Amore Omsorg

Strängnäs

Verksam i

Hela Strängnäs kommun

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Välkommen till Amore Omsorg
Vi är ett bra val om du vill ha personlig hjälp med god kontinuitet. Arbetet leds av vår erfarna verksamhetschef som är Leg. Arbetsterapeut och har 30 års erfarenhet inom äldreomsorg, primärvård och erfaren personal som har jobbat i många år i vården. Våra värdeord bygger på Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet, Trygghet och Respekt. Vi brinner för vårt arbete och vi vill erbjuda våra kunder i hela Strängnäs kommun en guldkant i tillvaron. Genom att erbjuda hjälp i hemmet utifrån dina behov, förväntningar, föreställning och mål. Vi spenderar de mesta tiden ute hos våra kunder och befinner oss hela tiden nära var du bor.

Hemtjänsten med en familjär känsla
Vår vision är att vi ska vara som en stor familj bestående av våra kunder, anhöriga och medarbetare. Allt för att du som kund ska känna trygghet precis som du gör med din egen familj. Vi utgår ifrån att alla våra kunder är unika människor som har olika behov beroende på sin livshistoria.

Vilka är Amore Omsorg?
Amore Omsorg är ett familjeföretag, med en grundidé som har varit med oss sedan starten att. Vi lyssnar på våra kunder önskemål och vi tar oss tiden som behövs.

Organisation

Amore Omsorg

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför all den hemtjänst som du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen, så som serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, ledsagning, avlastning. Vi lagar även mat hemma hos dig efter biståndsbeslut. Vi utför delegerade insatser inom hemsjukvård och egenvård för Strängnäs Kommun. Vi har samarbete med Kommunen och alla Vårdcentraler i Strängnäs.

Hushållsnäratjänster med RUT-avdrag
Vill du komplettera din hemtjänst med ytterligare tjänster erbjuder vi också hushållsnära tjänster, tex. städning, fönsterputs, handling, avlösning och ledsagning. 

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Vid vårt första möte träffar du ansvarig för verksamheten och du får en pärm med kontaktuppgifter till oss så du lätt kan komma i kontakt.

Kontinuitet

Vi jobbar i små arbetsgrupper så att du träffa så få personer som möjligt, det vill säga god kontinuitet. Vi strävar efter att det är samma personer som besöker dig dagligen.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson som hjälper dig dagligen med allt vad du behöver inom ditt biståndsbeslut. Din kontaktperson är ansvarig för att hålla kontakten med dig och hela verksamheten.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktperson är du delaktig att upprätta en individuellt anpassad plan, även kallad genomförandeplan. Din genomförandeplan beskriver för personalen hur du vill att de ska utföra sitt jobb på bästa sätt så du kan känna dig trygg i ditt tillvaron. Personalen har självklart tystnadsplikt så det som du berättar till personalen stannar hemma hos dig,

Personal

Vår fasta personal har undersköterskeutbildning. Alla kan svenska både i tal och skrift.

Vi värdesätter personliga egenskaper hos våra anställda. Vår personal är lyhörd, empatisk, har ett intresse för andra människor och visar glädje för sitt jobb. Vi anpassar oss efter dina behov.

Säkerhet
Vår personal bär synliga ID – brickor på sig. Vi öppnar din dörr med telefonen så du behöver inte lämna ut dina egna nycklar till oss.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare får fortlöpande handledning och kompetensutveckling för att du alltid ska få den bästa hjälpen hos oss.

Språk

Svenska

Kvalitet

Synpunkter och klagomål
I din kundpärm sitter det en blankett för synpunkter och klagomål. Den kan du använda om du har klagomål eller om det är något du vill förändra. Du kan även framföra dina synpunkter via telefon, mail, fax, brev eller personligt. Du kan be din kontaktperson ta med blanketten till kontoret. Kontoret ansvarar för att snarast behandla, svara samt följa upp ärendet. Du har ett svar senast 14 dagar efter att ärendet kommit oss tillkänna. Du kommer då få veta vilken åtgärd vi kommer ta och sedan följs den upp.

Kontakt

Organisation

Amore Omsorg

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0735-320 165

Kontaktperson

Helena Svedman

Vill du bli kund hos oss?

Strängnäs kommun tillämpat LOV, lagen om valfrihet, vilket innebär att du själv får välja vilket företag. Oavsett du väljer oss på Amore Omsorg eller annan hemtjänst betalar du samma taxa enligt Kommunens bestämmelse.

Har du redan hemtjänst idag och vill byta till oss ska du kontakta oss så vi gärna kommer på hembesök utan förpliktelse och berätta vad vår verksamhet kan erbjuda just till DIG. Eller du kan du vända dig till din biståndshandläggare på kommunen som hjälpa dig att göra ditt omval.

Har du frågor om hur processen går till eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss så Vi hjälper dig.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0735-320 165

Translate

Tyck till