Mobil tandvård gör det enkelt för dig

Publicerad onsdag 21 februari 2018

SKRIVET I SAMARBETE MED FLEXIDENT
Flexide
nt är ett etablerat tandvårdsföretag som erbjuder mobil tandvårdsservice till äldre inom hela Storstockholmsområdet. Med avancerad mobil tandvårdutrustning kan tandvårdsteamen behandla patienten i deras hem oavsett om de bor på ett äldreboende, servicebostaden eller i det egna hemmet. 
 

Flexidents grundare Robeir Saliba jobbat som tandläkare sedan 2002. I början av sin karriär slogs han av den eftersatta tandhälsan hos flera av hans patienter som bodde på äldreboenden. Många äldre led av onödiga infektioner, tandköttsproblematik och hade svårigheter att äta. Den dåliga munhälsan visade sig ofta vara orsaken till ett nedsatt välbefinnande. Eftersom många äldre har svårt att komma till kliniker eller var trötta när de kom fram, väcktes idén om att starta en mobil tandvårdsverksamhet. 

- Den dåliga munhälsan hos äldre verkade vara en nedåtgående trend. När patienterna kom till kliniken var problemen ofta redan omfattande och större insatser var nödvändiga. Jag insåg att någonting behövde göras och år 2009 startade jag därför Flexident, säger Robeir Saliba 

Flexident besöker sina patienter 
Flexident mobila tandvårdsteam har med sig all nödvändig utrustning för att kunna utföra allt från undersökningar, lagningar, protetiska ersättningar till mer akuta åtgärder direkt i patientens hem. I de fall det inte går att utföra behandling i hemmet på grund av att patienten behöver lugnande eller narkos, finns möjligheten att bli remitterad till medicinsk tandvård på Danderyds sjukhus.   

Robeir berättar att de märker av en stor skillnad på patienters munhälsa och välbefinnande när de jämför med det första besöket till återbesöket sex månader senare. För att främja en god munhälsa hos sina patienter utför deras tandhygienister rutinmässiga undersökningar och även förebyggande åtgärder med tre månaders mellanrum.  

- När vi har varit på ett boende under en längre period märker vi att patienterna blir friskare. De äter bättre, har en bättre munhygien och det uppstår färre akuta situationer, säger Robeir. 

Flexidents tandhygienister och tandläkare håller även i tandvårds- och munvårdsutbildningar för personalen på de äldreboenden som de besöker.  

- Genom våra utbildningar får personalen verktyg för att själva kunna genomföra enklare undersökningar. På så vis ökar deras kunskap om vikten av en god munhälsa och hur de ska sköta den dagliga munhygienen. De får även lära sig att upptäcka tillstånd som behöver tas hand om av en tandläkare, säger Robeir.  

Teamet bakom Flexident  
Utmärkande för Flexident är samarbetet mellan deras tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och den administrativa personalen. Tillsammans arbetar de mot ett gemensamt mål, att patienten ska uppnå symtomfrihet, infektionsfrihet, god tuggförmåga och ett ökat välbefinnande.  

Flexidents medarbetare är flexibla, lyhörda och tillmötesgående och försöker i största möjligaste mån anpassa tandvårdsbesöket efter patientens önskemål.  

- För att säkerställa en hög standard på vår tandvård får alla våra medarbetare fortlöpande utbildning inom områden som demensvård, bemötande och hygienrutiner, berättar Robeir. 

 Flexident arbetar anställda från över 20 olika nationer, detta ger Flexident den unika möjligheten att kunna tillgodose tandvårdspersonal med särskilda språkkunskaper där behovet finns. 

Robeir har sedan starten nominerats till ”Årets pionjär" 2017 i Stockholm och hamnade på andra plats på riksnivå med sitt företag Flexident. Idag är de över 45 anställda och fortsätter expandera i takt med den ständigt ökande efterfrågan på mobil tandvård. 

Ständig utveckling av verksamheten  
Flexident jobbar ständigt med kvalitetssäkring och strävar efter att utveckla och förbättra hemtandvård för att kunna nå ut till så många som möjligt. 

- Med tanke på att Sveriges äldre befolkning ständigt ökar och att vi har kvar fler tänder upp i högre åldrar, tror vi att efterfrågan på tandvård i hemmet kommer att öka kraftigt. Det känns därför bra att vara ett av företagen som sätter standarden för branschen som kommande kollegor kommer att behöva leva upp till, avslutar Robeir Saliba. 


Till Flexidents hemsida

Besöksavgifter  

  • Tandhygienist100 kr per besök 
  • Tandläkare200 kr per besök 
Besöksavgiften ingår i högkostnadsskyddet.
När du uppnått
 1 100kr för besök inom
tandvård eller hälso- och sjukvård under
en 12 månaders period, får du ett frikort.
  

Vem kan få hemtandvård?

Personer med omfattande omvårdnadsbehov och som har svårt att ta sig till en tandläkarklinik har rätt till ett tandvårdsstödsintyg. Intyget utfärdas av ansvarig sjuksköterska eller biståndshandläggare. Är man över 85 år eller har frikort tillkommer ingen besöksavgift.  

Om Flexident 

Flexident är ett mobilt tandvårdföretag som arbetar systematiskt med patienten i fokus och alltid i nära samarbete med sjuksköterskor, vårdpersonal och anhöriga för att kunna ge patienten en kvalitativ och patientsäker vård.