Här kan du lämna din livsinformation till efterlevande

Publicerad tisdag 5 februari 2019

Caroline Hirsch och Henrik Piehl grundare av Whenever

Samla allt från bankkoder och lösenord – till brev och önskningar….. Gömstället för extranyckeln, lösenord till Facebook eller önskemål om den egna begravningen. När en person går bort försvinner ofta mycket information.

är en tjänst som gör det möjligt att samla all viktig information till Efterlevande – digitalt.

Idén till Whenever föddes av Henrik Piehl och Caroline Hirsch Berman när båda hastigt och utan förvarning förlorat en anhörig. Bägge stod kvar på andra sidan, handfallna med fler frågetecken än svar. Och kanske tyngst av allt, istället för att kunna fokusera på sorgen och fina minnen blev de tvungna att reda ut problem, organisera möten, gå igenom pärmar samt ringa jobbiga samtal. Ingen av dem visste hur de skulle få tillgång till bland annat den anhöriges lösenord till datorn och e-mail.

– Man tänker inte på det i vardagen, men när väl ett dödsfall sker så blir det en akut fråga om hur man ska kunna komma åt saker som t.ex. inloggning i datorn, mail eller Dropbox, säger Henrik Piehl.

När de skapade en pärm med all information kom idén om att göra en liknande online. En digital arvspärm helt enkelt.

”Det är såklart lite jobbigt att tänka på sin egen bortgång, men för mig är det självklart att samla information som annars blir svår att få tag på, som till exempel lösenord till min Facebook och andra sidor. Jag vill göra det så lätt som möjligt för mina anhöriga.”
- Emma, 33, kund hos Whenever

På Whenever kan du samla alla former av information. Exempel är koder, bankinformation och dokument med önskemål, kontaktuppgifter eller instruktioner. När en person går bort får Whenever en notis från Skatteverket. Därefter kan utvalda kontaktpersoner logga in på tjänsten och ta del av den avlidnes information genom sitt egna BankID.

På Whenever är BankID det enda sättet för anhöriga att komma åt din information efter din bortgång.

– Mycket av det användaren lämnar in är personligt, så för oss är säkerheten det absolut viktigaste. Vi som jobbar på Whenever kan inte komma åt någon information som laddas upp, säger Henrik Piehl.

I dagsläget är skapandet av testamente inte möjligt men Whenever ser över möjligheten att i framtiden kunna erbjudan hjälp att skriva testamente.

– Det måste finnas ett fysiskt underskrivet original med ett vittne för att ett testamente ska vara juridiskt bindande. Dock kan du redan idag arkivera ett testamente hos oss, men du måste också skriva var originalet finns, säger Henrik Piehl.

Så här gör du:
För att komma igång behöver du endast logga in på  och skapa en profil under ”skapa konto”. Sedan väljer du kontaktpersoner som då får ett mail där de ombeds acceptera detta med sitt BankID. När detta gjorts säkerställer Whenever att den information du har valt att arkivera hos dem når dina kontaktpersoner vid din bortgång. Kontaktpersonerna du har valt har ingen tillgång till ”ditt arkiv” så länge du lever. Du som upprättat kontot hos Whenever kan däremot när som helst gå in och ändra i ”ditt arkiv”.