Vad kostar äldreboende?

Vad kostar äldreboende?

I ett äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) med heldygnsomsorg betalar du:

  • omsorgsavgift
  • hyra
  • måltider

Ibland tillkommer också avgift för förbrukningsartiklar som t.ex. möbler och husgeråd.  

Omsorgsavgift

Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får i boendet. Avgiften är den samma oavsett om boendet drivs i kommunal eller privat regi. Däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner. Din avgift beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Det är frivilligt att lämna uppgifter om sin inkomst. Om du inte vill lämna uppgifter så görs ingen beräkning och du betalar maxtaxa (se nedan). För exakt avgiftsprislista, kontakta din kommun. 

Maxtaxa

Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2359 kr per månad (2023) och är densamma i hela landet. 

Förbehållsbelopp

Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgiften är betald ska du också ha kvar minst 6470 kronor per månad (2023) om du är ensamboende och 5279 kronor (2023) vardera för samboende för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din omsorgsavgift. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. 

Hyra
Hyran är vanligen fastställs enligt hyreslagen efter marknadsmässiga grunder och efter den så kallade bruksvärdesprincipen, och kan då prövas av hyresnämnden. Hyran varierar naturligtvis beroende på bostadens storlek och standard. 

Måltider
I måltidsavgiften ingår oftast frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål. När du är bortrest eller på sjukhus reduceras måltidsavgiften per dag.

Translate