En Ros till Eva Klang Vänerklint

Publicerad onsdag 22 april 2015

Eva Klang Vänerklint är områdeschef för boende och hälsa i Landskrona.

Eva Klang Vänerklint är områdeschef för boende och hälsa i Landskrona. Hon vågade satsa på en ny metod och lyckades med utmaningen att öka kvalitén och samtidigt minska kostnaderna. Därför har vi på Seniorval.se valt att ge henne och hennes team en Ros.

Landskrona kommun hade problem med ökande kostnader för korttidsboende. Detta är ett vanligt scenario och beror på att äldre råkar ut för fallskador eller andra incidenter i hemmet, hamnar på sjukhus, sedan på korttidsboende och därefter tillbaka till bostaden när det värsta är över. Men inte sällan var den äldre tillbaks på akutmottagningen och kom in i en ond cirkel av sjukhusvistelser och korttidsboende.

Inspirerade av hur man arbetade i Storbritannien med sk reablement drog Landskrona igång en ny satsning för att få bukt med problemet. Metoden går ut på att sätta in kraftiga resurser omedelbart i hemmet istället för att få plats på korttidsboendet efter sjukhusvistelsen. Under tre veckor ges tillgång till obegränsad hjälp från ett mottagningsteam bestående av biståndshandläggare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det visade sig snabbt att de flesta som fick hjälpen återfick sina krafter genom rätt hjälp i rätt omfattning och klarade de sig oftast bra på egen hand och var i mindre utsträckning beroende av hemtjänst. 

Idag har Landskrona gått från 48 korttidsplatser till 26. Förbättringen ger inte bara en höjd livskvalitét för de äldre utan ledde också till att kommunen kunde minska sina kostnader.

Varför tror du att det gick så bra?

– Vi vågade testa något nytt, säger Eva Klang Vänerklint. Sedan också för att vi använder en metod som fungerar med rätt omfattning på hjälp i hemmiljö, med ett nära samarbete med närstående och med utgångspunkt i var och ens förmågor. Det är dessutom vetenskapligt belagt att det ger önskade resultat.

Hur fungerar metoden?

– I grunden handlar det om att vi tar emot individerna direkt efter en sjukhusvistelse i deras hem. För att klara detta skapade vi ett team med all den kompetens vi ansåg behövdes. Efter tre veckor med mottagningsteamet klarar de flest sig med mindre hjälp eller helt utan.

Under de tre veckor som personen har tillgång till mottagningsteamet, får hon all den hjälp hon anser att hon behöver, det görs en daglig behovsprövning. Direkt i hemmet, utan dröjsmål. Metodens största vinst, tycker Eva, är inte så mycket de stora besparingarna som att fler äldre mår bättre när de klarar sig själva i sina egna hem. Att enbart vara konsument av olika vårdinsatser vill ingen.

– Personalen förmedlar en känsla av att ”du kan.” Då blir du rehabiliterad snabbare och du blir starkare i din självkänsla, säger Eva.

Andra positiva effekter som märkts är att individerna sällan klagar eller upplever sig orättvist behandlade.

– När människor vet att de får hjälp dygnet runt, så vill de inte ha det. Vi erbjuder ett all inclusive, den som vill ha mer hjälp får det. Konceptet innebär en stor trygghet och det i sin tur skapar möjligheter för att den äldre vågar och kan själv i större utsträckning!

Nu arbetar Eva för att metoden ska spridas runtom i landet så att fler upptäcker vinsterna som finns att hämta. Både mänskliga och ekonomiska.

 

Seniorval.se