En Ros: Sociala medier gör succé på äldreboendet

Publicerad tisdag 7 oktober 2014

På Vårdpilens Facebook händer det alltid något nytt och spännande. Här får vi ta del av medicinsk Yoga ute i skogen på morgonen, följt av ett kollage från sittgymnastiken och musikunderhållning framåt eftermiddagen. De äldre lär sig använda ny teknik samtidigt som deras anhöriga kan följa sina nära och kära och se vad de gör på dagarna. Liberta Mehmedi, hälsosamordnare, tilldelas en Ros på Seniorval.se för sin förmåga att integrera sociala medier i verksamheten.

Seniorval träffar henne på Vårdpilens kontor. Hon är glad över utmärkelsen, men betonar att rosen delas med all personal på Vårdpilen. De jobbar i team, även om hon fungerar som projektledare. Liberta har varit framgångsrik i att göra de äldre delaktiga när det kommer till att använda smartphones, Facebook, Youtube och Instagram. Hon berättar om när de lärde sig att ta selfies (självporträtt) med mobilen och om den fantastiska responsen hon fått från anhöriga.

– Tänk vilken trevlig överraskning att helt plötsligt få en bild i sin inkorg på Facebook på sin mamma, säger hon.

Till exempel berättade en anhörig hur mycket hon uppskattade att se sin förälder i olika miljöer. Hon beskrev den positiva känslan av att se föräldern på bild i parken, på badet eller när de hälsar på hos varandra. Liberta är tydlig med att det måste finnas ett syfte med allt de gör. De äldre blir inte fotade utan sin vetskap utan är delaktiga i bilden. Hon menar att det ska vara öppet men med stor respekt för individens integritet. På Youtube har hon gjort filmer och de äldre är själva delaktiga och har huvudrollen. De uttrycker också stor glädje över att personalen jobbar så aktivt med datorer och mobiltelefoner. Många lever upp ordentligt och beskriver det som att deras livskvalité förbättrats.

Nya möjligheter till informationsspridning föder nya krav och förväntningar. Vårdpilen ingick i ett projekt där man hade en workshop med datorer. Liberta talar om vikten av att ge de äldre verktygen att kunna medverka och delta i samhället fullt ut. Hon ser det som en rättighet att alla får vara med på tåget, inte bara de yngre för att de är födda i teknikens tidsålder.

– De äldre har minst lika stor rätt att använda sig utav detta men är den gruppen som minst får ta del av hela den här utvecklingen, säger hon. Det som driver henne är deras utveckling, att varje dag se de positiva reaktionerna som genereras och glädjen när anhöriga skriver uppmuntrande kommentarer i flödet på Facebook.

Personligen är hon starkt engagerad i att lyfta frågan om äldres rättigheter men framhåller också andra mervärden. Personalens arbete synliggörs på ett helt annat sätt när alla som vill kan ta del av verksamheten genom sociala medier. De får bekräftelse av att någon ser deras jobb och det engagemang de lägger ner. Engagemang som tidigare var osynligt bakom stängda dörrar, men nu kan ses av kompisar och familj. Genom att fokusera på och lyfta fram det roliga och friska, hoppas Liberta också att fler unga vill söka sig till äldrevården.

Hon har inget emot att arbetsmetoderna sprider sig, utan vill tvärtom inspirera fler äldreboenden att lyfta området. Man tar gärna emot studiebesök från andra verksamheter, nu senast var de ett gäng på besök från Norrland för att studera hur de arbetar. Innan vi avslutar ber jag Liberta ge ett bra råd till de som vill bli bättre på att använda sociala medier i sina verksamheter,

– Man måste lyfta upp sociala medier och IT som ett eget område. Fokusera på det friska och ha ett salutogent synsätt. 

Parallellt med arbetet läser Liberta en masterutbildning i folkhälsovetenskap. Drömmen är att forska vidare i äldrefrågor. Vi önskar henne ett stort lycka till i framtiden!

Seniorval.se