Parboende

Par som bor tillsammans på äldreboende.

Inte sällan är det en person i ett par som behöver flytta till ett äldreboende medan den andra kan fortsätta att bo hemma. En viktig förutsättning när det kommer till parboende är att båda i paret vill fortsätta att bo tillsammans. Vi har sammanställt information som kan vara bra att känna till.

För att ha rätt att bo tillsammans på ett äldreboende måste minst en i paret har beviljats en plats på ett äldreboende av en biståndshandläggare. Paret ska också ha bott tillsammans under en längre tid och båda ska vilja fortsätta bo tillsammans på ett äldreboende. 

Kommunens skyldighet
Alla kommuner måste kunna erbjuda parboende om man beviljats detta i sitt biståndsbeslut. Om möjligheten inte finns i din kommun är den skyldig att ordna plats i en annan kommun. Du har också själv rätt att söka plats på äldreboende i en annan kommun. Läs mer om detta alternativ här

Parboende i praktiken  
Hur man praktiskt löser det skiljer sig beroende på vilka förutsättningar kommunen har. Par kan erbjudas att bo i en större lägenhet eller i olika lägenheter på samma äldreboende. Det viktiga är att personerna upplever att de bor tillsammans. Bra att veta är att inte alla boenden har möjlighet att erbjuda parboende, vilket kan innebära att urvalet kan vara begränsat.

Via Seniorvals söktjänst hittar du äldreboenden som erbjuder olika typer av parboenden.

Den medboende
En partner som flyttar med till ett äldreboende kallas medboende. Den kan vara bra att veta att den medboende personen inte automatiskt har rätt till att ta del av den service som äldreboendet erbjuder. Det innebär att hen får klara sig själv precis som i ett vanligt boende och själv måste ansvara för sysslor så som tvätt och matlagning. För att få hjälp med sådana sysslor behöver den medboende ansöka om ett eget biståndsbeslut.

Om situationen förändras
Skulle situationen förändras för den medboende görs en ny biståndsbedömning så att även hen får den hjälp som behövs.

Om personen som beviljats platsen på äldreboendet måste flytta vidare eller går bort görs en ny bedömning av situationen. Det är inte säkert att den medboende kan bo kvar. Kommuner kan välja att skriva ett tillägg i hyreskontraktet så att den medboende inte har rätt att överta kontraktet för lägenheten när partnern går bort.

Att tänka på
Frågan om att fortsätta bo ihop eller inte på ett äldreboende kan vara känslig. Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och mot biståndshandläggaren. För vissa är det otänkbart att inte fortsätta bo på samma ställe medan det för andra blir en betydligt bättre lösning med skilda boenden.

Om du vill läsa mer om parboendegarantin finns information hos Socialstyrelsen.

Translate