaren i din kommun eller stadsdelsnämnd för att göra en ansökan om hemtjänst. Du kan även kontakta oss på 1:a Hemtjänstkompaniet så hjälper vi dig.

2. Samla information om olika företag som utför hemtjänst, så kallade "utförare".

3. När du har bestämt dig för vilken utförare du vill anlita kontaktar du din biståndsbedömare igen och meddelar ditt beslut.

4. Om du har valt 1:a Hemtjänstkompaniet kontaktar vi dig så fort vi fått beställning från din biståndsbedömare. Tillsammans planerar vi din eller din anhöriges hemtjänst.

Söker du jobb?

Hemtjänstkompaniet söker nya medarbetare! Ta chansen och sök ett stimulerande, fritt arbete med flexibla tider där du får möjlighet att ta del av andra människors liv och skaffa dig nyttiga erfarenheter, samtidigt som du verkligen gör nytta på riktigt. Läs mer

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-753 79 50

Translate

Tyck till