Berga uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Berga

Kontaktinformation

Hemsida
Gatuadress

Björnstigen 137

Postnummer
170 72
Postort

Solna

Telefonnummer
0722-52 06 40
E-post
Angela.plambeck@ansvarochomsorg.se
Kontaktperson
Angela Plambeck, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Berga
Berga är ett modernt äldreboende för personer med omvårdnadsbehov och personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Bergshamra med utsikt över Edsviken och Värtan.

Silviahemsscertifierad verksamhet
Bergas äldreboende, Gläntans dagverksamhet samt Berga dagverksamhet/arbetsterapi är demenscertifierade av Silviahemmet. Det innebär att alla som arbetar hos oss har fått särskild utbildning av Silviasystrarna. Målet är att kunna ge bästa möjligalivskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga samt att fortsatt kunna bygga kompetensen inom arbetsgruppen.

Höjdpunkter:
- God bemanning, sjuksköterskor dygnet runt, tillgång till dietist och hälsocoach
- Inriktning konst och hantverk, eget konstgalleri och konstförening
- Cykeltaxi, samarbete med volontärer möjliggör cykelturer
- Trädgård med odlingsmöjligheter
- Gym, arbetsterapilokal för gymnastik och balansträning


Verksamheten drivs av A&O

Vi har drivit äldreomsorg sedan 1993 vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi ska förmedla värme, omtanke och trygghet. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
96

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

A&O-modellen
Vi är angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Därför ska alla medarbetare i verksamheten vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. 

Systematiskt kvalitetsarbete
Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Kvalitetsdeklaration
A&O kvalitetsdeklarerar verksamheten enligt Almega Vårdföretagarnas standard. Genom kvalitetsdeklarationen redovisar vi öppet verksamhetens kvalitetsarbete och resultat för allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen uppdateras varje år.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete på vår hemsida.

Certifieringar
Hedersomnämnande av Solna Stad, Kvalitetspriset 2010

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Berga jobbar enhetschef, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach, dietist, kurator och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi