Regal Vård & Omsorg AB

Stockholm

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Regal Vård & Omsorg erbjuder trygg och högkvalitativ hemtjänst anpassad utifrån dina behov och önskemål. Vi underlättar din vardag och erbjuder dig service dygnet runt. Vi är ett lokalt företag med personlig anknytning till de stadsdelar vi arbetar inom.

Vi strävar efter att antalet personer som hjälper dig begränsas så långt som möjligt och att hemtjänstinsatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog för att kunna möta dina behov och önskemål på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter dig med värme, respekt och visar hänsyn för din integritet. Hos oss talar alla flytande svenska.

Tillgänglighet
Vi är alltid tillgängliga, dygnet runt kan du alltid ringa oss.  Kvällar, nätter och helger kopplas du vidare till vår jour. På så sätt får du och dina närstående alltid hjälp om ni behöver utan onödiga dröjsmål.

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 105 kunder i Stockholms stad

Tjänster

Hemtjänst
Regal Vård & Omsorg erbjuder personlig och individanpassad hemtjänst som fokuserar på dina önskemål. Vi skräddarsyr omvårdnad efter dina fysiska och psykiska behov, som att exempelvis få stöd med att sköta hygien, äta och dricka, klä och förflytta sig. Vi hjälper också till med andra tjänster för att underlätta din vardag såsom städning, tvätt, inköp och ärenden.

Trygghetslarm
Med ett trygghetslarm kan du enkelt få kontakt med personal via en trygghetscentral som är bemannad dygnet runt. Trygghetslarmet ska göra att du känner dig säkrare och tryggare i ditt hem.

Avlösarservice
Avlösarservice betyder att anhörig blir avlösta i det egna hemmet och vi på Regal Vård och Omsorg tillfälligt övertar vårdnaden. Syftet är att anhöriga ska få möjlighet att vila, samla krafter, deltaga i olika aktiviteter och ha tid för dig själv.

Ledsagarservice
Ledsagarservice vänder sig till dig med någon form av funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp till aktiviteter utanför hemmet, som att delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner och familj eller bara promenera. Det kan också innefatta hjälp att gå och handla, gå till Apoteket eller göra andra ärenden. Vi tillgodoser även behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök, sjukgymnast eller fotvård.

Kvälls & Nattpatrull
Kvälls- och nattpatrull gör planerade och akuta hembesök kvälls-och nattetid. Nattpatrullen består av undersköterskor och är tillgänglig mellan 22.30-07.30.

Tilläggstjänster
Genom oss kan du komplettera din hemtjänst om du behöver mer hjälp än vad du beviljats i ditt beslut om hemtjänst. Det kan handla om allt från omsorg och måltidsservice till städning, tvätt samt kvälls- och nattjänster.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Personkoncentrerat
Vi jobbar personcentrerat vilket innebär att vi utgår från dina individuella livsmönster, värderingar och anpassar oss därefter.

Trygghet
För oss är det viktigt att du känner hundra procent trygghet. Integritet och självbestämmande utgör grunden i vårt förhållningssätt och du kan räkna med att vi i varje situation gör vårt yttersta för att du ska uppleva tillförlitlighet och professionalism.

Utformningen av våra insatser bygger på empati och förståelse för din livssituation och vi är engagerade och lyhörda för dina individuella behov och önskemål. Vår ambition är att skapa goda och långvariga relationer, som baseras på högkvalitativ omvårdnad och service med ömsesidig förståelse och respekt.

Kontinuitet

Vi vet hur viktigt det är att så få personer som möjligt är inblandade i din omvårdnad. Genom att arbeta utifrån ett tydligt kontaktmannaskap, där två medarbetare hjälps åt med det övergripande ansvaret för dig, är vår ambition att alla ska uppleva trygghet och professionalism samtidigt som vi minskar risken för missförstånd och obekväma situationer.

Personal

Arbetet på Regal Vård & Omsorg utförs av kunnig personal som bemöter dig med värme, respekt och visar hänsyn för din integritet. Omvårdnadspersonalen består av cirka 60 personer och majoriteten av dessa är utbildade undersköterskor. När vi anställer personal försöker vi alltid hitta personer som är engagerade, lyhörda och har en lämplighet och vilja att jobba med äldre. All personal talar flytande svenska.

Flera av våra medarbetare har utbildning inom demenssjukdomar och några har även gått en demensutbildning genom Silviahemmet. Vi har även personal med utbildning inom  näringslära och nutrition.

Trygghet och integritet
Alla våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor. De har också tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får tala med någon utomstående om dig. De får inte ens tala om att du får hjälp av oss. De får inte heller lämna uppgifter om dig till någon myndighet utan ditt samtycke.

Kompetensutveckling

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda individuell kompetensutveckling. Vi upprättar och genomför individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar.

Vi jobbar även med gemensamma utbildningar då vi uppmärksammar olika områden som kroniska lungsjukdomar, vård i livets slutskede, hur man upptäcker brott i nära relationer och hur man jobbar för att undvika vätskebrist och undernäring.

Språk

Svenska, Arabiska, Engelska, Filipino, Finska, Persiska, Ryska, Serbiska, Spanska, Thai

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

För många av våra kunder är måltiderna höjdpunkten på dagen därför ser vi alltid till att det blir en trevlig stund. All mat lagas hemma hos dig och vi utgår från dina önskemål om vad du vill äta under den kommande veckan. Vår personal har genomgått utbildningar inom livsmedelshygien och matlagning för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa tänkbara matupplevelsen. 

Kvalitet

Vi på Regal Vård och Omsorg arbetar kontinuerligt med kvalitet och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Det här gör vi genom uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga analyser genom intervjuer och enkäter. Dina och dina anhörigas åsikter är värdefulla för oss därför är vi tacksamma om du alltid berättar för oss vad du tycker.

Kvalitet handlar om att själv få välja vem som kommer hem och utför vårdinsatser. Det handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Ett systematiskt förebyggande kvalitetsarbete gagnar den enskilde individen i form av ökad livskvalitet.

För att vi ska kunna ge dig en så bra vård som möjligt så dokumenterar vi allt som händer hemma hos dig. Din kontaktperson samlar all information om dig för att säkerställa att din vård utförs efter dina önskemål. Du har självklart rätt att ta del av informationen.

Miljön är viktig för oss
Vår miljöpolicy innebär att vi använder miljöklassade fordon och alltid väljer miljömärkta produkter. Vi ställer även miljökrav på våra leverantörer.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-23 60 11, 08-32 14 29

Kontaktperson

Niklas Evaldsson, verksamhetschef och VD

Gatuadress

Sandelsgatan 14

Postnummer

115 34

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

För att bli kund hos behöver du först ansöka om hemtjänst hos din stadsdelsförvaltning. Kontakta Äldre Direkt 08-80 65 65 så hjälper de dig vidare. När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja oss som din hemtjänstutförare. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-23 60 11, 08-32 14 29

Translate

Tyck till