Lär dig mer om bältros - en vanlig sjukdom bland seniorer

Publicerad torsdag 19 september 2013

Just nu pågår en upplysningskampanj om bältros på www.bältroskoll.se. Kampanjen drivs av Seniorval.se:s vän Netdoktor.se och syftar till att öka kunskaperna om bältros, vad den drabbade kan göra och hur bältros kan förebyggas. Seniorval.se vill sprida information om kampanjen eftersom bältros oftast drabbar äldre.

En av fyra svenskar drabbas av bältros någon gång i livet. För att få sjukdomen måste man tidigare i livet ha haft vattkoppor. Det första symtomet på bältros är brännande smärta på huden, oftast på överkroppen. Efter några dagar kommer utslag och blåsor. För en del är bältros förknippat med namnet ”helveteseld” som syftar till den intensiva nervsmärta många drabbas av.

– Bältros är en vanlig sjukdom, särskilt bland äldre personer som också löper större risk för komplikationer, säger docent Marie Studahl, överläkare vid infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Extra observant bör man vara vid bältros på ögat eller dess närhet där det finns risk för bestående ögon- och synskador.

Vill du veta mer om bältros? Lär dig mer om bältros, komplikationer och behandling på www.bältroskoll.se