Seniorvals Ros

Seniorval.se arbetar för att sprida positiva erfarenheter av boende, service och omsorg för seniorer. Som ett led i detta började vi sommaren 2014 med Att dela ut en "Seniorvals Ros". Regelbundet delar vi ut en ros till någon som arbetar inom sektorn och som gjort något som uppskattats av seniorer eller anhöriga. Dagligen görs fantastiska insatser. Dessa vill vi uppmärksamma.

Hjälp oss att lyfta fram de goda exemplen och tipsa oss om personer som du tycker ska få en ros! Nomineringar tas tacksamt emot till info@seniorval.se