Succéträning för seniorer på Blomsterfonden

Publicerad onsdag 16 januari 2013

Gymmet på Blomsterfonden

Under 2012 genomfördes ett studie bland boende på Blomsterfonden i Älvsjö som visar att styrketräning ger mycket positiva effekter på livskvalitén för seniorer. 

Projektet Äldrepower genomfördes av Blomsterfonden  i samarbete med forskare från Jyväskylä universitet samt företaget HUR som utvecklar träningsmaskiner. Syftet var att bidra till att utveckla ett träningskoncept för äldre som kan höja hälsan och välbefinnandet. 

- När vi blir äldre så sjunker vår funktionsförmåga. Efter att man har fyllt femtio minskar muskelmassan med en procent varje år. Resultaten från den här studien visar att träning effektivt kan motverka den utvecklingen, berättar Gerd Laxåback, forskningsplanerare vid Jyväskylä universitet i Finland, när resultaten redovisades vid ett seminarium där Seniorval.se deltog. 

Stort intresse

Christel Haglund, vård- och omsorgschef på Blomsterfonden berättar vid seminariet att det har varit spännande  att genomföra studien. 

- Intresset för att delta var så stort att vi tvingades begränsa antalet deltagare, säger hon.  

När testpersoner valts ut så gjordes först en inledande bedömning av seniorernas fysik, därefter fick de träna i två månader och sedan gjordes en ny bedömning. Medelåldern var sjuttiofem år och sex av sju deltagare var kvinnor. 

Bättre fysik = minskad risk för fallskador och  kraft att leva ett mer innehållsrikt liv på äldre dagar 

Studien visade på flera förbättringar för deltagarnas fysik. En sjuttiofemårig kvinna som hade tränat i sju veckor orkade lyfta femton kilo mer med benen. En åttioettårig kvinna som inte hade varit med och tränat hade under samma period tappat tio procent muskelmassa. De som hade tränat löpte mindre risk för att ramla, hade bättre balans, gick fortare och kunde resa sig upp från en stol snabbare. 

Birgitta är en av de seniorer som tagit del av träningen. 

- Träningen har givit mig så mycket, jag har fått mer styrka och jag orkar mer.

Den positiva känslan var så enorm att jag vill börja igen. Jag är jätte nöjd!

Nästa steg

Bara efter några veckor efter att träningen avslutats så fick Christel Haglund ta emot både brev och mail utav seniorer som önskade fortsätta träna. 

- De skrev att de fått bättre aptit, lättare att gå och mindre smärtor.  De startade till och med en namninsamling för att få behålla träningen och studien, berättar Christel glatt.

Blomsterfonden har beslutat att gå in i fas två av studien för att lära mer samt utvärdera studiens effekter i relation till äldres hälsa och välbefinnande. De ser det som en mycket viktig del av det som behöver prioriteras inom seniorliv och äldrevården.

Har du frågor kring studien kontakta Christel Haglund, Chef vård och social omsorg på Blomsterfonden (christel.haglund@blomsterfonden.se alternativt ring på 08-55594 800)