Seniorvals söktjänst

Seniorvals söktjänst är unik i att den visar utbudet av boende, service och omsorg i alla kommuner i landet på ett och samma ställe.

Söktjänsten innefattar kategorierna

 • Tjänster hemma
  • Tjänster du köper själv
  • Hemtjänst
 • Boende
  • Bostäder för seniorer (Seniorboende och Trygghetsboende)
  • Äldreboende (Vård- och omsorgsboende/särskilt boende)
 • Gemenskap
  • Dagverksamhet
  • Mötesplatser och sällskap (träffpunkter, pensionärsorganisationer, volonärverksamhet etc.)

Kartläggning av verksamheter och boenden - grunduppgifter

Seniorval kartlägger kontinuerligt verksamheter inom de olika kategorierna och inkluderar dessa i söktjänsten med grunduppgifter som namn och adress och för boenden där relevant även regiform eller bostadstyp. Ambitionen är att lista alla verksamheter och boenden i Sverige inom de kategorier som ingår i söktjänsten. Att finnas med grunduppgifter i söktjänsten är kostnadsfritt för verksamheter och boenden.   

Alla verksamheter inom Hemtjänst, Äldreboende och Dagverksamhet är vid tidpunkten för integrering i söktjänsten godkända av kommunen som de verkar i. Seniorval gör årligen en kartläggning av samtliga kommunala hemsidor i Sverige för att se om någon verksamhet inte längre är godkänd och därmed ska exkluderas ur söktjänsten. Som en del av kartläggningen inkluderas även nytillkomna godkända verksamheter som Seniorval inte har stött på tidigare.

Hjälp oss gärna hålla informationen uppdaterad

Om du saknar någon verksamhet eller boende, alternativt hittar någon som felaktigt finns med i Seniorvals söktjänst så kontakta oss gärna. Mejla till info@seniorval.se. Vi är mycket tacksamma för alla tips vi kan få för att hålla söktjänsten så korrekt och komplett som möjligt.

Mer information om verksamheter och boenden

Inom alla sex kategorier kan verksamheter i samarbete med oss på Seniorval lägga till mer information utöver grunduppgifter i söktjänsten. De kan beskriva sin verksamhet i text, ha bilder, film, logotype, kontaktuppgifter och länkar till sin hemsida och sociala medier. Ju fler som väljer att göra detta desto lättare blir det för målgruppen att förstå utbudet. För alla typer av verksamheter är det ett effektivt sätt att nå ut med information till målgruppen.

De organisationer som ingått avtal med Senior Life AB om att presentera sin verksamhet ansvarar för att all information som de integrerar i Seniorvals söktjänst är korrekt och att ingen begränsning föreligger som gör annonseringen otillåten. Läs mer om att samarbeta med oss på Seniorval

Translate