Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Hemtjänst

Tjej från hemtjänst som hjälper man.

Om du bor kvar i ditt eget hem och börjar känna att det är svårt att klara av din vardag så kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Du har rätt att ansöka om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. 

Att kunna få hjälp med små och stora ting i sin vardag är en stor avlastning och trygghet. Samtidigt är det en ny och inte alltid lätt process som börjar den dag man känner att man behöver hjälp. Biståndsprövning, val av hemtjänstleverantör och att få det att fungera i praktiken är moment som många tycker är knepiga.

I artiklarna nedan reder vi ut begreppen och försöker svara på de vanligaste frågorna kring hemtjänst.

Translate