Seniorval.se:s söktjänst

Seniorval.se:s söktjänst innefattar information om verksamheter inom kategorierna:

  • Hemtjänst
  • Hushållsnära tjänster
  • Seniorboende
  • Trygghetsboende
  • Äldreboende (Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende)
  • Dagverksamheter
  • Träffpunkter och olika former av sällskap (mötesplatser, pensionärsorganisationer, volonärverksamhet etc)

Seniorval.se kartlägger kontinuerligt verksamheter inom de olika kategorierna och inkluderar dessa i söktjänsten med grunduppgifter som namn, adress för boenden samt regiform eller bostadstyp där relevant. Ambitionen är att lista alla verksamheter och boenden i Sverige inom de kategorier som ingår i söktjänsten. Att finnas med grunduppgifter i söktjänsten är kostnadsfritt för verksamheter och boenden.   

Alla verksamheter inom Hemtjänst och Äldreboende är vid tidpunkten för integrering i söktjänsten godkända av kommunen som de verkar i. Seniorval.se gör årligen en kartläggning av samtliga kommunala hemsidor i Sverige för att se om någon verksamhet inte längre är godkänd och därmed ska exkluderas ur söktjänsten. Som en del av kartläggningen inkluderas även nytillkomna godkända verksamheter som Seniorval.se inte har stött på tidigare. Vi tar alltid tacksamt emot tips på verksamheter som bör inkluderas eller exkluderas i söktjänsten för att se till att den är så korrekt och komplett som möjligt även mellan de årliga kartläggningarna.

Alla företag inom Hushållsnära tjänster som presenteras i söktjänsten är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega eller har kollektivavtal. Medlemskap är ett krav för att få ingå i söktjänsten.

Presentationssidor

Inom alla sju kategorier kan verksamheter visa mer information än grunduppgifter genom att köpa en presentationssida i söktjänsten. På presentationssidan kan de beskriva sin verksamhet i text, ha bilder, film, logotype, kontaktuppgifter och länk till sin hemsida. De organisationer som ingått avtal med Senior Life AB om att ha en presentationssida ansvarar för att all information som de integrerar i Seniorval.se:s söktjänst är korrekt och att ingen begränsning föreligger som gör annonseringen otillåten. För mer information om hur er verksamhet kan synas på Seniorval.se, klicka här.

Tipsa oss om verksamheter och boenden

Om du saknar någon verksamhet eller boende, alternativt hittar någon som felaktigt finns med i Seniorval.se:s söktjänst så kontakta oss gärna. Maila till info@seniorval.se. Vi är mycket tacksamma för alla tips vi kan få för att hålla söktjänsten så korrekt och komplett som möjligt. 

Tjänster hemma

Boende

Gemenskap