Checklista - brandsäkra ditt hem

Foto: Pixabay

Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans. Det finns flera bra tips på hur du kan minska riskerna med en brandolycka.

Det är inte bara levande ljus som du behöver vara försiktig med. Elektrisk utrustning som lampor och spisen kan också utgöra en brandrisk. Statistiken visar också att äldre personer är överrepresenterade vid bränder. Seniorval har samlat några tips på hur du kan göra ditt hem mer brandsäkert.

EL OCH BELYSNING                                                    

 • Kontrollera elektriska ljusstakar och annan belysning. Sladdar som är klämda eller sitter löst ska inte användas. 
 • Tänk på att inte blanda traditionella glödlampor och nyare
  Led-lampor i samma ljusstake. Då kan alla lampor gå sönder.
 • Se till att glödlamporna har rätt wattantal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Timer som kopplas till spisen. Minskar risken att mat och bak bränns vid eller kokar torrt. Det finns också så kallade spisvakter som slår av strömmen vis höga temperaturer. Ta bort allt brännbart material som ligger nära spisen.

LEVANDE LJUS

 • Viktigast av allt - släck levande ljus så fort du lämnar rummet. 
 • Håll ljusstakar fria från gardiner och annat tyg och se till att de har icke-brännbara dekorationer.
 • Pröva varianter av batteridrivna ljus som ger ett fint sken som påminner om ett levande ljus men som inte fattar eld.

BRANDVARNARE OCH SLÄCKARE

 • Testa brandvarnaren. En fungerande brandvarnare är ett av de viktigaste tipsen och de behöver testas regelbundet. Brandvarnarna ska placeras högs upp så centralt som möjligt i bostaden. 
 • Har du nedsatt hörsel kan du behöva ett komplement till den vanliga brandvarnaren. Det finns det utrustning som skickar ut ljus när det brinner.
 • För att vara extra säker nattetid finns en särsklid platta som man lägger under kudden och som vibrerar när brandlarmet går. 
 • Ha en handbrandsläckare och brandfilt hemma. En handsläckare kan vara tung och svår att lyfta för den som har begränsad fysisk förmånga men det finns mindre släckare som väger ett till två kilo.
 • Tänk igenom hur du ska ta dig ut om olyckan är framme. Bränder har ofta ett snabbt förlopp. Därför gäller det att veta hur du ska agera och att göra saker i rätt ordning.