Adonis Omsorg AB

Stockholm

Verksam i

Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Adonis omsorg är ett företag som erbjuder hemtjänst till personer i Stockholm med ett beviljat hemtjänstbeslut. Vi är ett mindre hemtjänstföretag vilket gör att vi kan erbjuda dig en mer personlig hemtjänst där det ofta är samma person som besöker dig. På så sätt lär du känna oss och vi dig och vet hur du vill ha din hemtjänst utförd och vilka dina speciella behov är.

Vi försöker alltid tillgodose våra kunders önskemål. Därför erbjuder även hushållsnära tjänster som du kan köpa till, om du känner att din hemtjänst inte räcker.

Väljer du oss som din hemtjänstutförare kontaktar vi dig för ett hembesök där vi går igenom dina insatser och tillsammans lägger vi upp en personlig genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet från din handläggare. Du få en kontaktperson som är din sammanhållande länk mellan dig och hemtjänstföretaget, samt med dina närstående, distriktssköterska med flera.

Vår kunskap, vårt bemötande och genuina intresse för ditt bästa ger trygghet till dig. För oss är det viktigaste att se till att dina önskemål och att dina hjälpbehov blir tillfredsställda. Vi arbetar på ett förbyggande sätt för att du ska må bra. Individuellt bemötande, största respekt och integritet är också en viktig del i vårt arbete.

Organisation

Adonis Omsorg AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 30 kunder ( Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen)

Tjänster

Hemtjänst
Vi kan erbjuda dig alla de service- och omsorgstjänster som du beviljats i ditt biståndsbeslut. Vi ser alltid till att dina insatser är så personligt utformad så möjligt.
Exempel på servicetjänster är: städning, tvätt, handling och promenader.
Exempel på omvårdnadstjänster är: hjälp med din personliga hygien, hjälp med klädsel och förflyttningar i hemmet.

Delegering
Vi kan hjälpa dig med din medicinering och din rehabilitering.

Tilläggstjänster
Önskar du mer eller annan hjälp utöver hemtjänsten kan du köpa till tjänster direkt av oss på Adonis, som till exempel extra hjälp med inköp och ledsagning. Vi kan även förmedla kontakt för andra tjänster som till exempel fotvård i hemmet. Prata med oss så hittar vi en bra lösning.

Personlig omvårdnad
 En del i den personliga omsorg som vi erbjuder ingår att vi kan hjälpa dig att boka tid hos till exempel frisör eller fotvårdare. Om vi märker att någon av våra kunder behöver sjukvård tar vi kontakt med distriktssköterska eller Vårdguiden för råd och hanterar situationen därefter.

Om du som kund skulle hamna på sjukhus erbjuder vi våra kunder att skriva på en fullmakt som ger oss rätten att kontakta primärvården och informera dina anhöriga om ditt hälsotillstånd.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Vårt arbete utgår från dina behov. Det kan vara svårt att hålla ihop och planera alla kontakter när man är äldre, därför hjälper vi dig att planera dagarna på bästa sätt. Vi ser till att du blir informerad och förberedd inför ledsagning till olika aktivitet och eventuella besök hos läkare, distriktssköterska, fotvård, frisör med mera. Vi eftersträvar att kontakten med dina närstående, anhöriga, god man eller kontaktperson ska bli så bra som möjligt. Samverkan är viktigt.

Kontinuitet

Då vi är ett relativt litet hemtjänstföretag med få anställda är det lätta för oss att hålla hög kontinuitet. Ofta är det en och samma person som besöker dig. Alla på Adonis är insatta och känner våra kunder väl, vilket innebär att du som kund blir väl omhändertagna och känner en trygghet med oss.

Kontaktperson

Du få en kontaktperson som är din sammanhållande länk mellan dig och oss på Adonis, samt med dina närstående, distriktssköterska, husläkare, rehabiliteringspersonal och andra personer som är involverade i ditt liv.

Genomförandeplan

Hemma hos dig förvarar vi en pärm med all viktig information som rör din hemtjänst. I pärmen hittar du bland annat din genomförandeplan där vi skriver ner vilka hemtjänstinsatser du blivit beviljad och på vilket sätt du vill att din hemtjänst ska utföras.

Dokumentation

Vi följer Stockholm stads riktlinjer för hur vi dokumenterar vårt arbete.

Hemma hos dig kommer vi att förvara en mapp lättillgänglig för dig och hemhjälpen med bland annat telefonnummer till dina viktigaste kontakter så som, anhöriga, vänner, läkare, distriktssköterska, din frisör med mera. Där finner du även kontaktuppgifter till dina viktigaste kontakter oss på Adonis, anhöriga, vänner, läkare, distriktssköterska, din frisör med mera.

Personal

Vår hemtjänstpersonal är undersköterskor med gedigen erfarenhet. Arbetet leds av vår verksamhetsansvarige och samordnare. Dessa har flera års erfarenhet av att jobba inom äldrevården och hemtjänst.

Kompetensutveckling

Vi har kontinuerligt utbildning för såväl hemtjänstpersonal som verksamhetsledning. Vi vidareutvecklar ständigt våra kunskaper genom att delta i olika utbildningar och delar våra erfarenheter med varandra.

Språk

Svenska, Amharinga, Arabiska, Engelska, Polska, Tigrinja, Ungerska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Mat kan lagas hemma hos dig eller hämtas i matlådor från närliggande affär/restaurang till exempel från Sabis på Fältöversten.

Vår personal har utbildats i olika aspekter inom mat och matlagning. Bland annat ingår en matutbildning när man läser till undersköterska. Vi har utbildning i ”mat och måltid i fokus” via Äldrecentrum, ”måltidssituation vid demenssjukdom” och hur man dukar för olika situationer.

Kvalitet

Synpukter och klagomål
Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten på den vård och omsorg som vi erbjuder våra kunder. Därför tar vi tacksamt emot förslag på förbättringar, synpunkter och klagomål. Utan dessa får vi inte reda på vad vi gör bra respektive vad vi skulle kunna göra bättre. Information om hur du på bästa sätt lämnar dina synpunkter till oss hittar du i din kundpärm som förvaras hemma hos dig. Självklart kan du även prata direkt med din kontaktperson eller din handläggare på kommunen.

Kontakt

Organisation

Adonis Omsorg AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-662 66 27 och 073-615 48 56

Kontaktperson

Anita Gerencsér, VD, 073- 645 47 31
Kenneth Lundberg, samordnare, 072-335 02 01

Gatuadress

Erik Dahlbergs gatan 29

Postnummer

115 32

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Om du vill bli kund hos oss ska du kontakta en biståndshandläggare på Stockholm Stad. Det går även bra att kontakta oss direkt om du har frågor eller vill köpa hushållsnära tjänster av oss direkt.

Söker du jobb?

Är du intresserad av att jobba med oss?

Våra krav är att du har:
- minst 600 poäng inom vård och omsorg
- tidigare erfarenhet inom vård och omsorg

Önskvärt att du är:
- undersköterska
- har körkort

Skicka ditt CV och personligt brev till mail@adonisomsorgab.se

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-662 66 27 och 073-615 48 56

Translate

Tyck till