Sök lediga platser på äldreboende

Publicerad måndag 3 september 2012

Nu kan du hitta lediga platser på äldreboende på Seniorval.se. Klicka här för att söka. 

Den första frågan många ställer sig när de ska hitta äldreboende är: Var finns det en ledig plats? Hitintills har det varit en utmaning för såväl handläggare som allmänhet att enkelt hitta de äldreboenden som kan erbjuda en plats. Med hjälp av Seniorval.se:s söktjänst kan nu alla verksamheter som enkelt vill kommunicera sin platstillgång göra det. De kan t.o.m. visa vilken typ av plats de kan erbjuda: omvårdnads-, demens- eller profilplats antingen permanent eller korttid. Handläggare, äldre och deras närstående slipper sitta och ringa runt för att hitta ett lämpligt boende. 

Det ser lite olika ut runt om i landet kring hur det går till när man får plats på ett äldreboende. Först behöver du få ett beslut från kommunen om att du är beviljad en plats. Därefter aktualiseras frågan om var du kan flytta. Fler kommuner, särskilt i Stockholmsregionen, ger äldre möjlighet att välja äldreboende. Att kunna hitta lediga platser är centralt för att den enskilde ska kunna göra detta val på ett enkelt sätt. Syftet med Seniorval.se är att stötta äldre och deras närstående i processen att hitta boende, service och omsorg. 

En av de aktörer som visar lediga platser på Seniorval.se är Carema Care. "Vi vill underlätta för våra uppdragsgivare att hitta lediga platser hos oss. Parallellt med sökinformation på Seniorval.se har vi utvecklat ett internt stödsystem för att stödja snabb och smidig service. Självklart vill vi även bidra till att allmänheten får all aktuell information som den behöver för att kunna göra bästa val ", säger Jane Lundström Chef utveckling och försäljning, Carema Care Egen Regi Äldreomsorg. 

Klicka här för att söka lediga platser på äldreboende.