Dialog A&O för ett bra samarbete med hemtjänsten

Publicerad måndag 21 oktober 2013

När du får behov av hjälp i din vardag finns hemtjänst att tillgå. Genom att hjälpa till med allt ifrån praktiska bestyr som städning och matlagning till personlig hygien och omvårdnad blir hemtjänst ditt stöd i tillvaron. Men hur gör man för att få till ett bra samarbete med hemtjänsten? Och vad kan man ställa för krav? Vilka förväntningar kan man ha gällande flexibilitet och kontinuitet? 

Seniorval.se har samtalat med Mehri Cavén som sedan 1988 arbetat inom hemtjänst i både privat och kommunal regi. Vi diskuterade hur man får till ett bra samarbete med sin hemtjänstleverantör.

Eftersom att hemtjänsten är behovsprövad äger ett möte med en biståndshandläggare från kommunen rum innan hemtjänsten blir beviljad. Mehri Cavén pekar på att det är viktigt att gå igenom den som behöver hemtjänsts vardag, innan träffen med biståndshandläggaren.

– Det handlar om att titta på varje steg under dagen, för att kunna presentera ett så utförligt underlag som möjligt för handläggaren. Och viktigt är då att det inte är den närstående som bestämmer vilken hjälp som behövs, utan att man utgår från den som hemtjänsten är tänkt för och dennes vilja – annars kan det lätt bli så att hemtjänsten tar över för mycket och även gör sådant som kunden själv klarar av.

Det är också bra att känna till att det är biståndshandläggaren på kommunen som fattar beslut om vad du får hjälp med, men det är i dialog med den leverantör du väljer som du utformar hur hjälpen utförs. Den som får hjälp har all rätt att framföra sina önskemål om hur han eller hon vill ha det.

Få hjälp av ett fåtal personer

Ett annat önskemål som många har på hemtjänsten är att endast ett fåtal personer ska komma hem till en. Mehri menar att det går att kräva en viss kontinuitet från hemtjänsten – men samtidigt måste man förstå vad som är praktiskt genomförbart.

– Är det så att någon har hjälp varje dag i veckan så kan inte kunden eller dennes närstående förvänta sig att samma person alltid ska komma. På vardagar är det en annan sak, men oftast jobbar inte samma personer på kvällar och helger.

– Dock är det viktigt att det hela tiden finns en dialog, både mellan kunden, närstående och hemtjänstpersonalen, samt hemtjänstpersonalen sinsemellan, för att kundens behov ska bli mötta.

Få besök vid samma tidpunkt

Punktlighet är en annan trygghetsfaktor. Och visst finns det utrymme för att begära att hemtjänstpersonalen alltid kommer vid samma klockslag – med lite förbehåll för att tiden för besöket kan röra sig fram och tillbaka i ett spann av en kvart.

– Hemtjänsten jobbar med människor och därför är arbetsdagarna svåra att förutsäga. Ibland kanske någon kund mår dåligt och personalen måste stanna över litegrann. Eller så kan bussen vara sen. Detta måste kunderna och dess närstående ha överseende med. Återigen är en dialog viktig, så att kunden och personalen är överens om vilka tider som gäller, konstaterar Mehri Caven.

Fungerar inte dialogen och samarbetet med din hemtjänst så kan du, förutsatt att det är valfrihet i den kommun du bor i, kontakta din biståndshandläggare och be att få byta leverantör.

Missa inte heller Seniorval.se:s tips och guider för att välja hemtjänst, svar på vanliga frågor om hemtjänst samt vår söktjäst där du kan hitta leverantörer i din kommun.

Här kan du läsa fler reportage om hemtjänst:

 

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap