Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Mötesplatser och träffpunkter

På mötesplatser och träffpunkter har du möjlighet att träffa andra för att umgås.

På mötesplatser och träffpunkter har du möjlighet att träffa andra för att umgås och delta i olika aktiviteter. Till dessa är alla välkomna och i de flesta fall krävs inte någon föranmälan.

Träffpunkter eller möteplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så drivs de i samarbete mellan flera olika.

Ofta finns ett schema som varierar över veckan och vad man hittar på formas ofta utifrån besökarnas intressen och önskemål. I Seniorvals söktjänst kan du hitta utbudet i ditt närområde.

Många gånger är det kostnadsfritt att besöka en mötesplats eller träffpunkt men i de fall det finns fika eller mat betalar man för det. Vissa aktiviteter och utflykter kan också kosta extra. 

I vissa kommuner kallas denna form av gemenskap för öppna dagverksamheter.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate