Fd Barn- och äldreminister Maria Larsson: Varför ska vi välja hemtjänst?

Publicerad måndag 21 oktober 2013

Farah är en av alla personer som har fått det bättre. Tack vare lagen om valfrihetssystem, LOV, har Farah fått välja hemtjänst. Som persisktalande var valet givet och därför har nu Farah en hemtjänst på sitt modersmål. Eftersom hon tappat en del av den svenska hon lärt sig, ökar förstås kvaliteten när hon både kan förstå och bli förstådd av hemtjänsten.

Visst finns det exempel på slarviga upphandlingar med en oacceptabel prispress som lett till att både privat och kommunalt driven omsorg ibland inte haft tillräckligt god kvalitet. Men inom LOV sätts priset av kommunen och är lika för alla; kommunal, privat och ideell omsorg. Följden blir att den som kan prestera en äldreomsorg som uppskattas får fler uppdrag.

Med LOV ställer kommunen upp kvalitetskraven och ser till att dessa efterföljs av alla. Därigenom behålls en tydlig demokratisk kontroll över äldreomsorgen i kommunerna. Välfärdens kärnvärden förblir intakta, det vill säga insatser efter behov med solidarisk finansiering. Makt förflyttas från politiker till medborgare.

Över 170 kommuner har LOV och fler än 900 utförare och företag – de flesta små eller medelstora – är verksamma inom LOV. På fler platser erbjuds en särskild inriktning eller specialkompetens. Det kan vara språkkompetens men också specialkunskap om olika sjukdomar eller vårdinriktningar. Brukarna är mer nöjda med hemtjänsten i kommuner som tillämpar LOV än i övriga kommuner.

Men LOV ger även möjligheter för personalen. Medarbetare som endast kunnat arbeta i kommunal regi kan välja att pröva sina egna möjligheter eller byta anställning. Detta är en fantastiskt positiv utveckling i en verksamhet som präglats av byråkrati och monopol under decennier.

Om äldreomsorgen ska få stöd och förtroende framöver, måste rätten att välja och inflytandet över vardagen så långt det är möjligt ligga hos den äldre själv. Det egna valet som tillgodoser det personliga behovet skänker livskvalitet.

MARIA LARSSON
Fd Barn- och äldreminister
 

Missa inte heller Seniorval.se:s tips och guider för att välja hemtjänst, svar på vanliga frågor om hemtjänst samt vår söktjäst där du kan hitta leverantörer i din kommun. 

Här kan du läsa fler reportage om hemtjänst:

 

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap