Uppskattad telefonrådgivning kring demenssjukdom

Publicerad måndag 15 juni 2015

Du som har frågor om Alzheimer eller andra demenssjukdomar kan ringa till jourlinjen.
Krister Westerlund var med och startade upp rådgivningen.
Du kan få rådgivning på flera olika språk.

Har du funderingar kring Alzheimers- eller någon annan demenssjukdom? Då vill Seniorval.se tipsa om Alzheimer Sveriges telefonlinje.

Alzheimer Sverige är ett stöd och en resurs för att göra tillvaron lite lättare för personer som har Alzheimers- eller annan demenssjukdom, även kallad Minnessjukdom eller Kognitiv hjärnsjukdom, och för deras närstående. Alzheimer Sverige skriver debattartiklar i pressen, ordnar stödgalor och lokala events, har en medlemstidning och lokala föreningar på 14 orter runtom i Sverige. Sedan 17 år har Alzheimer Sverige också drivit en kostnadsfri telefonrådgivning dit vem som helst kan ringa. Krister Westerlund är arbetande ordförande för föreningen och var med och startade upp rådgivningen.

– När vi startade 18 maj 1998 hade vi redan väldigt många så kallade anhörigsamtal. På den tiden ville de flesta ha någon att prata med, någon att dela sina sorger med. Behovet var stort och den nationella hjälplinjen startades för att alla i landet skulle få samma möjlighet till stöd genom en kostnadsfritt 020- nummer.

Vilken typ av frågor är vanligast idag?

– Många frågor handlar om vart man vänder sig om man misstänker att man har en demenssjukdom. Är det ärftligt? Finns det någon bromsmedicin?  Vi får mellan 18 – 25 samtal varje dag.

Kan vem som helst ringa?

– Alla kan ringa. Vi får ekonomiskt stöd från samhället att driva linjen, och vi har kvalificerade medarbetare som svarar. De får alla kontinuerligt vidareutbildning och som backup samarbetar vi med ledande experter i Sverige. Självklart går det att ringa anonymt, och det råder självfallet sekretess runt samtalen.

Ni anordnar också något som kallas Alzheimer Cafér. Berätta.

– Det är ett av våra bästa projekt. Metoden bygger på att man träffas en gång i månaden, alltid samma tid och alltid samma lokal. Caféet är till för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Man får träffa människor i samma situation, det skapar samhörighet och gemenskap och vi har alltid fri entré.

– Man hämtar kaffe, te och fika, sätter sig och lyssnar på en föreläsare och sedan har vi ofta någon form av underhållning.

Caféerna startade 2006 och sprider sig. Krister säger att de planerar att sjösätta tio nya caféer i Sverige. Målet är att ha tjugofem stycken från norr till söder. 

Seniorval.se

Gratis telefonrådgivning

Svenska: 020 - 73 76 10

Persiska: 0766 - 48 63 83

Bosniska: 0760 - 40 07 36