Disktriktssköterskegruppen Q-RA AB

Västerås

Verksam i

Hela Västerås, förutom ytterområdena

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Om oss

Välkommen till Distriktssköterskegruppen Q-RA. Vi erbjuder dig en helhetslösning där du får hjälp med både hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Som Distriktssköterskor har vi alltid din hälsa och ditt välbefinnande i fokus. Vi ser hela din person och ser till att dina behov blir tillgodosedda så att din vardag blir så enkel som möjligt.

Hemtjänst är ett alternativ för dig som vill bo kvar hemma men behöver hjälp med de vardagliga sysslorna. Vi hjälper dig med detta genom vårt funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt. För oss är det viktigt att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss. Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av engagemang, omtanke och trygghet. Vi vill också att du upplever stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras. Som kund hos oss är det viktigt att du är nöjd med den service och personliga omvårdnad som vi erbjuder. 

Vi har kontor i City, Odensvi, Bäckby och i Vallby. Detta för att komma närmare våra kunder, öka kontinuiteten samt minska behovet av att använda bilar för en hållbar miljö. 

Vi på Distriktssjuksköterskegruppen Q-RA är väldigt stolta och hedrade över att vi 2014 blev utsedda till Årets Nystartare, ett pris som delas ut av Företagarna och Västerås stad.

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 380 i Västerås

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Distriktssköterskegruppen Q-RA utför hemtjänst och hemsjukvård på uppdrag av Västerås Stad. Vi utgår alltid ifrån dina önskemål och ditt behov samt de beviljade insatserna av din biståndshandläggare. Det kan handla om personlig omvårdnad för att tillgodose dina fysiska och sociala behov. Exempel på omvårdnadsinsatser är: personlig hygien, hjälp vid matsituationer, hjälp att komma till läkare, avlösning, promenader, ledsagning, social samvaro.

Serviceinsatser
Du kan även bli beviljad serviceinsatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra och för att du får en enklare vardag. Exempel på servisinsatser är: städning, tvätt, inköp, ärende på post och bank, tillredning av måltider.

Hemsjukvård
Vi bedriver egen hemsjukvård. Den är till för dig som av medicinska skäl eller på grund av en funktionsnedsättning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Hemsjukvårdsteamet består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt undersköterskor. Inom Q-RA Hemsjukvård får du hjälp med sjukvårdsinsatser, som läkemedelshantering, provtagningar, omläggning av sår, utprovning av hjälpmedel och skötsel av kateter och sonder.

Hemrehabilitering
Om du är eller har varit sjuk eller skadad kan hemrehabilitering hjälpa dig tillbaka till ditt vardagliga liv. Hemrehabilitering är den del av rehabiliteringen som utförs i det egna hemmet, i den vanliga miljön där du bor. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar tillsammans med dig, närstående, sjuksköterska och omsorgspersonal för att du genom träning, hjälpmedel och anpassning av din hemmiljö ska kunna hantera din vardag. Exempel på hemrehabiliteringsinsatser som vi kan hjälpa dig med är: Förflyttningar som att komma i och ur sängen. Träning för att klara av din dagliga hygien. Utprovning av tekniska hjälpmedel. Träning efter operation eller skada. Bostadsanpassningsintyg. Hemrehabiliteringen är kostnadsfri.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder hushållsnära tjänster till alla privatpersoner i Västerås. Du kan få hjälp med allt från städning, storstädning, flyttstädning och fönsterputs till enklare trädgårdsarbete, inköp och ledsagning. För hushållsnära tjänster betalar du bara halva arbetskostnaden inklusive moms. Resten dras som skattereduktion av Skatteverket upp till 50 000 kronor per person och år. Du som är hemtjänstkund hos oss får dessutom rabatt. Ring 021-13 04 04 för att få ett kostnadsförslag.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi arbetar för att din vardag ska fungera så som du önskar. Ett sätt att åstadkomma detta är att vi strävar efter kontinuitet och ser till att de som kommer hem till dig är personer du känner väl och som känner till dina behov. Vår målsättning är att du ska kunna känna trygghet och vara nöjd med den service du får av oss.

Kontaktperson

Du som har valt Q-RA Hemtjänst får en kontaktperson som tillsammans med dig planerar insatserna utifrån dina önskemål och behov. Det är din kontaktperson som har helhetsansvar för dig så att du får den hjälp och det stöd ni har kommit överens om. Det är kontaktpersonen som du huvudsakligen får hjälp av. Kontaktpersonen och samordnare är de som du och dina närstående har mest kontakt med. Även Verksamhetscheferna och all legitimerad personal är tillgängliga för dig.

Genomförandeplan

När du har beviljats hemtjänst gör vi tillsammans med dig och dina närstående en genomförandeplan. Vi tar gärna emot dina närståendes kunskap, kompetens och synpunkter för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Syftet med planen är att du ska få en individuellt anpassad vård och om¬sorg och samtidigt bevara så hög grad av självständighet som möjligt. Din genomförandeplan revideras en gång per år eller vid behov.

Vi har välutvecklade rutiner för att dokumentera våra insatser hos dig. Det innebär bland annat att vi följer både Västerås stads- och de nationella riktlinjerna för dokumentation. Vi dokumenterar det vi gör hemma hos dig i vårt system Mobilklinik samt i en anteckningsbok i din bostad så att du och dina närstående kan följa det arbete vi har utfört.

Personal

Ett gott bemötande, kunskap och engagemang är det som utmärker oss och våra medarbetare. Vi är ett 60 tal personer som jobbar inom hemtjänsten där merparten av medarbetarna är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Vi har egen hemsjukvård och hemrehabilitering där teamet består av distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Våra verksamheteschefer är distriktssköterskor med gedign erfarenhet inom vård och omsorgen. Samordnarna inom Q-RA planerar och leder det dagliga arbetet. MAS sköterska ansvarar för säkrställandet av kvalite inom hemsjukvården. 

Alla våra distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är legitimerade och har formell kompetens för uppdraget. 

Språk

Svenska, Arabiska, Assyriska, Bosniska, Engelska, Finska, Kurdiska, Persiska, Syrianska, Turkiska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Vi har avtal med två restauranger här i Västerås som vi hämtar varma matlådor från och levererar till dig. Du får en meny där du alltid kan välja mellan minst två olika maträtter. Beroende på ditt biståndsbeslut från Västerås stad kan vi även laga enklare maträtter hemma hos dig.

Leverantör

Våra leverantörer är Oxbackens Servicehus och Djäknebergets Restaurang

Kvalitet

Distriktssköterskegruppen Q-RA erbjuder vård och omsorg med hög kvalité. Detta uppnås då vi systematiskt utvecklar och kvalitetssäkrar vår verksamhet samt genom att följa den äldres känsla av meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv, personlig integritet, individanpassning, delaktighet och givetvis ett gott bemötande. Vi arbetar förebyggande, till exempel genom att bedöma risken för fallskador, trycksår och undernäring hos den äldre. Vi vidtar lämpliga åtgärder innan det händer något. Vi har i samarbete med AM-system utvecklat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi vill gärna få dina synpunkter så vi kan förbättra vår verksamhetet.

För att du ska känna dig trygg bär vi alltid Distriktssköterskegruppen Q-RAs ID-kort och arbetskläder när vi kommer hem till dig. Alla våra medarbetare har tystnadsplikt.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

021-13 04 04

E-post

info@qra.se

Kontaktperson

Verksamhetschef, Hemtjänst:
Habibeh Mohamadpour 073-633 68 50

Odensvi
Ingrid Dahlen 0763-15 72 62

Bäckby
Ida Roos 073-633 68 51

Vallby
Jose Charez 076-184 25 55

City
Ida Carlstrand 076-197 73 58

Gatuadress

Bäckaby: Fallhammargatan 3A

Odensvi: Odensviplatsen 3 A

City: Källgatan 11 A

Vallby: Svalgången 1

Postort

Västerås

Vill du bli kund hos oss?

Du eller en anhörig tar kontakt med en biståndshandläggare i Västerås Stads Kontaktcenter på telefon: 021-39 2725 och talar om att ni vill ha Distriktssköterskegruppen Q-RA som utförare.

Om du redan har en utförare som ni inte är nöjd med så kan ni byta till oss genom att tala om det för biståndshandläggaren.

Du är självklart välkommen att ta en direkt kontakt med oss för att diskutera era specifika behov så kan vi berätta mer om vad vi kan hjälpa till med.

Söker du jobb?

Att arbeta för Distriktssköterskegruppen Q-RA AB innebär ett stort engagemang och ansvar. Hos oss får du introdukion i det handfasta arbetet och du blir en del av vårt nätverk inom hälsa, vård och omsorg. Vi har tecknat kollektivt avtal vilket innebär att du får kollektivtenliga villkor så som lön, semester, försäkringar, avtalspension, OB och övertidsersättningar mm. 

Du är varmt välkommen att skicka in ditt personliga brev och CV till oss.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

021-13 04 04

Translate

Tyck till