En ros till Åsa Swan i Sundsvall

Publicerad söndag 10 januari 2016

Åsa Swan har varit med och infört den så kallade Skönsmonmodellen inom hemtjänsten i Sundsvall.

Det började som ett pilotprojekt men när både äldre och personal blev mer nöjda bytte hela den kommunala hemstjänsten arbetsmetod. Åsa Swan belönas med en ros för sitt arbete med Skönsmonmodellen.

Tidigare var situationen inom hemtjänsten i området Skönsmon i Sundsvall tuff. De äldre fick träffa i snitt 25 olika personal varje månad, konstnaderna steg och personalen upplevde att tiden inte räckte till.

Efter att ha infört en helt ny arbetsmetod är både brukare och personal mycket mer nöjda och kontinuiteten är betydligt bättre. Kontinuiteten är också en av de saker de äldre värderar allra högst när de ska bedöma kvalitet, berättar Åsa Swan, verksamhetsutvecklare vid socialtjänsten och den som driver projektet i Sundsvalls kommun.
- Personer med ett stort omsorgsbehov kunde tidgare träffa upp till 58 olika personer på en månad. Idag träffar de äldre i genomsnitt tio olika medarbetare. Det gör att brukarna nu är mycket tryggare och antalet larm har minskat drastiskt. Det beror bland annat på att de inte längre larmar för att de väntar på personal eller undrar vem det är som ska komma, säger hon.

Arbetssättet som kommunen i Sundsvall använt kallas Vanguardmetoden. Den bygger på att man utgår från vad som är viktigt för kunden, i det här fallet de äldre och att arbetet anpassas efter det. En viktig faktor är att det är medarbetarna som genomför och planerar förändringen.

- Hemtjänstpersonalen delar in sig i mindre arbetslag som ansvarar för ett antal brukare . Det är personalen i arbetslagen som lägger upp arbetet och gör sina scheman, inte någon planerings- eller områdechef. Det ger en större flexibilitet och möjlighet att lyssna på de äldres önkemål. Vill en person inte duscha trots att det står dusch på schemat är det inga problem eftersom personalen har kontroll och kan planera om sina sysslor. Personalen upplever också en större arbetsglädje och att deras kompetens tas tillvara på ett bättre sätt säger Åsa Swan.

Efter att pilotprojketet i Skönsmon blivit lyckat har nu kommunen bestämt att all deras hemtjänstpersonal ska utbildas i Vanguardmetoden, ett arbete som blir klart nu under våren. Men trots de goda resultaten finns det ett visst motstånd.

- Hemtjänstpersonalen är positiva men det innebär stora förändringar även för cheferna. Eftersom en stor del av besluten istället ska fattas av personalen som är ute hos de äldre upplever vissa högre upp i oranisationen att det är tufft, säger Åsa Swan.

 Men eftersom de viktigaste personerna, de äldre själva, är mycket mer nöjda, utan att det kostar mer, tycker Åsa Swan att det inte är något att tveka inför. Och intresset har varit stort från övriga landet.

- Jag tror att det är ett hundratal personer som varit på studiebesök hos oss och jag vet att man ska införa Vanguardmetoden i ett par ytterligare kommuner.

Vi önskar Åsa Swan och hennes kollegor lycka till och hoppas att förbättringsarbetet sprider sig.